Tuesday, 10 December 2019, 6:42 AM
Site: Eğitim
Course: Girişimcilik (Grs)
Glossary: Girişimcilik Terimleri Sözlüğü