Project Panel Elemanları

Project Panel


Görüldüğü üzere proje içerisinde bir çok klasör ve dosya bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan dizin ve dosyalar şunlardır:


app     : Uygulamanın ana bileşenleri bu dizinde bulunmaktadır. Kaynak kodlar ve sık kullanılan dosyaların tamamına yakını bu dizin içerisinde yer almaktadır.

build.gradle : Kodun derlenmesi, projenin yapılandırılması, paketleme ve aktarım gibi işlevleri yerine getirmektedir.

src      : Kaynak kod ve res klasörleri ve AndroidManifest.xml dosyası bu dizinde yer almaktadır.

build     : Kod derlenirken oluşturulan dosyalar yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

libs        : Projenin kütüphanesinin yer aldığı klasördür.

En son değiştirme: 13 Mart 2017, Pazartesi, 10:00