1. Anasayfa
 2. Değerlendirmeler

25 Soruda 2018 Yılı Yaz Tatili Mazeret Atamasında Merak Edilen Her Şey

25 Soruda 2018 Yılı Yaz Tatili Mazeret Atamasında Merak Edilen Her Şey
0

Eğitimci Yazar Sedat DEGER yayımlanan duyuru ile 2018 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları hakkında merak edilen her şeyi 25 soru ve cevaplarıyla kamuoyuyla paylaştı

Öğretmenlerin 2018 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları hakkında merak edilen önemli 25 sorunun cevaplarını bir araya getirerek akıllardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştım. Ayrıca bu ve diğer tüm atama ile özlük hakları ile ilgili bilgilere yazmış olduğum “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” kitabımda da bulabilirsiniz.

Soru 1) 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu ;

a)Hangi tarihler arasında alınacak,

b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak,

 1. c) Öğretmenler görev yerlerinden İlişiklerini ne zaman keselebilecekler?
2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Yılı Yaz tatili Kadrolu Öğretmenlerin Mazeret atama İşlemleri

 

1. Aşama Başvuruların Alınması 1-7 Ağustos 2018

2. Aşama Başvuruların Alınması 10-15 Ağustos 2018
 

Atamaların Sonuçlandırılması 17 Ağustos 2018 (cuma)

Not: http://atama.meb.gov.tradresinden öğrenilebilinecek

 

Ataması yapılan öğretmenler ilişiklerini 28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren kesip  görevlerine başlayabilecekler

 

 

Soru 2: Birinci aşama ile ikinci aşama başvuruları  ne anlama geliyor, bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nelerdir?

Cevap: Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısma ayrılmasının sebebi, öncelikle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atamaya esas şartları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek ve aynı zamanda bir nevi bu şekilde iki aşama şeklinde yapılması öğretmenlerin yer değişikliği olasılığını arttırmak olduğu da söylenebilir. Şöyle ki :

1.Aşama : Bu aşamada mazeret durumu olanların (Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Mazeret  durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin  atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler ,okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak” öğretmenler sistemine katılmış olurlar.Yani özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde  “muhtemelen boşalacak(N)” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması ile boşalan kadroya  tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olan öğretmenin ataması yapılır.

2.Aşama: Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşalacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra şartları sağladığı tespit edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.Kısacası mazeret durumu olan öğretmenlerin okulları seçtiği aşamadır.

.

Soru 3 ) Mazeret durumu atama isteğinde bulunacak öğretmenlerin hizmet süresine esas tarihi ile  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Cevap:  2018 yılı Mazeret durumuna bağlı atamalarda hizmet süresine esas tarihi 7 Ağustos 2018 , Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında ise  yer değiştirme başvurularının son günü ( 7 Ağustos 2018 )esas alınıyor.

 

Soru 4: Hangi öğretmenler yine öğretmen olan eşleri ile birlikte aynı anda  mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde  bulunma hakkına sahip ?

Cevap:  Öğretmen olan eşlerinden ;

*Sağlık durumu

*Can güvenliği mazereti

*Engellilik durumuna

*Diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenler  aile birliği mazeret durumu yer  değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

 

Soru 5: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler tüm ildeki açık okulları seçebileceklermi?

Cevap:    İller Arası ile İl İçi Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurusunda bulunan Öğretmenler 40 tane okulu tercih etme hakkına sahipler.

*Ayrıca mazereti bulunup iller arası mazerete dayalı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlere  mazeretinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları (okulları) başvuru ekranında açılacak.

*il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.( 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim sanat merkezleri hariç tüm okullar)

 

Soru 6 : Büyükşehir statüsündeki illerde il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler için şartlar nelerdir ?

Cevap :  Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin “görev yaptıkları ilçe” ile “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki” eğitim kurumlarını  tercih edebilecektir. Bilindiği üzere 30 mart seçiminden sonra bazı iller büyükşehir statüsüne kapsamına alınmıştı.Dolayısıyla önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsü kazandığı için aynı ilçenin uzak mesafelerinde olan yerleşim yerlerinde ( eski statüsü köy olan) görev yapan öğretmenler aynı ilçe içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.Çünkü Özür grubu atamalarına başvuru hakkı için farklı yerleşim yerlerinde görev yapıyor olunması gerekir.Bu kapsamda il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmektedir.

