Sorgulama İşlemleri

SQL’de sorgulama işlemlerinden seçme işlemi, SELECT deyimi yardımıyla yerine getirilir.

SELECT DEYİMİNİN YAPISI:

SELECT {*|sütun,…} FROM tablo WHERE no=1;

SQL'de İlk olarak yapılacak işlem (SELECT) belirtilir.

Sonra seçme işleminin yapılacağı sütunlar belirlenir, * yazıldığında tüm sütunlar seçilmiş olur.

FROM'dan sonra seçme işleminin yapılacağı tablo veya tabloların adları yazılır.

WHERE'den sonra koşul bildirilir.


En son değiştirme: 26 Eylül 2017, Salı, 02:52