Saturday, 20 April 2019, 8:57 AM
Site: Eğitim
Course: Girişimcilik (Grs)
Glossary: Girişimcilik Terimleri Sözlüğü