Din Eğitiminde Analoji / Temsil Metodu

30 Ekim 2021 Mehmet Bilen 0

Din eğitimi, anlatım/takrir yönteminin sıklıkla kullanıldığı alanlardan biridir. Hâlbuki derslerde öğrenciler anlatıma odaklanma noktasında zorlanmakta […]