1. Anasayfa
 2. Bilgi Bankası

Çoklu Ortam Tasarım Aşamaları

Çoklu Ortam Tasarım Aşamaları
0

“Çoklu ortam resim, ses, grafik, şema, metin vb. unsurlardan yararlanarak hazırlanan içeriklerdir” diyebiliriz. Peki bunları oluştururken nasıl bir yol izliyoruz. Bugün analiz aşamasının detaylarını inceleyeceğiz. :)

Bir çoklu ortam projesinde ilk aşama konunun belirlenmesi, detaylandırılması ve değerlendirilmesidir.

çoklu ortam
 •  Analiz aşamasında ihtiyaçlar belirlenir, veriler toplanır ve uygun kararlar alınır.
 • Analiz aşamasının amacı hazırlanacak olan materyalin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda veri toplanmasıdır.

Analiz aşamasında cevap aranabilecek sorular

 • Hedeflerimiz nedir?
 • Öğrenenler kim?
 • Bu kişilerin sahip olması istenilen yeni davranışlar neler?
 • Nasıl bir ortamda gerçekleştirilmeli?
 • Kişilerin görev tanımları nelerdir?
 • Hedef Kitle Analizi

Hedef kitlenin; demografik (ad, soy ad, yaş, cinsiyet…) bilgileri, iletişim düzeyi, yetenekleri, motivasyonu, öğrenme stratejileri gibi özellikleri incelenir. Elde edilen bilgilere göre proje tasarım ve değerlendirmeyle ilgi karara varma süreci.

Hedef kitle analizinde öğrenen grubunun;

 • Sosyal özellikleri ( Eğitim düzeyi, akran ilişkileri, mesleği, grup çalışmasına yönelik tutumu…)
 • Bilişsel özellikleri (Hazır bulunuşluğu, Öğrenme biçimleri…)
 • Kişilik özellikleri (Teknolojiye yönelik tutumları, öz güven…)
 • Fiziksel özellikleri ( Yaş, görsel, işitsel, dokunsal yetileri…)

Belirlenerek hazırlanacak çoklu ortamın bu özelliklere uygun bir biçimde tasarlanması amaçlanmaktadır.

 • Teknoloji Analizi

Çoklu ortam projesini hazırlayacak olan kişinin teknolojik bilgiye ne kadar sahip olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenir.

 • Görev Analizi

İçeriği ve yapılacak işleri alt başlıklara bölmektir.

 • Hedef Analizi

Öğrenme hedeflerinin yazımında;

 • Hedef kitleye uygun olmasına
 • Açık ve anlaşılır olmasına
 • Değerlendirilebilir, ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Hedeflerin belirlenmesinin sağladığı fayda;

 • Konuya uygun strateji belirlenmesi
 • Sürece uygun değerlendirme hazırlanması
 • Materyal içeriğinin düzenlenmesidir.
 • Ortam Analizi

Hedef kitle ve projenin uygulanması için en uygun ortamın bulunması için yapılan analizdir.

İHTİYAÇ BELİRLEME AŞAMALARI

22

Nasıl bir yol izleneceğinin planı yapıldıktan sonra gerekli veriler toplanmaya başlanır, verilerin analizi yapılır ve son olarak elde edilen sonuçlar raporlaştırılır.

Planlama; Verilerin kimden toplanacağı, kullanılacak yöntemler, analiz teknikleri, analiz edilen verilerin değerlendirirken nasıl bir yol izleneceğine karar verilir.

Veri toplanması; Toplanılan veriler sınıflandırılır ve düzenlenir. Veri toplama aşamasında

 • Anket,
 • Görüşme,
 • Gözlem,
 • Doküman İncelemesi

Tekniklerinden yararlanılabilir.

Verilerin analizi;  Veriler analiz edilir, ihtiyaçlar ortaya çıkarılır ve ihtiyaçlar öncelik sırasına göre sıralanır.

Sonuçların raporlaştırılması; Analiz sonuçlarında elde edilen bilgilerin ve önerilerin yazılmasıdır.

Neslihan Öntemel 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni

Facebook Yorumları

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.