Yazım Kuralları

  • SQL deyimleri büyük-küçük harf ayrımından etkilenmez
  • Bir SQL deyimi bir veya daha fazla satırda yer alabilir
  • SQL anahtar kelimeleri kısaltılamaz ya da yarıda kesilerek ayrı ayrı satırlara bölünemez
  • Deyimin bittiği yeri belirlemek için en sonuna ; işareti konulur
  • Anahtar kelimeler genellikle ayrı satırlara kaydedilerek daha elverişli bir görünüm sağlanabilir.

Last modified: Tuesday, 26 September 2017, 2:07 AM