Kök Dışına Çıkarma ve Kök İçine Alma - Kazanım Testi