Derse Başlamada Farklı Bakış Açıları

Derse giren bir öğretmen için dersi sürdürmek ve yönetmek konusunda daha çok zorlanıldığı ifade edilse de asıl olan problem derse başlama sürecidir. Bu süreçte derse giren bir öğretmen sınıfa girer seslenir, sınıfın oturmasına izin verir ve yoklama alarak derse başladığı bir sonsuz döngüde dersini yürütür. Elbet derslerde müfredat vardır, anlatılması gerekir fakat var olan öğrenci kitlesinin bulunduğu yüzyıl içerisinde çok şeye maruz kalmış olup beklentileri eski işleyişe nazaran değiştiğini görmek gerekir.

Öğrencinin bulunduğu yaş grubu, gelişim özellikleri hatta bulunduğu coğrafi bölge öğrencinin öğrenimini giderek farklılaştırmaktadır. Teknolojinin her yıl hatta her ay bile değişiklik gösterdiği bir çağda tam anlamıyla takip edilmez bir sürece girerken her gün aynı şekilde dersi sürdürmek veya başlamak öğrencinin algısında veya yaşantısında anlattığınız veya uygulanıldığınız konu ne kadar önemli olsa da artık sıradan bir şeye dönüşebilir.

Bu sebeple öğretmen olarak öğrencilerinin taleplerini, hareket istençlerini ve çoklu zekâya hitap eden başlangıçlar ve dersi kimi kısımlarında yapacağınız farklılıklar anlatılan konunu hayat bulmasını ayrıca sizi de öğrenci karşısında farklı bir statüye yükseltecektir.

Eğitim sistemimizin bulunduğumuz döneme göre güncel olmadığını düşünen öğretmen sayısının bir hayli yüksek olduğunu görerek, bu konuda taşın altına elimizi koyarak farklılık yapacağımız konulara sınıfımızdan, kendimizden başlayarak yola çıkmalıyız.[1]

Genel sayısal dağılıma göre ‘eğitim sisteminin içeriği çağcıl ve günceldir’ önermesini öğretmenlerin %82,8’i ‘az katılıyorum’, ‘çok katılıyorum’ ya da ‘tamamen katılıyorum’ olarak işaretlemişlerdir. Her bir okul türü düzeyinde öğretmenlerin yarıdan fazlasının ‘az katılıyorum’ seç  eneğini işaretlediği görülmektedir.

Bu konuda ülkemizin birçok yerinde bu konuda çalışma yapan öğretmenlerimizin bir kısmını sosyal ağlardan, çeşitli haber bültenlerinde veya paylaşım platformlarında paylaşımları olduğunu görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Esra Köroğlu ile birlikte 2017 yılında Kuzgun Yayınevinden çıkardığımız “Derse Başlama Etkinlikleri”[2] adlı kitabımızda aslında bizler bu konunun ne kadar önemli olduğunu ve eğitim ortamında yarattığı algıyı gören öğretmenler olarak herkesin faydalanması anlamında basımını gerçekleştirdik.

Amacımız;

  • Öğrenmeyi kalıcı hale getirmek.
  • Öğrenci merkezli bir öğrenme modelini aktif kılmak.
  • Öğrencinin dikkatinin derse yönelmesini sağlamak.
  • Her gün sınıfa girerken aynı şekilde giren, yoklama alan bir öğretmen olmaktan çıkmak.
  • Sus, otur demekten uzak bir anlayış benimsenmesini sağlamak.
  • Öğrencinin hareket istencini yerine getirerek derse yoğunlaşmasını sağlamak.
  • Öğrencilerin farklı duyuş ve düşünüş biçimlerinin farkındalığını sağlamak.

Derse Başlama Etkinlikleri kitabı öğretmenlerin ders içerisinde veya başlangıcında sınıf içerisinde karşılaştığı öğrenci profiline göre uygulanan 80 adet etkinlikten oluşuyor. Bu etkinlikler derse girildiğinde öğretmenin sus otur yerine sınıf içindeki hareketli gruba etkinlik örneklerinden birisini uygulayarak derse başlamasını içeriyordu. Belki dersin 5 ile 8 dk. arasında zamanını alsa da sonrasındaki etkisinin ne kadar da uzun süreli olduğunu gözlemledik. Bu etkinlikler her bir öğretmenin kendi branşına ve sınıf seviyesine özgü uyarlanabilecek tarzda yazılması birçok öğretmenin işini kolaylaştırmış oldu.

Bu sayede gördük ki öğrencilerin ders başlarken dikkatleri yüksek oranda derse yöneldi. Öğrenciler derste aktif rol aldılar. Öğrenme süreci kolay ve hızlıydı. İkinci gün sorulan sorulara kısa sürede cevap verdiler. Öğretmenlerine karşı algıları büyük oranda farklılaştı ve unutma eğilimleri önlenmiş oldu.

Ümit ediyorum ki bu sitem ettiğimiz her şeye karşı çözüm önerilerimiz artacaktır ve herkesin ulaşabileceği birçok platformda paylaşma şansımız olur. Bu platform sayesinde bu yazıyla belki de birçok öğretmenimize destek olma imkânına erişmiş oluruz.

Hüseyin TEMUR

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

[1] “MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ” ANKARA, 2011, http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf

[2] https://www.kuzgunkitap.com.tr/cok-satanlar-derse-baslama-etkinlikleri-ders

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz