Karmaşık Sorgular

Karmaşık sorgular, iç içe sorgu yapmamızı sağlar.

Örnek 1:

Maaşı, 5 numaralı personelin maaşından yüksek olan personelin bilgilerini listeleyiniz.


Tek tablolu:

SELECT PerNo, Ad, Soyad, GrvNo, Maas

FROM Personel WHERE Maas>(SELECT Maas from Personel WHERE PerNo=5);


İki tablolu:

SELECT P.PerNo, P.Ad, P.Soyad, P.GrvNo, G.GorevAd, P.Maas

FROM Personel P, Gorev G

WHERE P.GrvNo=G.GrvNo AND P.Maas>(SELECT P.Maas from Personel P WHERE P.PerNo=5);


Örnek 2:

Maaşı, görev numarası 3’ten büyük olanların ortalama maaşından büyük olan personelin ad, soyad, grvno ve maas bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız?


SELECT PerNo, Ad, Soyad, GrvNo, Maas

FROM Personel WHERE Maas>(SELECT avg(Maas) from Personel WHERE GrvNo>3);

Last modified: Wednesday, 13 December 2017, 8:26 AM