Koşul Belirtilerek Verinin Sınırlandırılması

SQL'de koşul belirterek verinin sınırlandırılması için Where komutu kullanılır.

Görev Numarası 3 olan personelin tüm bilgilerini (*) listelemek istediğimizde aşağıdaki SQL sorgusunu kullanırız.

Select * from Personel Where GrvNo = 3;


En son değiştirme: 17 Ekim 2017, Salı, 03:27