Grup Koşulları

Gruplamalarda koşullar için where yerine having kullanılır.

Select GrvNo, Sum(Maas) from personel group by GrvNo having avg(maas)>2000;

Ortalama maaşı 2000 üzerinde olan grupların toplam maaşını yazdırır.


Select GrvNo, Max(Maas) from personel group by GrvNo having avg(maas)>2000;

Ortalama maaşı 2000 üzerinde olan grupların en yüksek maaşını yazdırır.

En son değiştirme: 28 Kasım 2017, Salı, 02:43