Pencerelerle Çalışma

Windows işletim sistemi altında çalışan programların birçok benzer yanları vardır. Örneğin; bütün programlar pencereler içinde çalışır. Pencereler ekranın istenilen yerine taşınabilir, boyutlandırılabilir, aynı anda birden fazla pencerede çalışılabilir ya da ekranın tamamını kaplaması sağlanabilir.

a. Araç çubukları

Windows altında çalışan programların hemen hepsinde bulunan ortak özelliklerden biri de araç çubuklarıdır. Araç çubukları yaygın olarak kullanılan komutları seçmek için kullanılır. Araç çubuğundaki simgelerle menülerdeki komutlar aynı işlevi yerine getirir. Bu çubuklar ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

- Başlık Çubuğu: Kullanılan programın, dosya ya da klasörün adının yer aldığı çubuktur. Bu çubukta ayrıca Pencere Denetim menüsü ve Pencere Denetim düğmeleri yer alır.

Başlık Çubuğu’nda yer alan menü ve düğmeler şunlardır:

- Pencere Denetim Menüsü: Pencere denetim komutlarının yer aldığı menüdür. Fare göstergeci menüyü temsil eden simgenin üzerindeyken farenin sol tuşu tıklandığında ekrana gelen menüden istenilen komut seçilerek işlem yapılır.

- Ekranı Kapla : Açık olan pencerenin ekranın tamamını kaplaması için kullanılan düğmedir.

- Kapat : Pencerenin kapatılması için kullanılan düğmedir.

- Menü Çubuğu: Bu çubuk programda kullanılabilecek menüleri kullanıcıya sunar. Menü Çubuğu’ndaki herhangi bir menü üzerine tıklandığında aşağıya doğru komut listesi açılır.

- Araç Çubuğu: Üzerinde küçük resimler ve simgeler bulunan düğmelerin yer aldığı çubuktur. Bu düğmeler menülerde yer alan komutları temsil eder.

Uygulama penceresinde herhangi bir işlemi yapabilmek için, söz konusu menüyü açıp gerekli komutu seçmek yerine Araç Çubuğu’ndaki düğmelere fare ile tıklanması yeterlidir. Düğme hangi komut için tanımlanmışsa o komutun işlevini yerine getirir. Fare göstergeci Araç Çubuğu’ndaki düğmelerin üzerine getirildiğinde düğme adının görüntülendiği bir kutucuk ekrana gelir.

- Kaydırma Çubukları: Bir uygulama penceresinde yatay ve dikey olmak üzere iki kaydırma çubuğu bulunur. Yatay ve Dikey Kaydırma Çubukları pencerede o anda görülmeyen bilgiler bulunduğu zaman pencere üzerine yerleşen çubuklardır. Bilgilerin tamamını görmek için, fare göstergeci çubuklardan herhangi birinin üzerindeyken sol tuşu basılı tutarak çubukları sağa sola ya da yukarı aşağı hareket ettirmek gerekir.

- Durum Çubuğu: Bu çubukta uygulama penceresinin o andaki durumu ile ilgili bilgiler bulunur.

b. Bir uygulama penceresinin bölümleri

Bir uygulama penceresinde araç çubuklarının dışında iki ana bölüm bulunmaktadır. Sağ tarafta uygulama penceresine ait dosya, klasör, sürücü ya da programlar simgelerle temsil edilir. Pencerenin sol tarafı ise farklı bölümlerden oluşur. Bölümler her uygulama penceresine göre farklılık gösterir. Örneğin; Bilgisayarım penceresinde Sistem Görevleri, Diğer Yerler ve Ayrıntılar bölümleri bulunmaktadır.

