Basit Düzenlemeler Yapma

Bilgisayarda her türlü bilginin (yazı, resim, grafik vb.) saklandığı en küçük birime dosya (file) denir. Bir disk veya diskette bilgilerin kaydedildiği tüm alana ana dizin (root directory) adı verilir. Daha sonra oluşturulan tüm dosyalar ana dizine kaydedilir. Bazı durumlarda belirli amaçlar için hazırlanmış veya ortak bir özelliğe sahip dosyalar bir grup altında toplanır. Bu gruplara da dizin ya da klasör (directory) adı verilir. Eğer istenirse dosyaların bir kısmı özelliklerine göre gruplandırılarak alt gruplar oluşturulabilir. Bunlara alt dizin (sub directory) denir. Birbiriyle ilgili dosyaların aynı klasör içerisinde bulunması, bilgilere erişimi kolaylaştırarak bilgisayarın kullanım hızını artırır. Bu nedenle bilgisayarda yapılan çalışmaların birbiriyle ilişkili şekilde düzenlenerek kaydedilmesi gerekir.

a. Metin Düzenleme

Windows işletim sisteminde pek çok yazı, resim ya da grafik düzenlendikten sonra kaydedilerek çeşitli dosya ve klasörler oluşturulabilir. Bunları oluşturmak için öncelikle metin düzenleme uygulamasının yapılması gerekir.

Metin düzenleme uygulamasını başlatma ve dosya oluşturma

Metin düzenleme çalışmaları kelime işlem programlarında yapılır.Windows’ta yer alan başlıca kelime işlem programları WordPad ve Microsoft Word’dür. Basit bir kelime işlem programı olan WordPad’de yapılan bir çalışmayı kaydederek dosya oluşturmak için yapılması gerekenler şunlardır:

1. Görev Çubuğu’nda yer alan Başlat menüsünden Tüm Programlar, Donatılar, WordPad tıklanır. Ekrana Belge-WordPad penceresi gelir.

2. Ekrana gelen pencerede yapılan yazı çalışmaları kullanıcının isteğine göre düzenlenebilir. Bu düzenlemeler Araç Çubuğu üzerinde yer alan düğmeler ve açılır liste kutularındaki seçenekler yardımıyla yapılır.

- Yazı tipi olarak Comic Sans MS, yazı boyutu olarak 12 punto seçilir.

- Font Script açılır liste kutusundan Türkçe seçilir.

- Kalın düğmesi tıklanarak ayrıca yazı kalınlaştırılır. Eğer istenirse yazı İtalik veya Altı çizili olarak da düzenlenebilir.

- Renk düğmesi tıklanarak açılan renk seçeneklerinden mor seçilir, şiirin ve şairin adının rengi değiştirilir. Gerekli değişikliği yapmak için rengi değiştirilecek olan metnin seçilmiş olması gerekir. Metni seçme işlemi fare sol tuşu basılı tutularak yapılır.

- Ortala düğmesi tıklanarak metin ortalanır. Kullanıcı isterse Sola Hizala ve Sağa Hizala düğmelerini kullanarak metnin yerini değiştirebilir.

3. Gerekli metin düzenlemeleri yapıldıktan sonra Dosya menüsünden Kaydet komutu tıklanır. Ekrana Farklı Kaydet penceresi gelir.

4. Ekrana gelen penceredeki Konum açılır liste kutusundan şiirler klasörü seçilerek dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Dosya adı açılır liste kutusuna bir ad yazılarak Kaydet düğmesi tıklanır. Böylece yeni bir dosya oluşturulmuş olur.

b. Dosyayı dizine kaydetme

Windows’ta oluşturulmuş herhangi bir dosyanın klasöre kaydedilmesi için Farklı Kaydet penceresinde kaydedilecek klasörün seçilmesi gerekir. Dosya oluşturma konusunda da anlatıldığı gibi ekrana gelen Farklı Kaydet penceresindeki Konum açılır liste kutusundan dosyanın kaydedileceği klasör seçilir, dosyanın adı tanımlandıktan sonra Kaydet düğmesi tıklanır. Böylece dosya istenilen klasöre kaydedilmiş olur.

c. Dosyayı flash belleğe kaydetme

Dosyalar bilgisayarda sabit diske kaydedildiği gibi flash belleğe de kaydedilebilir. Daha önce hazırlanmış ve bilgisayara kaydedilmiş bir dosyayı flash belleğe kaydetmek için yapılması gerekenler şunlardır:

1. Bilgisayarın USB girişine flash bellek takılır.

2. Kopyalanacak dosyanın yer aldığı klasör açılır.

3. Klasörde yer alan kopyalanması istenilen dosya üzerindeyken farenin sağ tuşu tıklanır. Açılan Kısayol menüsünden Gönder komutu üzerine gelindiğinde açılan alt menüden flash bellek tıklanır. Dosya flash belleğe kaydedilmiş olur.

Flash belleğe kaydedilen dosyayı görüntülemek için ise yapılması gerekenler şunlardır:

1. Masaüstünde yer alan Bilgisayarım simgesi çift tıklanarak açılır.

2. Açılan pencerede yer alan flash bellek simgesi çift tıklandığında flash belleğe dosyanın kopyalandığı görülür.

d. Metin düzenleme uygulamasını ya da kelime işlemcisini kapatma

WordPad penceresinde düzenlemeler yapıldıktan sonra programı kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmak gerekir:

- Başlık Çubuğu’nda yer alan Kapat düğmesi tıklanarak kapatılır.

- Dosya menüsündeki Çıkış komutu tıklanarak kapatılır.

- Pencere Denetim menüsünde yer alan Kapat komutu tıklanarak kapatılır.

En son değiştirme: 2 Ekim 2017, Pazartesi, 04:47