Soru 7 : Büyükşehir olmayan illerde görevli öğretmenler İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı seçebilecekler?

Cevap: özürlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirildiği için büyükşehir olmayan illerde buna köy okulunda görev yapan bir öğretmen  aynı ilçede olsa mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçmeden önce  köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu ki 30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirken  30 Mart seçimlerinden sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamamaktadır. İl dışından özür durumundan başvuracak öğretmenler  zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.

 

Soru 8: Görevli olduğu okulun il/ ilçenin  dışında bulunan öğretmenlerin  başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?

Cevap: Başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok.Özürleri için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşamasında  ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi mebbis ortamına işleyecek ,öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre internet ortamından dolduracak.Onaylanan başvurunun çıktısı okul yöneticisi tarafından çıktısı alınacak ve öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzası alınacak.

Soru 9 : Ücretsiz izinde bulunanlar da Mazeret Durumuna Bağlı  Yer Değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi ? Eğer bulunabiliyorsa da şartları nelerdir?

Cevap : 2018 Yaz tatili Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurularında ;

*Aylıksız izinli öğretmenler ( askerde olan ücretsiz doğum iznindeki öğretmenler dahil )

*Yurt dışında görevlendirilmiş öğretmenler

 

Yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Fakat en geç 1 Ekim 2018 tarihine kadar atandığı okulda görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Tekrardan altını çizerek belirtmek isterim ki ,askerde bulunan öğretmen ile ücretsiz doğum iznindeki öğretmenlerde özür durumuna başvurabilirler çünkü bu öğretmenlerde aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli olup 30 Eylül 2018 tarihine kadar askerliğinin veya ücretsiz doğum izninin biteceğini belgelendirip en geç  ise 1 Ekim 2018’de göreve başlayacak olanlar diğer şartları taşıdıklarını sağladıklarını belgelendirirse özür durumuna başvurabilirler.

Soru 10 : Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme 1. Aşamasında iken başvuruda bulunup Mebbiste kaydettikten sonra öğretmen, hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir mi yada isteğiyle başvurusundan vazgeçebilir mi?

Cevap : Evet,eğer öğretmen 1. Aşama başvurularının alındığı esnada başvurusunu yaptıktan sonra hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir ! Fakat Öğretmenler ,başvurular onaylanmadan önce yani 7 Ağustos 2018 tarihinden önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Mevcut duyuruya göre başvuru süresi içinde(1-7 Ağustos 2018 ) bilgi düzeltme talebinde bulunanların onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacak. Aynı durum 2. aşama başvuru zamanı içinde geçerlidir. Aynı zamanda öğretmenler başvurusundan vazgeçebilir. Bunun için öğretmenler başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da  il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecekler ki bu durumda elektronik ortamda da iptal edilir.

 

Soru 11: Eşi asker de olan öğretmen özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?

Cevap : Eşi askerde olan öğretmenin özür durumuna başvurabilmesi için askerdeki eşinin öğretmen veya devlet memuru olması gerekir fakat eşi özel sektörde  çalışanlar askerde bulunan eşlerinin yanına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz

Soru 12 : Kimler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulanabilir,şartları nelerdir ?

Cevap :   Sağlık Mazeretine bağlı atamada öğretmenlerden;

*Kendisi,

*Eşi,

*Çocuğu

*Anne, baba,

*yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

hastalığının “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı”veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler başvurma haklarına sahipler ve tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Şunu da belirtmek de fayda var.Öğretmenin (1)anne, (2)baba veya (3)yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında  “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Not: Buradan da görüleceği üzere öğretmenin çocuğu ve eşi  için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.”  ibaresi geçerli sayılmayacaktır onun yerine sağlık raporunda “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenmiş olması gerekir.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;

 1. a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarındanalınmış sağlık kurulu raporu,(yukarıdaki ibarelere uygun)
 2. b)Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,( Vukuatlı nüfus kayıt örneğini; bu belge, onay makamlarınca elektronik ortamda temin ederek kontrol ederler.)
 3. c)Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

belgeleri istenir.

 

Soru 13Aile mazeretine bağlı yer değiştirme kimler başvurabilir ve hangi belgeler istenir ?

