HTML'nin Temel Yapısı

HTML de kullanılan etiketler belirli bir düzene göre yazılır. Her HTML dokümanı <HTML> ile başlar ve </HTML> ile biter. Bir HTML dokümanı iki ana kısımdan oluşmaktadır:<head> . . . </head> etiketi arasında yer alan Başlık bölümü; <body>. . . </body> etiketleri arasında yer alan Gövde Bölümü. Başlık bölümü içine <title>. . . </title> etiketi konur. Eğer hazırlanan sayfa Türkçe içerikli ise Türkçe karakterlerin (ç, ğ, ı, , ş, ö, ü) düzgün görünmesi için Başlık kısmı içerisine aşağıdaki meta etiketi eklenir.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-9">Title etiketi ile başlığı belirttikten sonra Başlık bölümü kapatılır ve ana kısım olan Gövde'ye geçilir. Sayfamızda görüntülemek istediğimiz bütün bilgileri Gövde kısmına koyarız.

Bir etiket içerisinde varsayılan olarak gelen değeri değiştirmek için bazı parametreler kullanılır. Aşağıdaki örnekte tablo etiketinin içindeki border ifadesi parametredir ve tabloya kenarlık verilir. Parametreler her zaman başlangıç etiketi içerisinde ve “” içerisinde yer almaktadır.

<table  border=“1">Etiketler iç içe geçebilirler ama dikkat edilmesi gereken nokta ilk açılan etiketin en sonda kapatılmasıdır. Aşağıda yanlış ve doğru uyguluma örneği verilmiştir.

<b><u>Bu örnek yanlıştır  </b></u>

<b><u>Bu örnek doğrudur </u></b>

Last modified: Monday, 23 October 2017, 8:24 AM