Sıralama İşlemleri

order by  : Tablo satırlarının sıralı olarak seçileceğini belirtir.

asc  : Artan sırada listeler, tanım yapılmamışsa asc varsayılır.

desc  : Azalan sırada listeler.

Örnek  :

Select * from personel order by grvno asc, maas desc;


Last modified: Tuesday, 24 October 2017, 3:53 AM