Sunday, 20 October 2019, 10:13 AM
Site: Eğitim
Course: Girişimcilik (Grs)
Glossary: Girişimcilik Terimleri Sözlüğü