Cevap Anahtarları

Kök Dışına Çıkarma ve Kök İçine Alma / Kazanım Testi

1B 2B 3C 4A 5D 6C 7C 8C 9A 10C 11A 12D 13D 14C 15C 16B 17D 18A 19D 20C 21C 22B 23B


Kareköklü İfadelerle Dört İşlem / Kazanım Testi

1B 2C 3C 4C 5A 6D 7B 8C 9A 10A 11B 12C 13C 14A 15A 16D 17D 18D 19B 20A 21B 22B 23C 24C 25A 26B 27B 28C 29B 30B 31C 32D 33D 34A 35C 36B 37A 38B 39C 40D


Ondalık İfadelerin Karekökleri / Kazanım Testi

1A 2C 3D 4B 5D 6C 7B 8B 9A 10B 11A 12B 13C 14B 15B 16C 17B 18A 19D 20B


Kareköklü İfadeler / ÇIKMIŞ SORULAR

1D 2C 3C 4D 5B 6A 7A 8A 9B 10B 11B 12A 13B 14C 15C 16B 17C 18D 19A 20A 21D 22C 23A 24C 25A 26B 27A 28C 29D 30B 31D 32B 33D 34D 35D 36A 37C 38B 39C 40D 41C 42C 43B 44C 45D 46C 47B 48B 49A 50C 51B 52D 53B 54C 55C 56B 57A 58C 59C 60D 61A 62C 63B 64A 65C 66B 67B 68D 69C 70C 71B 72D 73C 74A 75A 76B 77D 78C 79A 80A 81D 82B 83A 84B 85C 86A 87C 88B 89D 90C 91A 92B 93A 94D 95D 96C 97B 98B 99D 100A 101B 102D 103A 104A 105B 106D 107D 108B 109A 110B 111C 112B 113A 114B 115C 116B 117A 118D 119B 120B(T) 121B 122B 123B 124B 125D

Last modified: Thursday, 7 December 2017, 6:20 AM