Aritmetik İfadeler

SQL'de aritmetik ifadeler olarak;

  • + , - , * , / işaretlerini kullanırız.

Örnekleri ayrı sorgular oluşturarak deneyiniz:

  • Select PNo, Ad, Soyad, Maas+50 from Personel;

Personelin maaşı 50 arttırıldığında oluşacak tabloyu gösterir.

  • Select PNo, Ad, Soyad, 12*Maas+50 from Personel;

Personelin yıllık toplam maaşı 50 arttırıldığında oluşacak tabloyu gösterir.

  • Select PNo, Ad, Soyad, 12*(Maas+50) from Personel;
Personelin maaşı 50 arttırıldığında oluşacak yıllık maaşın yer aldığı tabloyu gösterir.

  • Select PNo, Ad, Soyad, (Maas+50)/30 from Personel;

Personelin maaşı 50 arttırıldığında oluşacak günlük maaşın yer aldığı tabloyu gösterir.

  • Select PNo, Ad, Soyad, (110/100)*Maas from Personel;

Personelin maaşı %10 arttırıldığında oluşacak tabloyu gösterir.

En son değiştirme: 9 Ekim 2017, Pazartesi, 03:36