Cevap : (1)Eşleri  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu ) ve 4/B (sözleşmeli) maddeleri kapsamında çalışan öğretmenler

(2)Eşi özel sektörde çalışanlar için; Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen(kadrolu) olarak görev yapan eşlerden;Birinin zorunlu çalışma yükümlüsü olup olmamasına bakılmadan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden itibaren 1 yıl ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)  ile eşlerinin ikamet ettiği yere,

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.(atamaların başvuru süresinin son günü itibarı ile 2 yıla dönük olarak 360 gün sigortalı olması gerekir)Yani 7 Ağustos 2018 tarihi itibari ile…

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir. Yani 360 günü tamamlamayan eş eğer askerlikte geçen süresini askerlik borçlanması yaparak sigortalı olma gün şartını tamamlayabilir. Aynı şekilde doğum borçlanmaları da bu kapsamda faydalanılabilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez. İsteğe bağlı sigortalı eşlerin yanına tayin isteyemezsiniz.

(8) Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Özel sektörde çalışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.

(9) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz. Tek bir istisnası var o da eşiniz üniversitede öğretim görevlisi iken doktora planına dayanarak başka üniversiteye görevlendirilmişse eşinizin geçtiği ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. buradaki görevlendirmeler 2-4 yıl arası olduğu için MEB veya memuriyet sistemindeki görevlendirmelerden ayrı kabul edilmesi gerekir.

(10) Eşleri ,TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

(11)Eşleri, Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışan

 

öğretmenler eş mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

 

NOT 1: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I’deki görevliler ;

 1. Valiler;
 2. Büyükelçiler,
 3. Daimi Temsilciler,
 4. Daimi Delegeler;
 5. Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri;
 6. Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;
 7. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

NOT 2: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli II’deki görevliler ;

 1. Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil) ,
 2. Müsteşar ve yardımcıları ( bu kadrolar kaldırıldı) ( Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);
 3. Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),
 4. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,
 5. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,
 6. Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,
 7. Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları,
 8. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 9. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 10. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 11. Devlet Personel Başkanı,
 12. Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,
 13. Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,
 14. Strateji Geliştirme Başkanları,
 15. Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil)
 16. Birinci Hukuk Müşaviri,
 17. Bakanlık Daire Başkanları,
 18. İl İdare Şube Başkanları,Bölge Müdürleri ve Başmüdürler
 19. Vali Muavini,
 20. Kaymakam,
 21. İl Hukuk İşleri Müdürü,
 22. Polis Akademisi Başkanı,
 23. İl Emniyet Müdürü

çalışanlarıdır.

Eş durumuna bağlı yer değiştirmek isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

 1. a)Eşi;

*Öğretmen,

*Milletvekili,

*Belediye Başkanı,

*Muhtar,

*Noter,

*TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

*2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar,

*926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

*2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu,

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil);

*399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar;*

* Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilmektedir),

 1. b)Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınabilir,

3) Başvuru(1.aşama başvurusu) tarihinden itibaren (başvuruların son günü)geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Ayrıca, İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; yukarıdaki 3 maddede istenen belgelerin dışında, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenir.

NOT: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlar;

*Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

*Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

 1. a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 2. b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar
 3. c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d)Tarımsal faaliyette bulunanlardır

Bir hayli soru gelen tarımsal faaliyet üzerine yapılan sigortalılığın kabul edilip edilmediğidir. Görüldüğü üzere; tarımsal faaliyette bulunan bir işte çalışıp sigortası yatırılanlarında özür durumu başvuruları kabul edilmektedir

 

Soru 14: Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Cevap: Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir. Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere ve diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte alınacaktır.

Soru 15: Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye balkır?

Cevap :  Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla (7 Ağustos 2018) son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması gerekir. 1. aşamasının son günü 7 Ağustos 2018 olarak belirlendiği için 7 Ağustos 2018-7 Ağustos 2016 yılları arasındaki süre içinde toplamda (aynı işyerinde veya farklı farklı işyerlerinde) 360 gün sigortanın yatırılmış olması gerekir. Bir gün bile eksik olsa başvuru kabul edilmez! Sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir. Aksi takdirde başvuru red edilir.

 

Soru 16) 360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?

Cevap : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir. Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez. Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır. Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun, burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesidir.

