Temel Kavramlar

Günlük yaşamımızdaki değişikliklerin kaynağında teknolojik gelişmeler yatmaktadır. Teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan ürünler hem toplumda hem de işletmelerde köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bugün, büyük ölçekli işletmeler teknoloji ürünlerini kullanarak önceleri hayal bile edilemeyecek işlemleri yapabilmekte ve çetin bir yarışın içinde bu ürünlerle kendilerine üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmıştır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi ve bu bilgilere erişim de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bilginin istenilen zaman ve yerde doğru olarak elde edilebilmesi için bilgi ve iletişim sistemleri kurulmaktadır. Günümüzde bilgisayarlar ve onu destekleyen diğer ürünler, bilgi ve iletişim sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilişim teknolojisinin başlıca unsuru olan bilgisayar; aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapabilen, her türlü bilginin saklanmasını ve saklanan bilgilere istenildiğinde rahatlıkla ulaşılmasını sağlayan, aynı zamanda tüm bu işlemleri çok hızlı yapabilen elektronik bir aygıttır. Bilgisayarlar arası iletişim; telefon hatları, özel kablolar, elektromanyetik dalgalar, uydu bağlantıları vb. birçok farklı iletişim ortamı yoluyla yapılabilir.

Bilişim teknolojisinin temel unsuru olan bilgisayar, donanım (hardware) ve yazılım (software) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımları donanımı oluşturur. Donanım, bilgisayarın bütün fiziksel parçaları olarak da tanımlanabilir. Ekran, klavye, sabit disk (hard disk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı vb. bilgisayar donanımını oluşturan parçalardır. Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her türlü program ise yazılım olarak adlandırılır. Bilgisayar donanımının çalışmasını sağlayan yazılımlar olduğu gibi, bilgisayarda işlem yapmayı sağlayan yazılımlar da vardır. Yazılıma örnek olarak kelime işlemciler (word processor), tablolama (spread sheet), sunu (presentation), programlama dilleri (Pascal, C, Visual Basic vb.) ve ses (sound) programları verilebilir. Bilişim teknolojisi; bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim teknikleri kullanılarak verilerin beklenen amaca yönelik değerlendirilmesi, sonuçların istenilen ortama kaydedilmesidir.

Last modified: Tuesday, 26 September 2017, 4:19 AM