Grup Koşulları

Gruplamalarda koşullar için where yerine having kullanılır.

Select GrvNo, Sum(Maas) from personel group by GrvNo having avg(maas)>2000;

Ortalama maaşı 2000 üzerinde olan grupların toplam maaşını yazdırır.


Select GrvNo, Max(Maas) from personel group by GrvNo having avg(maas)>2000;

Ortalama maaşı 2000 üzerinde olan grupların en yüksek maaşını yazdırır.

Last modified: Tuesday, 28 November 2017, 2:43 AM