2020’nin En Çok Okunan Eğitim Yazıları

Eğitime, eğitimle ilgili kaynaklara ve yayınlara herkesin ücretsiz olarak erişebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla çıktığımız bu yolda 2020 yılını da geride bıraktık. Her yapılan işin bir değerlendirmesi olduğu gibi geride bıraktığımız yılın da bir değerlendirmesini yapalım dedik. Ve 2020 yılının en çok okunan 20 eğitim yazısını sizin için derledik. Yayınların tam metnine verilen linklerden erişebilirsiniz.

20- Resim Analizi- Bir Ağaç Çiz Testi

Pelin Eren

Baum Testi olarakta bilinen “Bir Ağaç Çiz Testi” Karl (Charles) Koch isimli bir psikolog tarafından geliştirilmiştir. Amacı kişiliğimizin yanı sıra temeldeki duygusal oluşumları da dışarı yansıtmaktır. Bu özelliği ile projektif bir testtir, yani iç dünyamızda olup biteni kağıt üzerinde görünür ve anlamlı bir hale getirir.

Ağaç testinin basit ve hızlı uygulanabilir olması onu çocuklar için de ideal bir ön analiz aracı haline getirmiştir.

Resim Analizi- Bir Ağaç Çiz Testi

19- Karnemin Sağına Bak

Erol Demir

Birinci kanaat döneminin son haftasındayız. Cuma günü tüm okulların öğrencileri karnelerini alarak tatile çıkacaklar. Eskiden e-okul bilgi sistemi yoktu ve karneler daha çok merak edilirdi. Şimdi öğrenci velileri her an internete girip notların tamamını görebilmektedir. Buna rağmen yine de karne günü ve heyecanı sürmektedir. Karnesini alan notları iyiyse hele bir de teşekkür takdir aldıysa hemen anne, baba ve akrabalarına gösterirler. Tebrik ve taltif edici güzel sözler hatta hediyeler harçlıklar beklenir verilir.

Karnemin Sağına Bak

18- Matematik Netleri Nasıl Artar?

Samet Özkepir

Sevgili Öğrenciler sınavlara hazırlanırken belki de netlerinizin artmaması konusunda en çok sıkıntı yaşadığınız ders matematik. Bu yazımdan sonra netleriniz en kolay matematikte artacaktır.

İlk önce konuların hepsini öğrenmeliyiz ve öğrenirken de neden? niçin? nasıl?… sorularını sormalıyız. Konular öğrenilirken test çözerek de bilgiyi soruda nasıl kullanmamız gerektiğini de öğrenmeliyiz. Her konudan sonra o konun testini çözmek gerekir. Bu arada en önemli dönemde ise yapılamayan soruların çözümlerini kesinlikle öğrenmek gerekir.

Matematik Netleri Nasıl Artar?

17- Online Sanal Laboratuvarlarla Deney Yapma

Emre Özcan

Sanal Laboratuvarlar, öğrencilere çevrim içi ortamda bilimsel deneyler yapma imkanı sunar. Uzaktan çalıştırılan laboratuvarlar (uzak laboratuvarlar) uzak bölgelerdeki gerçek ekipmanlarla deneme yapma imkanı sunar. Sanal laboratuvarlar bilimsel ekipmanları simüle eder ve bunları kullanmamızı, deneyim kazanmamızı sağlar.

Online Sanal Laboratuvarlarla Deney Yapma

16- Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi Neden Önemlidir?

Havva Tuğçe Gökçen Saygılı

Okul öncesi dönemde tüm gelişim alanları olduğu kadar bilişsel gelişim önemli yer tutar. Bilişsel gelişimi destekleyen bir çok etkinlik vardır. Bunlar içinde en önemlilerinden biri de Matematik eğitimidir. Matematik eğitimi günlük hayatta olduğu kadar akademik hayatta da bize farklı yönden bakabilme becerisi kazandırır.

Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi Neden Önemlidir?

