Kullanım Alanları

Yaşadığımız çağ bilim ve teknoloji çağıdır. Bu nedenle her alanda bilgiye, bununla birlikte hızlı ve güvenilir bilgi alışverişine gereksinim vardır. Bilgi alışverişini hızlandıran temel araçlardan biri olan bilgisayar, günümüzde hemen her alanda kullanılmaktadır.

Bilgisayarın kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır:

  • Ticari alanda; müşteri ve stok takibi ile muhasebe işlemlerinde,
  • Eğitimde; bilgiye daha kolay ulaşmak için bilgi bankası denilen eğitici öğretici CD-ROM ve eğitim programlarının kullanımında,
  • Bankacılıkta; para takibi ve transferi ile buna bağlı olan müşteri hizmetlerinde,
  • Tıpta; teşhisi kolaylaştırmak için araştırma, anket ve analizlerde,
  • Matematik, fizik, kimya ve biyolojide; her türlü araştırma çalışmalarında,
  • Sosyal bilim dallarında; gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde,
  • Haritacılık ve mimarlıkta; yüksek kaliteli çizimlerde,
  • Sanatta; animasyon (çizgi film) çalışmalarında, film montaj ve efektlerinde, beste çalışmalarında,
  • Yazılı ve görsel medyada; basım ve yayının her alanında,
  • Evlerde; iletişim ve bilgi alışverişinde başlıca vazgeçilmezlerdendir.

En son değiştirme: 2 Ekim 2017, Pazartesi, 04:18