1. Sınıf Öğrencilerin İngilizce Konuşma Düzeyi İçin Materyal Gelişimi
0

Sınıf iklimine uygun materyaller, öğrencilere karakter oluşumunu aşılamaya yardımcı olmak adına önemli bir etkendir. Öğrenciler tasarlanan materyalleri inceleyerek iç görü ve iyi bir tutum kazanarak toplumdaki norm ve değerlere göre hareket etmeyi sağlayacak ve etkili iletişim kurabilecektir. 1. sınıf öğrencilerinin özgüvenleri, motivasyonları, yaratıcılıkları, iletişimleri ve gelecekleriyle yüzleşmeye başlamaları gibi becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Çocuklarda ilk üç yıl zihinsel gelişim bakımından son derece önemli bir zaman dilimidir. Yapılan araştırmalar çocuklarda zihinsel gelişimin % 80’lik bölümünün ilk üç yıl içinde tamamladığı yönündedir.

İngilizce Konuşma Düzeyi

İngilizce eğitiminde karakter inşası günümüzde gerekli olmasıyla birlikte her ülkenin her alanda kullandığı bir dünya dilidir. Öğrenciler bir kez İngilizcede uzmanlaştıklarında, sadece hayatta kalmalarına değil, aynı zamanda yüksek düzeyde iş hayatında başkalarıyla rekabet etmelerine de çok yardımcı olmaktadır. Çocuklarda, bu durumda öğrencilerde farkındalık yaratmanın ve onları günlük İngilizce konuşmaya alıştırmanın yollarından birisi materyal geliştirme faaliyetleridir.

Çocuklarla yapılan oyun, kitap okuma, hikaye anlatma, şiir okuma, tekrarlama, parmak oyunları, tekerleme, drama gibi çalışmalarla çocukların hem keyifli zamanlar geçirmeleri, hem de dilin düzgün kullanılması sağlanabilir. Bu şekilde yapılan çalışmalarla erken dönemden itibaren geniş bir kelime haznesi, etkili konuşma ve iyi bir diksiyon kazanan çocuklar ileri dönemlerde sosyal bakımdan daha sosyal, öz güvenli ve girişken olurlar.

Öğrenciler ortaokul seviyesine geldiğinde eleştiriyi ve tutumu akademi yönünde bilecek şekilde uygulama yapması önem arz etmektedir.

Temel eğitim kapsamında birinci sınıf öğrenciler için İngilizce eğitiminde öğrenmeye teşvik etmek amacıyla birçok fikir ve materyal uygulamaları bulunmaktadır. Uygulamalı olarak yapılan akılda kalıcı etkinliklerin ve hazırlanan materyallerin aynı zamanda hareketli ve animasyon şeklinde dijital içeriklerle de ilişkilendirerek temel eğitim kapsamında hazırlanmaktadır. Birinci sınıf öğrencileri için öncelikle yapılacak uygulamaların anlaşılır ve kontrol edilebilir şekilde olması, dil bilgisi referansı, fiil zamanları ve dil bilgisi kurallarının hem açık olması hem de açıklamasına yardımcı olacak içeriklere yer verilmesi giriş aşamasında önemli bir etkendir.

İngilizce kitaplarındaki üniteler, kültürel resim ve etkinlikleri barındırabilmektedir. Renkli, ilgi çeken, merak uyandıran içerikler derste öğretilen rehber gözetiminde uygulamayı genişletebilmektedir.

Birinci sayfada ilgili kavramlar kontrol edilmekte ve incelenmektedir. Ders hedefleri de bu açıdan sıralanmaktadır. Arka sayfada ise kod çözme, fikir yürütme ve okuduğu metni yorumlama ve yeni ses bilgisi becerilerini güçlendirecek bir faaliyet programı yer almaktadır. Ayrıca; sayfanın orta bölümlerinde dil bilgisi ve cümle beceri uygulamaları bulunmaktadır. Yazma becerileri süreci olarak tam on adım bulunmakta ve çalışma metinleri sayfa olarak değerlendirme imkanları sunmaktadır.  Öğrenciler okul öncesi ve anaokulu oyun faaliyetlerinin birçoğunu geride bırakarak daha akademi beceri geliştirmeye başlayacaklarından ötürü birinci sınıf önemli ve bir o kadarda etkin olmaktadır.  Çocuklar dil kapsamında daha kapsamlı öğrenmeye önemli bir geçiş sürecini yaşamaktadır.

Erken çocukluk dönemi ve temel eğitim kapsamında yabancı dil eğitiminde en önemli konu sınıfta öğrendiklerini destekleyen zenginleştirici kitaplar ve etkinliklerle öğrenme sürecini evde sürdürerek öğrencilere rehberlik etmemiz gerekmektedir.  Birinci sınıf öğrencisi İngilizce Öğretmeniyle birlikte yeni beceriler öğrenmek için zaman ayırmanın sadece o zamanı onlar için daha değerli kılmakla kalmaz, aynı zamanda bu yaşta beklenen özveriyi göstereceğini de hissettirilmesi çok önemli bir iletişim etkinliğidir.