15- Çocukta Sayı Hissi ve Geliştirilmesi

İrem Yürük

Matematik, neden bazı kişilere çok zor gelirken bazıları için oldukça kolaydır? İlkokul çağındaki çocuklar matematikte akranlarından geri kalıyor, zorlanıyorlarsa ne yapılmalıdır? Bu durum sadece ilgi ve çaba ile açıklanabilir mi? Yoksa bu durumun bilişsel temelleri var mıdır? Çocuk çaba göstermediği için mi yapamamaktadır, yoksa yapamadığı, zor geldiği için mi çaba göstermemektedir? Bu soruların yanıtlarını tam olarak elbette bilemiyoruz. Ancak yanıtın önemli ölçüde sayı hissi denilen bir çeşit matematik algısı ya da algılama yeteneği ile yakından ilgili olduğunu biliyoruz. Peki, doğuştan -genetik aktarımla- gelen ve deneyimle gelişen sayı hissi nasıl tanımlanmaktadır?

Çocukta Sayı Hissi ve Geliştirilmesi

14- Ölü Ozanlar Derneği

Mavi Tuğba Ateş

Filmde Keating isimli öğretmen pragmatizm, varoluşçuluk akımlarının temsilini oluşturmaktadır; diğer öğretmenlerdeyse realizm akımının izleri görülmektedir. Keating, öğrencilerin şiir yazma yoluyla bildiklerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmuştur. Var olan bilgilerini yapılandırmalarına imkân tanımıştır. Kendilerini gerçekleştirmelerine, var olan potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmuştur. Bu bakımdan pragmatizm ve varoluşçuluk akımlarıyla örtüşen bir yaklaşım sergilemektedir. Diğer öğretmenlerse öğretmen merkezli, otoriteyi önemseyen bir yaklaşım içindedir, bu bakımdan realizm akımından izler taşımaktadırlar.

Ölü Ozanlar Derneği

13- Türkçeyi Güzel Konuşmak İçin Öneriler

Nezih Bey

Türkçenin günlük konuşmalarda doğru kullanılmadığını üzülerek görüyoruz. Dili doğru kullananlar olsa da, halkımızın okumaya karşı ilgisizliğine medyanın dili yanlış kullanması da eklenince, Türkçeyi güzel konuşanların sayısı azalıyor. Böylece ortalama 150-200 kelimeyle konuşulan, fakir bir dil ortaya çıkıyor. Oysa Türkçe zengin bir dil. Bu zenginlik, Türkçeyi konuşanların bilgi altyapısı, dili kullanma becerisi ve özgüveniyle birleşince güzel bir Türkçe ortaya çıkıyor. İşte size Türkçeyi güzel konuşmak için birkaç öneri:

Türkçeyi Güzel Konuşmak İçin Öneriler

12- Akıcı Okuma Becerileri

Alper Aytaç

Akıcı okuma, yazılı sembollerin belirli bir hız ve uygun vurgulama ile doğru bir şekilde okunmasını ifade etmektedir. Akıcı okumanın okuma hızı, kelime tanıma (doğru okuma) ve prozodi olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır. Okuma hızı kelimelerin belirli bir sürede okunmasını, kelime tanıma kelimelerin doğru bir şekilde seslendirilmesini, prozodi ise metnin uygun vurgu ve tonlamalarla okunmasını ifade etmektedir (Akyol, 2006).

Akıcı Okuma Becerileri

11- Eğitimde Etiğin Önemi

Nermin Elmas

İnsanoğlu, tarihte varoluşuyla birlikte ahlak kavramını da içinde barındırmıştır. Toplumsallaşmayla birlikte sosyal ilişkilerin karmaşıklaşmaya başlaması, bir arada yaşamak için çeşitli kurallara ve normlara olan ihtiyacı arttırarak ahlak ve etik kavramlarını geliştirmiştir. Binlerce yılla ifade dilebilecek bir geçmişe sahip olan ahlak ve etik kavramları bugün de hala  güncelliğini korumaktadır.

