Sunday, 18 August 2019, 5:42 PM
Site: Eğitim
Course: Girişimcilik (Grs)
Glossary: Girişimcilik Terimleri Sözlüğü