Duvarsız Okul ve Teknoloji Dostu ‘EBA’

Türkiye’de eğitim koronavirüsten (Kovid-19) etkileniyor diye bir ibare kullanamayız. Eğitim Bilişim Ağı 2012 yılında sunulmuş ve günümüze kadar birçok yenilik ve güncelleştirme ile meydana gelmiştir. Uzaktan eğitim sisteminin çok kapsamlı bir şekilde yapılması, öğrencilerin kolaylıkla istediği verilere erişebilmesi adeta yeni eğitim teknolojilerinin verimli kullanılabilmesine örnektir.

Ülkemizde özellikle 2012 yılından sonra Türk eğitim sisteminde teknolojinin daha etkin kullanımı için yapılan projelerden birisi EBA’dır. Türk eğitim sisteminde teknolojinin daha etkin kullanımı için azımsanmayacak miktarda yatırım yapıldığını göstermektedir. Bu yatırımlara rağmen önceki yıllarda yapılan projelerin sonuçlarının yeterli düzeyde analiz edildiği, projelere ait veri tabanları oluşturulduğu, proje yürütenlerin dahi ilgili verileri sakladığı ve bu durumların sonucu olarak ilgili alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla nasıl bir proje yapılması gerektiği analiz edilerek sadece teknolojiyi satın almak ile eğitim sistemine entegre edilmemiş,yazılım olarak Eğitim Bilişim Ağı’nın küreselleşme sürecinde yenilenmesi düşüncesiyle yapılan projelerin olduğu gözlenmiştir.Elbette EBA’da yapılan güncellemeler ve öğretmenlere,öğrencilere ve velilere yapılan imkanlar önemli bir yer edinmiştir.

Eğitim Bilişim Ağın’da öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için yapılan güncelleştirmeleri bir kez daha hatırlayalım;

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA’da bulunan e-içerikler farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır. EBA’nın sosyal ağ yapısı öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimler sayesinde yeni bakış açıları kazanmaktadır. EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız. Bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesini sağlamaya devam edecektir. Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.

Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’nın resmi web sayfası güncellenmiştir. Çeşitli materyaller ile birçok kazanımlara ve açık platform olarak online ders içeriklerine sahip olan EBA’nın güncel görüntüsü aşağıda yer almaktadır.

 

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.