Diğer Karşılaştırma İşleçleri

BETWEEN … AND …

Belirli değerler arasındaki verileri getirir.

Select * from Personel Where Maas BETWEEN 1500 AND 2500;

Maaşı 1500 ile 2500 aralığında olan personelin tüm bilgilerini listeler.

IN

Belirli değerleri içeren verileri getirir.

Select * from Personel Where GrvNo IN(2 , 3);

Görev numarası 2 ve 3 olan personelin tüm bilgilerini listeler.

LIKE

Belirtilen değeri getiriyor. Arama yapma işlevinin aynısıdır.

Select * from Personel Where Ad LIKE 'M*';

Adı M ile başlayan personelin tüm bilgilerini listeler.

NULL

Boş değerleri içeren verileri getirir.

Select * from Personel Where Dtarih IS NULL;

Doğum tarihi bilgisi girilmemiş personelin tüm bilgilerini listeler.

Last modified: Tuesday, 24 October 2017, 3:19 AM