İletişim, Adaptasyon, İnovasyon

29 Ekim 2021 MUSTAFA 0

“İletişim, adaptasyon ve inovasyon” becerileri, 21.yy bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. […]

 Avrupa Birliği Projeleri 

3 Temmuz 2021 MUSTAFA 0

“AB Projesi ya da Avrupa Birliği Projeleri Avrupa Birliği tarafından eş güdümlü eylemleri arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ekonomi ve […]