Eğitimde Etiğin Önemi

10- Eğitimciler İçin 8 Harika İnfografik Hazırlama Aracı

Mehmet Fatih Bütün

Günümüz kampanyalarının en önemli aşamalarından birisi de ölçümleme ve sunum. Elde edilen başarı ve verilerin niteliği kadar, bu verilerin sunumu da büyük önem taşıyor. İşte tam bu noktada infografik görseller, kampanyaları çok daha hoş bir halde sunmanıza yardımcı oluyor.

Grafik tasarım kabiliyetleri son derece üst düzey insanlar için bile infografik görsel hazırlamak vakit alıcı bir iş olabiliyor. Ancak İnfografik tasarım yapmak için grafik tasarımcı olmak şart değil. İnternet üzerinden birçok web sitesi aracılığıyla harika infografikler yapmak mümkün. İşte hem grafik tasarımcılar hem de Photoshop’u bir uzay paneli zannedenler için kolayca infografik hazırlamaya yardımcı olacak en başarılı  8 araç;

Eğitimciler İçin 8 Harika İnfografik Hazırlama Aracı

9- Okul Öncesi Eğitimde GEMS Programı

Havva Tuğçe Gökçen Saygılı

Program okul öncesinden 11. sınıfa kadar öğrencilere çeşitli öğrenme fırsatları sunmaktadır. Programın temel hedefi öğrencilerin uygulama yöntemi ile daha iyi öğrendiklerini göstermektir. GEMS programındaki aktivitelerin amacı öğrencileri deney yapma ve tecrübe kazanmaya yöneltmektir. Gems sadece fen ve matematik etkinliği değildir.Program esnek, çocuklar aktiftir. Gözetimli keşif yöntemi kullanılmaktadır. Doğrudan katılımlı etkinlikleri içerir. Okul  öncesi çocuklarını bilimsel kavramlara oyun aracılığı ile götürür. Çocuklar bu sayede matematik gibi genellikle ön yargılı davranılan derslere karşı olumlu tutum geliştirirler.

Okul Öncesi Eğitimde GEMS Programı

8- Öğretmenlerin Mesleki Yeterlikleri ve Rolleri

Cemal Hakan Dikmen

Eğitim-öğretim ortamlarında öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretmene kilit bir rol düşmektedir. Öğretmenler sadece bilgi ve beceri kazandıran kişiler değillerdir. Öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra bir duruma yönelik tutum geliştirmelerinde, milli, manevi ve evrensel değerleri benimsemelerinde öğretmenlerin payı büyüktür.

Öğretmenlerin Mesleki Yeterlikleri ve Rolleri

7- Sanat Eğitiminin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Hilal Ahenk Aki

Hiç şüphesiz sanat, insanlığın tarihi kadar eski bir kavramdır. Tarih boyunca insanın olduğu her yerde sanat var olmuştur. Evrensel tarih süreci içinde her toplumun kendine özgü bir sanatı oluşmuştur. Nerede bir insan topluluğu varsa, orada yaşamı gerekli kılan maddi hayatın, sezginin, bilinçaltının, içgüdüselliğin bir etkisi olarak sanat kendini göstermiştir.

Sanat Eğitiminin Eğitimdeki Yeri ve Önemi

6- Çocuk Resimleri Analizi – Aile Resmi Testi

Pelin Eren

“Aile çiz testi” 1958 yılında ilk kez kullanılmıştır. Psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testi tekniğidir. Projektif olması, içeride olup bitenin bir teknik vasıtasıyla dışarı yansıtılması demektir. Temel amacı çocuğun ifade edemediği iç dünyasını ve çatışmalarını açığa çıkarmaktır.

Çocuk Resimleri Analizi – Aile Resmi Testi

5- PDR mi Psikoloji mi?

Savaş Mahmutoğlu

Üniversite tercih dönemindeyiz. Psikolog veya PDR’ci (Rehber ve Psikolojik Danışman) olmaya istekli bir sürü gencimiz var ve hemen hemen hepsinin kafası karışık. Bu kafası karışıkları 3 gruba ayırabiliriz:

1.Grup: PDR mi seçsem Psikoloji mi diye  soranlar.

