1. Anasayfa
  2. Makaleler

21. Yüzyıl’da Öğretmen…

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken tam da bu günlerde; eğitim politikalarında veya yeni öğretim yöntemlerinde herhangi bir değişiklik olduysa, güncel kalmak için üstlenilmesi gereken herhangi bir mesleki gelişim olup olmadığı listelenmelidir. Yıl içinde kendi mesleki gelişim hedeflerinizi ve onlara yönelik nasıl çalışabileceğinizi planlayabilirsiniz.

21. Yüzyıl’da Öğretmen…
0

Yüzyılımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik değişmeler hızlı bir artış gösteriyor. Yaşanan bu hızlı artıştan dolayı değişim ve gelişim de gerekli hale geldi. Bu değişimi yakalayabilmenin ve bu değişime ayak uydurabilmenin tek bir yolu var o da “eğitim”dir.

Hal böyle olunca mesleki gelişimin ve değişimin önemi de günümüzde çok önemli bir konuma geldi. Kurumlar da öğretmenlerini geliştirirken yüzyılımızdaki değişen şartlara uygun ortamlar oluşturmanın gerekli olduğunun bilincindeler.

Kurum tarafından öğretmen yetkinliklerini artırabilmek için sistematik bir şekilde verilen eğitimlerin, öğretmenin yetkinliğini artıracağını da biliyorlar. Öğretmene bu bilgiyi, bu beceriyi ve bu tutumu kazandırmanın da tek bir yolu var: O yol “Mesleki Gelişim ve Değişim”dir.

Öğretmenler, eğitimin yürütülmesinde temel görevi olan kişilerdir. Bu yüzden öğretmenleri bu gelişmelerle tutarlı bir şekilde geliştirmek ayrıca önemlidir. 21. yüzyılda değişen, gelişen ve çeşitlenen yetkinliklerin varlığı da mesleği gelişimin, değişimin ve kişisel gelişimin önemini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır.

Öğrencilerimiz bizim geleceğimizin yetişkinleridir; yaşadığımız 21.yüzyılda ihtiyaçları olan yetkinlikleri, onlardan beklenen rolleri yerine getirebilmeleri için de okul hayatlarında; öğretmenlerinin onlara sunduğu bilgi, beceri ve tutum çalışmalarının uygun şekilde zenginleştirilmesi gerekir. Aynı zamanda bir öğretmenin öğrenme ve öğretme durumlarının düzenlenmesinde ustalık gösterebilme becerisinin gelişmesi de öğrenciyi odak noktasına alarak onları 21. yüzyıl becerilerine uygun yetiştirebilmekle ilgilidir… Dolayısıyla öğretmenlerin yeni rollere uyum sağlayabilmesi için mesleki gelişim ve değişimi ön plana çıkarmak gerekiyor. Kısacası okulun hedeflediği eğitimi almış öğrencilerin yetişmesi, öğretmenlerin gelişmeleri yakından izlemesi ve benimsemesi ile yakından ilişkili hale geldi.

Eğitimde öğretmenin kendini ön plana çıkarması, düzenli bir biçimde sınav yapması, öğrenme sürecinde karşılaştığı güçlükler konusunda öğrencilerini uyarması, başarısızlık olasılıklarını hatırlatması klasik yöntemlerdir ve bu yöntemler ne yazık ki öğrencinin gelişiminde işe yaramıyor artık.

Yüzyılımızın, kurumların, ebeveynlerin ve öğrencilerin asıl beklentisi değerlendirmelerin biçimlendirici olması, öğrencilere bütüncül destek sağlaması, öğrenciler arası düzey farklılıklarının büyümemesi ve bireysel farklılıkların dikkate alınmasıdır. Bu durum; öğrenme sürecinin, çalışma hayatının başından sonuna kadar geçerlidir. İşte bu yüzden mesleki gelişim ve değişim günümüzde çok önemli bir yerdedir.

Okulda verilen mesleki gelişim ve değişimin asıl amacı; öğretmenlerin genel kültür kazanmaları değil; mesleki yönden gelişmeleri ve okulun eğitim hedefinin tüm öğrencilere ulaşmasıdır. Bu da öğretmeni yüzyılımızdaki değişen şartlara ve gelişen becerilere uygun hale getirmekle mümkündür. Bu yüzden mesleki gelişim ve değişim önemli hale gelmiştir.

21. yüzyılda öğretmenler, kendi öğrenmelerini sürdürmeli, yeni pedagojik yaklaşımları, teknolojileri ve konuları takip ederek kendilerini sürekli geliştirmelidirler.

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken tam da bu günlerde; eğitim politikalarında veya yeni öğretim yöntemlerinde herhangi bir değişiklik olduysa, güncel kalmak için üstlenilmesi gereken herhangi bir mesleki gelişim olup olmadığı listelenmelidir. Yıl içinde kendi mesleki gelişim hedeflerinizi ve onlara yönelik nasıl çalışabileceğinizi planlayabilirsiniz.

Bu yıl kendimize şu soruyu soralım: Bu yıl zamanımın ve kazancımın ne kadarını mesleki gelişim ve değişimime vereceğim? Yeni eğitim öğretim yılının mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum…

Facebook Yorumları

Yazı Kaynakları
Kirman Y. (2016)
21. Yüzyılda Fark Yaratan Ögretmen Olmak

Sabiha Ebcim Kendini geliştirme dünyayı değiştirme heyecanı olan bir eğitimci. Eğitim sektöründe 23 yıldan bu yana öğretmen, zümre başkanı, bölüm başkanı, sınav koordinatörü, genel yayın yönetmeni, eğitim koordinatörü gibi eğitimin birçok alanında çalıştım. Uzman eğitimci ve danışman olarak 21. yüzyıl becerileri, okuma becerileri, oyunlaştırma, metaverse, yönetişim ve dijital alanlarda çalışmalar yürütmekteyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri bölümü mezunu olup International Dublin Üniversitesinde yönetim bilişim sistemleri üzerine master yapmaktayım. Çalıştığım alanlarla ilgili kendi içeriklerimi üreterek uzman eğitmen, danışman ve koç olarak hizmet vermekteyim.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir
SON LOGO

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.