Doğa ve İnovasyon

Muhteşem işleyişiyle doğa eskiden beri insanların kurduğu yapay sistemlere ilham olmaya, olası aksaklıklarda çözüm yolu sunmaya devam ediyor. İnovasyonla doğanın yolu bir noktada birbiriyle kesişiyor.