3-5 yaş arası erken çocukluk dönemin öğrenme sürecinde hassas bir yaş aralığıdır. Etkin olarak bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişim gerçek meydana gelerek okul eğitiminin gerekliliklerini yerine getirmeye hazır olan öğrenci, kademeli olarak “okul olgunluğu” denilen bir aşamaya ulaşmaktadır. Öğrenci artık bu gelişim düzeyine ulaştığı ve ilkokul birinci sınıfta eğitime başladığı an, yaşamında çok önemli bir dönüm noktasına erişecektir. Erken çocukluk döneminde verilen yabancı dil eğitimi de dahil olmak üzere erken çocukluk döneminde verilen eğitimin, ilkokulda verilen dil eğitimi ile aynı ilkeler üzerine kurulamayacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

İki dillilik ve iki dilli eğitime ilişkin dilbilimsel araştırmaya yönelik literatürler incelendiğinde, öğrenme ortamının tasarı süreci, öğretim materyalini oluşturma faaliyetleri ve dil eğitiminde dönem boyunca öğrenme sürecini yürütmek için yer alacak teknikler, öğrenme ikliminin, faaliyet işlemlerinin, görevlerin ve içeriklerin yeterli olacağı konusunda etkin işlemler yapılması gerekmektedir. İngilizce öğretim materyallerinin gerekli ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere İngilizce öğretmek için yeterlilik kapsamında uygulamaya dönük bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

2 | Eğitim Her Yerde

Literatür incelenen İngilizce kaynakları, Lehçe ile bağ kurulan öğrenme materyalleri ile karşılaştırıldığında, temel eğitim için etkinlik ve verimlilik açısından bazı sorunlara neden olacak iki temel sorun görülmüştür. Dil verilerinin bilişsel işlenmesinde temel eğitimindeki öğrencilere yönelik beklentilerin çok yüksek olması ve üst dil işleme olan kavramların ele alınması problemidir.

Öğrencilere okul öncesi ve anaokulu sürecinde grup şeklinde yapılan faaliyetlerde dramatizasyonlar dil gelişimine katkı sağlamaktadır. Dil eğitiminde temel eğitim kapsamında öğrencilere meslek tanıtımlarında da, mesleğe uygun kıyafet ya da kostüm giydirilerek var olan durumu dramatizasyon yoluyla işleme alınabilmektedir. İngilizce dil gelişimde önemli olan dramatizasyon yöntemi, dil bilgisini ve uygulamaların etkin bir şekilde ifade edilmesi etkinliklerini kapsamaktadır. Dramatizasyon sürecinde öğrenciler; doktor, öğretmen, mühendis ya da personel rollerine bürünerek telefonda ya da yüz yüze iletişim kurallarını da öğrenmiş olacaklardır.

Elektronik sistemli özelliklere sahip olan kitaplar, çocuklara müzik dinletmenin yanı sıra öykü dinletmek ve resimler göstermek için özel olarak hazırlanan kitaplardandır. Elektronik kitaplar birbirinden farklı birçok özelliğe sahiptirler. Özellikle de dinleme ve okuma bölümlerinde müzikal sesler, birçok varlık sesleri çıkaran, hareketli, parlayan ve önceden kaydedilmiş ses özelliklerini etkinleştirme kitaplar mevcuttur. Okul öncesi ve erken çocukluk döneminde elektronik kitap alımında velilerin hassas olması gerekmektedir. Veliler öğrencinin yaşına ve gelişimine uygun olan elektronik kitapları sınırlı olacak şekilde üç yaştan sonra edinebilirler.

Ses çıkaran, şarkı söyleyen, belirli konuşmaları ve fiilleri ardı ardına sıralanan, konuşan, sayıları sayan oyuncaklar, bebekler, doldurulmuş hayvan figürleri ve manyetik alfabe oyuncakları dil gelişimi için uygun materyallerdir. Dikkat çekici bu oyuncaklar çocuklardaki dil gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Bu tarz oyuncaklarla dil gelişimleri desteklenmekte, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamaktadır. Sesli müzik kutularındaki seslerin basit ritimli, tekrar eden seslerden ve ritimlerden oluşması, çocuğun erken dönemde seslere ve müzikteki ritimlere daha kolay adapte olmasını ve bu anlamda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır.

3 | Eğitim Her Yerde

Çoğu durumda çocukların iyi bildiği ve en yakın çevresinden gelen öğelere atıfta bulunurlar. Metni takip eden ve çocuklar tarafından yapılacak olan görev, verilen örneklerle aynı renkteki diğer nesnelerin görüntüleri ile çıkartmaları eşleştirmekten ibarettir. Erken dönem çocukluk döneminde ve temel eğitimdeki derste İngilizce öğretim materyalleri söz konusu olduğunda, gerçek dünyaya herhangi bir atıfta bulunulmamaktadır. Çok fazla sarı düzlem olmadığını bilmemize rağmen, bir uçak sarıdır ve bir top bir sayfada kırmızı ve bir diğer sayfada sarı olarak bulunmaktadır. Bu etkinlikler ile ilgili çok fazla sayıda örnek verilebilir.

Erken dönem eğitim sisteminde İngilizce ve Almanca öğretim materyalleri, diğer birçok aktivite türünün yanı sıra, bir satırdan sonra çizim ve yazma için çok sayıda alıştırmanın içereceği sonucuna ulaşılmıştır.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni

English Teacher

Facebook Yorumları

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.