Metin Alanı ve Düğme Oluşturma

Activity Main xml text görünümünde

Textview id ve button id tanımlanır

<TextView
   
android:layout_width="wrap_content"
   
android:layout_height="wrap_content"
   
android:text="Merhaba"
   
android:id="@+id/tv1"/>


<Button
    android:text="Button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/tv1"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="80dp"
    android:id="@+id/button"
/>

 

Eğer metin string kaynaklarından çekilecekse;

android:text="@string/ad"

 

Java main activity dosyasında sınıf tanımında;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    TextView Metinalan1;
    Button Dugme;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Metinalan1 = (TextView) findViewById(R.id.tv1);
        Dugme = (Button) findViewById(R.id.button);

        Dugme.setOnClickListener (new View.OnClickListener()
        {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Metinalan1.setText("Merhaba Sınıf");
                Metinalan1.setTextSize(40);
      }
      }
     );
   }
}

Last modified: Saturday, 8 July 2017, 8:58 AM