Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri

Bilgi ve düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara bilgi iletişim teknolojileri adı verilir. Bilgi iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi oluşturmayı sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. Bunlara her konuyla ilgili basılı kitap ya da basılı yayın örnek olarak verilebilir. Ayrıca başta bilgisayar olmak üzere telgraf, telefon, radyo, televizyon, uydu, CD-ROM, her türlü sesli ve görüntülü bilgi malzemesini içeren araçlar, veri tabanları, yerel ve geniş alan ağları ve internet başlıca bilgi teknolojisi sistemleridir.


En son değiştirme: 26 Eylül 2017, Salı, 04:20