Bağlantı Ekleme

Bağlantı anlamına gelen link kelimesi sayfalar arası ilişkilendirme yapmak için kullanılır. 

Bağlantı (Link) etiketi

<a href=“protokol:adres”>Gözükecek Metin</a> 

şeklinde yazılır.

Bağlantı etiketinin kullanıldığı yerler;

  • Web sayfalarının birbiri ile ilişkilendirmek,
  • E-posta adresine yönlendirme yapmak,
  • Bir dosyaya bağlantı kurmak,
  • Bir resme link özelliği kazandırmak, vb.

Örnek:

<a href=“http://egitimheryerde.net”>Eğitim Her Yerde</a>


e-posta bağlantısı etiketine tıklandığında o bilgisayardaki aktif olarak kullanılan ve yapılandırılmış olan e-posta programı açılır ve kime bölümünde etiket içerisinde yazılan adres gözükür. e-posta bağlantısı etiketinin kullanım şekli şu şekildedir:

<a href=“mailto:e-posta adresi”> Görüntülenmesi istenen metin </a>

Örnek:

<a href=“mailto:admin@egitimheryerde.net”> İletişim için tıklayınız </a>

En son değiştirme: 16 Ekim 2017, Pazartesi, 06:53