 

c. Masaüstü ekranındaki pencereleri taşıma

Windows işletim sisteminde kullanıcı birden fazla pencereyi masaüstüne açarak aynı anda kullanabilir. Açık pencereler masaüstünde istenilen yere kolayca taşınabilir. Herhangi bir pencerenin istenilen yere taşınması için farenin sürükle bırak yöntemi kullanılır. Bunun için fare göstergeci, taşınacak pencerenin Başlık Çubuğu üzerine getirilir, sol tuş basılı tutularak hareket ettirilir. Böylece pencere bulunduğu yerden bir başka yere taşınmış olur.

d. Uygulama penceresini boyutlandırma

Bilgisayarda açık bulunan herhangi bir pencereyi değişik ölçülerde boyutlandırmak mümkündür. Açık bulunan her pencere büyütülebilir, küçültülebilir, daraltılabilir, genişletilebilir ya da ekranın tamamını kaplaması sağlanabilir. Pencereleri boyutlandırmak için Başlık Çubuğu’nda yer alan Pencere Denetim menüsü ya da pencere denetim düğmeleri kullanılır. Pencere Denetim menüsünde yer alan komutlar ve işlevleri şunlardır:

- Önceki Boyut: Daha önce ekranı tamamen kaplayan pencerenin önceki boyutuna getirilmesi için kullanılır.

- Taşı: Bu komut, pencere Önceki Boyut konumundayken aktif durumdadır. Taşı komutu tıklandığında fare göstergeci dört yönlü ok şeklini alarak Başlık Çubuğu üzerine konumlanır. Pencere, farenin sol tuşu basılı tutularak istenilen yere sürüklenerek taşınır.

- Boyut: Bu komut Taşı komutunda olduğu Önceki Boyut konumundayken aktif durumdadır. Boyut komutu ile pencere kenarlarından tutularak istenilen şekilde boyutlandırılabilir.

- Simge Durumuna Küçült: Pencerenin Görev Çubuğu’na konumlanması için kullanılan komuttur.

- Ekranı Kapla: Pencerenin ekranın tamamını kaplaması için kullanılan komuttur.

- Kapat: Pencerenin kapatılması için kullanılan komuttur.

Açık olan bir pencere, Pencere Denetim menüsü kullanılmadan da boyutlandırılabilir. Bunun için fare göstergecini pencerenin herhangi bir kenarında konumlandırmak gerekir. Fare göstergeci burada iki başlı ok şeklini aldığında farenin sol tuşu basılı tutularak istenilen şekilde boyutlandırılabilir.

e. Uygulama penceresini açma kapama

Bir simgenin ya da uygulama penceresinin açılması için farenin sol tuşunun çift tıklanması gerekir. Simge çift tıklandığı zaman pencere açılmış olur. Açılan bir pencerenin kapatılması için birden fazla yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır:

- Başlık Çubuğu’ndaki Kapat düğmesi tıklanarak kapatılır.

- Dosya menüsündeki Kapat komutu tıklanarak kapatılır.

- Pencere Denetim menüsünde yer alan Kapat komutu tıklanarak kapatılır.

Yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi kullanıldığında ekrana bir iletişim penceresi gelir.

Pencerede yer alan Evet düğmesi tıklandığında yapılan değişiklikler kaydedilmiş olur. Hayır düğmesi tıklandığında, değişiklikler kaydedilmeden pencere kapanır. İptal düğmesi ise kapatma işleminin iptal edilmesi için kullanılır.

f. Açık pencereler arasında hareket edebilme

Bilgisayarda, masaüstünde açık olan pencereler arasında hareket edebilmek mümkündür. Kullanıcı istediği pencere üzerine giderek farenin sol tuşu ile tıkladığı zaman pencereyi aktif hâle getirmiş olur. Pencereler Görev Çubuğu üzerinde simge durumunda olabilirler. Bu durumda hangi pencerenin aktif hâle gelmesi isteniyorsa farenin sol tuşu ile o pencereye ait simge tıklanarak aktif hâle getirilmiş olur.

En son değiştirme: 2 Ekim 2017, Pazartesi, 04:38