Karakter Fonksiyonları

LOWER(LCASE)  
Karakterleri küçük harfe dönüştürür.

Select ad, lcase(ad) as kharf from personel;


UPPER(UCASE)
Karakterleri büyük harfe dönüştürür.

Select ad, ucase(ad) as bharf from personel;


LENGTH(LEN)

Karakter sayısını verir.

Select ad, len(ad) as harfsay from personel;
En son değiştirme: 31 Ekim 2017, Salı, 02:59