Koşul Belirtilerek Verinin Sınırlandırılması

SQL'de koşul belirterek verinin sınırlandırılması için Where komutu kullanılır.

Görev Numarası 3 olan personelin tüm bilgilerini (*) listelemek istediğimizde aşağıdaki SQL sorgusunu kullanırız.

Select * from Personel Where GrvNo = 3;


Last modified: Tuesday, 17 October 2017, 3:27 AM