Friday, 10 July 2020, 10:49 PM
Site: Eğitim
Course: Girişimcilik (Grs)
Glossary: Girişimcilik Terimleri Sözlüğü