 

Soru 17: Sigortalı çalışan ve 360 gün sigortalı eksik olan öğretmenler eşleri aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için borçlanabilir mi ve hangi süreleri borçlanabilir ?

Cevap : Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla;

*askerlikte geçen süreler

*ücretsiz doğum

*analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Soru 18: Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?

Cevap: Gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir,ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.

 

Soru 19: Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi?

Cevap: Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır. Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.

 

Soru 20: Eşleri başvurular esnasında başka bir ile ataması yapılmış öğretmenler, aile birliği mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilir mi ?

Cevap : Öğretmen eşlerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar birinci aşama başvurularının son günü 7 Ağustos 2018  itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirirlerse, görev yeri belgesi aranmadan sadece “atama kararları”(kararname) yeterli kabul edilecek.

 

Soru 21: Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi ?

Cevap : Hayır sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine sgk dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

 

Soru 22: Kimler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz ?

Cevap : Öğretmenlerden eşleri ;

*Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar (30 Eylüle kadar göreve başlayacakalar hariç )

*Eşleri geçici görevli olanlar

*Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

 

Soru 23: Kimler can güvenliği mazeretine bağlı atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Cevap : Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme atamasına öğretmenlerden;

*Kendisinin

*Eşinin

*Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,

görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, başvuruda bulunabilir.

Alınacak belge Adli yani mahkeme tarafından yürütülen soruşturmacı makamlarca verilmiş olabilir. Aynı zamanda Mülki idari makamlarından alınacak belge de olabilir. Mülki idare sınıfından kasıt vali ve kaymakamlık makamıdır. Bu makamlardan alınacak görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını belgeleyen belge ile can güvenliğine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunulabilir.

Ayrıca 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da can güvenliği mazeretine bağlı atamaya başvurabilir. Burada yine göze çarpan husus, alınacak belge adli makam yani adalet işlerinin yürütüldüğü mahkemelerden alınmış işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbirin alınmış olması gerekir.

 

Soru 24: Engellilik durumuna bağlı atamaya kimler başvurabilir ve istenen belgeler nelerdir?

Cevap : Öğretmenlerden;

*Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

*Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler(resmi veya özel sağlık kuruluşu), engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir.

Başvuruyu onaylayanlar ise, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir

Not : Sağlık özrü atamasına sağlık raporlarında  “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile  “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini”  veya   “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibareleri yazdırtamadığı için başvuru yapamayan öğretmenler; kendisi için aldığı sağlık raporunda yüzde 40 engel durumu yazıyorsa veya eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğu sağlık raporunda yazıyorsa engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

 

Soru 25 : Kimler diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Cevap :      Öğretmenlerden diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamasına;

*Eşi veya çocuğu 1 yıl içinde ölenler,(istedikleri yere)

*Eşi 1 yıl içinde emekli olanlar,(adreslerinin olduğu yere)

*Eşi ,anne,baba veya kardeşi terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaş olanlar,(istedikleri yere)

*Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olup memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklar,(söz konusu kurumların olduğu yere)

başvuruda bulunabilir.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden istenen belgeler;

 

*Eşi veya çocuğu vefat eden öğretmenlerden, başvuru zamanından itibaren son bir yıl içinde vefat ettiğini gösterir belge,(istedikleri yere atama isteyebilirler)

*Eşi emekli olan öğretmenlerden, son bir yıl içinde emekli olduğunu gösterir belge, emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınır.(eşinin ikamet yerine atama isteğinde bulunulabilir)O yüzden emekli olan eşin ikametinin göründüğü yer önemli.

*Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olan öğretmenlerden, şehit ya da malul gazi olduğuna ilgili makamlarca belgelendiren belge,

*Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olan çocuğu veya kardeşinin memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında özel eğitim alması gereken öğretmenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.

 

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı
https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

Facebook Yorumları

Mardin’in Kızıltepe İlçesinde doğan Sedat DEĞER ilk, orta ve lise öğrenimini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bitirdi. Lisans eğitimini Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde aldı. Mezun olduktan sonra sırası ile Hakkari ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yaptı. DEĞER ,2012 Yılından beri Muğla’nın Milas ilçesinde öğretmenliğine devam ediyor. Değer’in yazıları birçok eğitim ve memur sitelerince de paylaşılmaktadır.

Yazarın Profili

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.