2.Grup: Psikolojiden mezun olunca Psikolog/Terapist olabilecek miyim diye soranlar.

3.Grup: PDR bitirince devlete atanabilecek miyim/Terapist olabilir miyim diye soranlar.

PDR mi Psikoloji mi?

4- Recaizade Mahmut Ekrem’in “Şevki Yok” Şiirinin Açıklaması

Nezih Bey

Bir insan yaşadığı ayrılık acısını çeşitli şekillerde dile getirir. Bu mümkün olmazsa ağlar, dövünür, içine atar, bazen de kendi köşesine çekilir. Ayrılık acısını yaşayan bir şairse, o da duygularını şiirle anlatmaya çalışır. Hislerini mısralara döker. Recâizâde Mahmut Ekrem’in yazdığı “Şevki Yok” adlı şiir bunun açık bir örneğini teşkil ediyor. Şair, genç yaşta kaybettiği oğlunun acısını bu şiirle okura hissettirmeye çalışmış.

Recaizade Mahmut Ekrem’in “Şevki Yok” Şiirinin Açıklaması

3- Okullarda Yapılacak Olan TÜBİTAK 4006 Etkinlikleri Örnekleri

Abdurrahim Sargın

Herkesin bildiği üzere okullarımızda bilimi sevdirmek üzere Tübitak tarafından finanse ve destek gören 4006 etkinlikleri yapılmaktadır. Bu doğrultuda çok fazla örnek proje bulunurken bu yazımızda sizlerin kullanabileceği örneklerden bahsedeceğiz. Bu örnekler sadece fikir vermek amaçlı olup herhangi bir telif hakkına tabi değildir.

Okullarda Yapılacak Olan Tübitak 4006 Etkinlikleri Örnekleri

2- Öğrenme Kuramları

Nermin Elmas

Eğitimin en temel amacı, bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışlarında olumlu değişmeler meydana getirmektir. Bu sebeple, eğitim kurumlarında planlı programlı öğretim etkinlikleri hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır (Fidan,1996). Etkili ve başarılı öğretim etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması için öğrenme ve öğretmenin kuramsal temellerini iyi bilmek gerekir. Başka bir deyişle; öğrenme öğretme ekinlikleri düzenleyecek olan tüm öğretmenlerin, öğrenme kuramları ile bu kuramlara dayalı olarak ortaya çıkan öğretim uygulamalarını çok iyi bilmeleri ve bunlara yönelik öğretim etkinliklerine yer vermeleri gerekmektedir (Yeşilyaprak, 2012). Öğretmenlik mesleğini icra eden her öğretmenin kendi kendine sorması gerekenler arasında: “Öğrencilerim nasıl öğrenmekte ve ben onlara daha iyi nasıl öğretebilirim?” gibi sorular yer almaktadır (Fidan, 1996). Diğer taraftan öğrenme kuramlarının sınıf içinde uyarlanması normal öğrenciler için olduğu kadar özel gereksinimli öğrenciler içinde gereklidir. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik yapılan öğretimsel uyarlamalarda bu kuramları temel alınması onların sınıf içi akademik ilgilerini de arttıracaktır.

Öğrenme Kuramları

1- “Her Çocuk Özeldir” Film İncelemesi

Yasin Abay

A little sweet, a little sour

A little close, not too far

All I need, all I need

All I need is to be free

Yukarıdaki dizeler Mera Jahan isimli sanatçının ”My World” isimli şarkısından alıntıdır. Aynı zamanda ünlü Hint yapımı film ”Taare Zameen Par”, Türkçe uyarlaması ile ”Her Çocuk Özeldir” filminin şarkılarındandır. Disleksi hastası bir 3.sınıf öğrencisinin ailesi, öğretmenleri tarafından anlaşılamaması üzerine hayata karşı attığı bir isyan çığlığı olarak karşımıza çıkıyor dizeler.

Her Çocuk Özeldir Film İncelemesi

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.