1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

25 Soruda 2018 Yılı İl İçi Atamasının Merak Edilen Cevapları

25 Soruda 2018 Yılı İl İçi Atamasının Merak Edilen Cevapları
0

Soru 1) 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ne zaman alınacak, sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğretmenler ilişiğini ne zaman kesebilecekler?

2018 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU VE SONUÇ AÇIKLANMA ZAMANI
 

 

 

2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

 

Başvuruların Alınması   22-25 Mayıs 2018

 

Atamalar valiliklerce 30 Mayıs 2018 tarihine kadar

 

Ataması yapılanların ilişikleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren kesilebilecek ve görevlerine başlayabilecekler)

 

Soru 2) Öğretmenlerden, 2018 yılı il içi yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için kaç yıl çalışmak gerekir?

Cevap :Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin birinci fıkrasındaki “Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.” hükmü ile Öğretmenlerin 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 1. Maddesindeki Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” hükmüne  göre bulundukları eğitim kurumunda(okulda) en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

Soru 3) 2018 yılı il içi yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için hizmet süresine esas tarih olarak hangi tarih baz alınıyor?

Cevap : 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

Yani öğretmenlerden;

*Şu an görev yaptığı okulunda

*30 Eylül 2018 tarihi itibari ile

* 3 yıllık görev süresini tamamlayanlar

2018 Yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Soru 4: İl içi yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaya esas  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Cevap : İl içinde atamaya esas, Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Dolayısıyla İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 25 Mayıs 2018 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Soru 5: İl İçi Atamalarda kaç tercih hakkı var?

Cevap: Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edebilecektir.

Soru 6 : Atamalar yapılırken aynı okulu tercih eden öğretmenlerin puanlarının eşit olması durumunda kimin önceliği var?

Cevap: Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır ve tercihlere yerleştirmeler yapılırken hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana yani öğretmenliğe daha erken göreve başlayan öğretmene öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

Soru 7 : Norm fazlası olarak kendi tercihleri dahil  önceden yer değiştirmiş öğretmenlerde yeni okulunda 3 yıl görev yapma şartı aranır mı, il içi atama isteğinde bulunması için şartlar nelerdir ?

Cevap: Duyurunun 4. madde c fıkrasındaki “Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.” hükmüne göre okulunun kapanması, dönüştürülmesi veya hizmet gereği ile norma fazlası olmasına bağlı olarak İdari tasarrufla kendi tercihleri ile atansa dahi okulu değişen öğretmenlerde yeni okulunda 3 yıl çalışma şartı aranmaz. Eski ve yeni okulunda geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınarak atamaya esas şartları sağlıyorsa atama isteğinde bulunabilirler.

 

Bazı Öğretmenler 3 Yıl Çalışma Şartı Aranmaksızın İl İçi Atama Talebinde Bulunabilir

 

Soru 8: Hangi öğretmenler bulundukları okulda 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il içi yer değiştirme atamalarına başvurma hakkına sahip ?

Cevap : Öğretmenlerden , Klavuzun 6. maddesindeki “Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” hükmüne göre;

I- İhtiyaç ve norm kadro fazlası olanlar ,

       II-Müdür veya müdür yardımcısı olup öğretmen olarak il içine başvurmak isteyenler;

İl içi yer değiştirme işlemlerine başvurabilmek için 3 yıllık hizmet süresi aranmamaktadır.

Ayrıca Öğretmenlerin 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 2.madde c fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” hükmüne göre;

Zorunlu hizmet yükümlülüğü olan öğretmenlerden şu an zorunlu hizmet sayılmayan okulda görev yapanlar (1.-2.-3. hizmet alanı okul) eğer isterlerse zorunlu hizmet sayılan okullara (4.-5.-6. hizmet alanı olan okul) 3 yıl çalışma şartı aranmadan tayin isteğinde bulunabilecekler.

Soru 9 : Şartları taşımasına rağmen İl içi atama başvurusu kaydedildikten sonra öğretmenin başvurusunun onaylanmaması mümkün mü, onaylanmaması halinde sorumluluk kime ait ?

Cevap: Duyurunun 8. maddesine göre öğretmenin başvurusunu sırasıyla (1)eğitim kurumu müdürlüğü, (2)ilçe ve (3)il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.Dolayısıyla ilgili yetkililerin öğretmenlerin mağdur olmaması sorun yaşamamaları adına çok hassas olmaları gerekir. Zaten 9. maddesinde bakanlık, Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır diyerek bu konuda sorumluluğun onlarda olduğunu ifade etmiştir.

Soru 10: İl içi atama dönemi içinde başvuru dönemi bitmeden yer değiştirme başvurusunu kaydettikten sonra öğretmenler başvurusunu iptal ettirebilirler mi?

