Tablo Etiketi

Tablolar sayfaları satır ve sütunlara bölmek ve daha düzenli bir içerik oluşturmak için kullanılırlar. Tablo oluşturma günlük yaşantımızda sıkça başvurduğumuz bir yöntemdir. Bilgilerin sistemli bir şekilde yerleştirilmesi ve bilgilerin okunmasını kolaylaştırma görevlerini üstlenir.

HTML de tablo <table> .. </table> etiketleri ile oluşturulur. Daha sonra <tr>..</tr> satır açmak için, ardından <td>..</td> o satırda hücre oluşturmak için kullanılan etiketlerdir. Tablolara başlık eklenmek istendiğinde kullanılacak olan etiket <th>..</th>’ tır.

Tablolar <table> etiketi ile belirtilir. Bir tablo <tr> etiketi satırlara bölünür ve her satır da <td> etiketi ile sütunlara bölünür. <td> etiketinin anlamı "table data"dır. Bir veri hücresi (data cell) metinler, resimler, listeler, paragraflar, formlar, yatay çizgiler, tablolar vs. içerebilir.

Tablo Örneği

<table border="1">

<tr>

<td>satır 1, hücre 1</td>

<td>satır 1, hücre 2</td>

</tr>

<tr>

<td>satır 2, hücre 1</td>

<td>satır 2, hücre 2</td>

</tr>

</table>

Last modified: Monday, 16 October 2017, 6:37 AM