Biçimlendirme Etiketleri

HTML çok sayıda biçimlendirme etiketi sunar. Bu etiketlerle belgeye başlık, paragraf, kalın-italik-altı çizili, fontlar gibi biçimlendirme uygulanabilir. HTML etiketleri birbirine bağlı değildir. Etiketleri kullanmak için belli bir sıra yoktur. İstenildiğinde kullanılabilir.

Last modified: Monday, 23 October 2017, 9:18 AM