Cevap: Tercihlerin alındığı başvuru süresi içinde olmak üzere yani  (22-25 Mayıs tarihleri arasında) görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle elektronik ortamda kaydettikleri yer değiştirme başvurusunu iptal ettirilebilirler. Bir yanlışlık dolayısıyla iptal ettirip atama başvurularının alındığı 22 ve 25 mayıs tarihleri arasında yeniden düzelterek başvuruda bulunabilirler

Soru 11: İl içi atama sonuçlarına göre atama ataması yapılan öğretmenler atamasını iptal ettirebilirler mi ?

Cevap:Ataması yapılan öğretmenlerin atamasını iptal ettirme hakları bulunmamaktadır daha sonra mazeret durumu oluşursa yerlerinden ayrılmamış kaydıyla atamalarını iptal ettirebilirler.Şöyle ki ; Klavuzun 22. maddesindeki “İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.” hükmüne göre ataması yapılanların atamaları iptal edilmeyecek fakat daha sonra mazeret durumu oluşursa yerlerinden ayrılmamış kaydıyla atamalarını iptal ettirebilirler.” hükmü ile Bakanlık bunu öğretmenlere duyurmuştur.

Soru 12: İl İçinde atanan öğretmen yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurabilir mi?

Cevap : Yukarıda da dile getirdiğim hüküm gereği eğer atandıktan sonra özür durumu mevcut ise evet başvurabilirler.

Soru 13: 3 yıllık hizmet süresinin hesabında aynı okulda görev yapıyor olması şart mı ve hangi çalışma süreleri 3 yıllık çalışma süresinden sayılır?

Cevap: 3 yıllık görev süresinin bulundukları eğitim kurumu yani okulda geçirmesi gerekiyor  fakat bazı hallerde de “bulunduğu eğitim kurumunda 3 yıl çalışma “şartı delinebilmektedir.

3 Yıllık çalışma sürenin için öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda;

*Sözleşmeli öğretmen

*Asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil,(acemi kısmı hariç)

*fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler,

*Diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

görev süreleri birlikte değerlendirilir ve bu iki okuldaki görev sürelerinin toplamı 3 yıl çalışma süresinin içinde birlikte değerlendirilir.

Soru 14: Kısa Dönem Askerlik 3 yıllık çalışma süresinin hesabında sayılıyor mu ?

Cevap : Kısa dönem askerlik için ücretsiz izin alındığı için yani  fiili olarak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlerin çalışma süresinden sayılmamaktadır,bu yüzden kısa dönem askerlik olan 6 ay,3 yıllık çalışma süresinin içinde sayılmamaktadır.

Soru 15: Askeri Öğretmenlik Hizmeti 3 Yıllık Çalışma süresinden sayılır mı?

Cevap : Askeri öğretmenlikte il içi atamalara başvurularda çalışma sürelerinden sayılmaktadır,Duyurunun 3 yıllık hizmet sürenin hesabının gösterildiği 3. Maddesi uyarınca kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda  asker öğretmen olarak geçirdiği süre sayılmaktadır fakat bu görevin yine aynı okulunda yapılmış olması gerekir.Ayrıca asker öğretmenlik süresinin içinde acemi asker olarak geçirdiği sürelerin hariç olduğunun da altını çizmek isterim.

Soru 16) Zorunlu Hizmet Yükümlüsü öğretmenler,zorunlu hizmet sayılsın yada sayılmasın tüm okulları tercih edebilirler mi yoksa sadece zorunlu hizmet sayılan okulları mı tercih edebilirler?

Cevap: 17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur.Dolayısıyla mazeretlerinden dolayı zorunlu hizmetleri ertelenenler dahil zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eden tüm öğretmenler sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler.Aksi durumda yanlışlıkla da olsa atanırsa fark edildiğinde ataması iptal edilmesi gerekebilir.

Soru 17: Üç yıl aynı okulda görev yapma şartına sahip ve zorunlu hizmet Yükümlülüğü öngörülen okullarda (4.-5.-6. Hizmet alanı okullar) görevli öğretmenler Zorunlu hizmet sayılmayan (1.-2.-3. alanı okul) okulları tercih edebilirler mi?

Cevap : Öğretmenlerin temmuz 2018 il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun  2. Maddesine göre zorunlu hizmet yükümlüsü olup yine zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6. hizmet alanı okul) 3 yıldır çalışma şartını  doldurmuş ve zorunlu hizmet yükümlülüğü devam eden öğretmenler geri kalan zorunlu hizmet zorunluluğunu tamamlayabileceği yine zorunlu hizmet sayılan okullara(4.-5.-6.hizmet alanı okullar) tayin isteyebilirler.Yani zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen 4. ,5.,veya 6. Hizmet alanı olan okullarda görevli ve 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş öğretmenler yine zorunlu hizmet sayılan  herhangi bir okula  yer değiştirme isteğinde bulunmak zorundalar kaldı ki zaten mebbis başvuru sistemi 1.2. veya 3. Hizmet olan okullara tayin istemesine engel olması lazım.

