Tekrarlı Satırları Tek Olarak Gösterme

Personel tablosundaki personelin görev numaralarını listelemek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanırız.

Select GrvNo From Personel;

Ancak bu sorguyu kullandığımızda görev numaraları tekrarlı bir şekilde gelir. Her görev numarasının bir kere yazılmasını istiyorsak GrvNo öncesinde DISTINCT komutunu yazmamız gerekir.

Select DISTINCT GrvNo From Personel;

Personel tablosundaki personelin şehir numaralarını listelemek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanırız.

Select SehNo From Personel;

Ancak bu sorguyu kullandığımızda şehir numaraları tekrarlı bir şekilde gelir. Eğer personelinizin sadece hangi şehirlerden olduğunu listelemek istiyorsanız SehNo öncesinde DISTINCT komutunu yazmanız gerekir.

Select DISTINCT SehNo From Personel;
Last modified: Tuesday, 17 October 2017, 3:22 AM