Soru 18: Zorunlu çalışma yükümlülüğü devam eden öğretmen, il içi yer değiştirme başvurularında şu anda bulunduğu hizmet alanı ile eş değer aynı hizmet alanı olan okula mı tayin istemek zorunda ?

Cevap: “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir” hükmü gereği  zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen zorunlu hizmet olan okulundan tayin isterken yine aynı hizmet alanı okula tayin istemek zorunda değil önemli olan tayin olacağı okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığıdır.Yani 4. hizmet alanı olan okulda görev yapan öğretmen illa 4. hizmet sayılan başka bir okula tercih etme zorunluluğu yok 4.-5.-6. hizmet sayılan herhangi bir okula tercih etme hakkına sahipler.

Örneğin: Muğla Milas’ın 5. Hizmet alanı olan Sakarkaya  ortaokulunda görev yapan bir fen ve teknoloji öğretmeni  Muğla’nın herhangi bir ilçesinde bulunan   4.-5. Veya 6. hizmet alanı olan okullardan  her hangi bir okulu tercih edebilir.

Soru 19: öğretmenlerden Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için şartlar nelerdir ?

Cevap : Öğretmenlerin 2018 Yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun  7. Maddeye göre MEB’de veya diğer kamu kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenler görevlendirmeleri iptal edilirse ve kendi eğitim kurumunda 3 yıl görev süre şartını taşıyorsa il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Soru 20: Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenler (ücretsiz doğum izni,askerde olan öğretmen…) hangi durumda il içi atama başvurusunda bulunabilir?

Cevap : Aylıksız izinde olan (askerlik ,yurt dışı,ücretsiz doğum izni …) öğretmenlerden eğer kendi okulunda 3 yıl görev yapmış olma şartını taşıyorlarsa , aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler il içi yer değiştirme başvurusunda bulanabilirler fakat 1 Ekim 2018 tarihine kadar eğer atandığı kurumda göreve başlamaz ise atamaları otomatikman iptal edilmiş sayılır.Yani kısa dönem askerde olan,ücretsiz doğum izninde olan,yurt dışında öğretmen olup ücretsiz izinde olan  veya isteği ile ücretsiz izinde olanlar 30 Eylül 2018 itibari ile ücretsiz izinlerinin biteceğini belgelendirdikleri takdirde atama şartlarını da sağlıyorsa atama isteğinde bulunabilirler.

Soru 21: Doğum izninde olan öğretmen  il içi atama başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap : Ücretli doğum izninde olan öğretmenler göreve başlamadan tayin isteğinde bulunabilir ama ücretsiz doğum izninde bulunan öğretmen ise aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirdikleri takdirde ve diğer atama süre şartlarını taşımaları kaydıyla ancak tayin isteğinde bulunabilirler.1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.

Soru 22:Askerde olan öğretmen il içi atama başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap : Askerde olan öğretmen 30 eylül itibari ile askerliğinin yani askerlik için ayrılmış ücretsiz izinlerinin 30 Eylül 2018 itibari ile biteceğini belgelendirdiği takdirde ve atama şartlarını da sağlıyorlarsa tayin isteğinde bulunabilirler.Yine askerde olan bu öğretmenler atamaları olduğu takdirde 1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.

Soru 23: Soruşturma ile görev yeri değiştirilen öğretmenler için il içi atama şartları nelerdir tekrar eski ilçesine geri dönmek için kaç yıl beklemesi gerekir?

Cevap : İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. (eski ve yeni okulunda geçen sürelerin toplamı)Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeler arası yeri değiştirilmişse eski ilçesine  atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Soru 24: il içi yer değiştirme tayini çıkan öğretmen hangi tarihe kadar ilişiğini kesmek zorunda?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  62. Maddesinin a bendine  göre , Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.Yani aynı yere atanalar tebliğ edildikten sonraki iş günü mesai saatleri bitimine kadar göreve başlamak zorundalar.

Soru 25 : Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem ile il içi yer değiştirme isteğine başvuran öğretmenin ataması iptal edilir mi süreç nasıl işler ?

Cevap : Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 62. Maddesinde  bulunan “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.” Hükümden de anlaşılacağı üzere başvuru iptal edilir atanmışsa ataması iptal edilir ve öğretmen eski görev yerine gönderilir.

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

Facebook Yorumları

Mardin’in Kızıltepe İlçesinde doğan Sedat DEĞER ilk, orta ve lise öğrenimini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bitirdi. Lisans eğitimini Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde aldı. Mezun olduktan sonra sırası ile Hakkari ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yaptı. DEĞER ,2012 Yılından beri Muğla’nın Milas ilçesinde öğretmenliğine devam ediyor. Değer’in yazıları birçok eğitim ve memur sitelerince de paylaşılmaktadır.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir
Çok Geç Olmadan

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.