Eğitim Her Yerde
Bildirimler
 • Bildiriminiz bulunmamaktadır.
 1. Anasayfa
 2. Değerlendirmeler

Eğitim Raporu: Eğitim Sorunlarımızın Çözümü İçin Önerilerimiz


0

1. Sınavlarımız ve Sınav Soruları:


Türk Milli Eğitiminin yaşanılan en çetin sorunu,

“Sınavlar mı, eğitim-öğretime uyacak?

Eğitim-öğretim mi,sınavlara uyacak? ” sorunudur.

*

YKS 2018 ve LGS 2018 verileri,okullar arası değerlendirme farklılıkları, sınav soruları sorunumuzun en çetin haliyle yaşandığını göstermektedir.

***

Sınavlarda sorular ders kitaplarından üretilerek sorulmalı. Böylece, sınavların eğitim-öğretime uyumu sağlanmalı.

***

Okulda Yazılıda, LGS de, YKS de Sorular:

Zorunlu olarak doğrudan ders kitaplarından üretilerek sorulması için düzenleyici mevzuat ihdas edilmeli.

Böylece, soru bankası ve kurslara zımni desteğe son verilmiş olur.

***

Yazılı soruları, ülke genelinde objektif değerlendirme için, ders kitaplarından üretilip sorulmalı. 1739/6. md. uyulmalı.

***

İşlem temelli matematik yerine, anlam temelli matematiğe geçilsin. Uygulama, deneyler ve sınıf içi pekiştirmeler yapılması zorunlu olsun. Bilimsel bilgi,
Bilimsel bilgi üretimi, Bilimsel araştırma yöntemleri, Laboratuvar, Deney, Verileri değerlendirme, Uygulama, Eğitim sistemimizde öncelikli olarak yerini alsın.

*

Sorular,doğrudan ders kitaplarından, sınıf içinde edinilmiş kazanımlardan sorulsun. Bu yolla, başarı ölçülsün. Sosyal beceriler, çalışmalar, yetenekler önemli olsun.

*

“Okul ,Öğretmen, Ders K. ve Çalışma” ile, sınavlar kazanılsın.

*

Eğitim -Öğretim sınavlara değil, sınavlar, eğitim öğretime uysun. Böylece, sınava ve hayata hazırlanma imkanı oluşsun. Öğrencilerimiz, kendilerini gerçekleştirebilsinler. Eğitimimiz, olması gereken iklimine ortamına kavuşabilsin. Eğitimimiz, kurstan, soru bankasından, test sarmalından kurtulabilsin.

***
———————————————————————————-
* Sınav Soruları Sorunumuza ilişkin Çözüm Önerilerimiz:
Mustafa Bilgin
* https://www.facebook.com/06mustafabilgin/posts/2118351278441330
——————————————————————————-

***

2. Öğrencilerimiz ve Beklentileri:


a. Çok yoğun ev ödevleri verilmesin. Ölçülü uygun ev ödevleri verilsin. Süre gözetilsin. Çocuklar, bıktırılmasın.

b. 10 gün özürsüz devamsızlık hakkı 20 gün olsun.

c. Çocuklarımızın obez olmasın. NBŞ ve YYT Yasaklansın. Beden Eğ. ve Spora önem verilsin. Kantinler tam denetlensin. NBŞ/Mısır Şurubu-Glikozlu, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar içeren ürünler kantinlere girmesin. Çocuklarımız korunsun. Özel Etüt Merkezleri ve Özel Okulların da, kantinleri tam olarak denetlensin.

d. Çocuklarımız ekranla değil akranla büyüsün. Bu konuda merkez ve taşra teşkilatımız projeler uygulasın.

1.Kaymakamlıklarımız

2.Belediyelerimiz ,

3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz

4.Müftülüklerimiz,

5.Muhtarlıklarımız,

Çocuklarımızı,sosyal medya ve dijital dünyadan uzak tutmak, ekranla değil, akranla büyümelerini sağlamak için projeler uygulamalılar. Okullarımız ise, bu konularda, sürekli olarak projeler uygulamalı.

***

3. Liselerimizde Bölüm Seçme:


a. YKS sistemine uygun olarak, Sayısal,Sözel, EA ve Dil Bölümlerinin açılması zorunlu olsun.

b. 10 öğrenci sınırı kaldırılsın.

c. Öğrenci istediği bölümü seçebilsin.

d. Eğitim öğrenciye becerileri, ilgi alanları, mizacı, yeteneği ve geleceği için, istediği alana geçebilme imkanı sağlasın.

e. Öğretmen yok, yeter sayıda öğrenci istemiyor gibi idari yetersizliklerden kaynaklı uygulamalar son bulsun.

f. Liselerimiz, sözel ve dil bölümlerini de önemsemeli.

g. Her öğrenciye değer verilmeli.

h. “Kaybedecek hiç bir öğrencimiz yoktur” anlayışı uygulansın.

***

4. Fizik Kimya Biyoloji Matematik İçin,


Uygun müfredat, nitelikli ders kitabı, iyi anlatan öğretmen ile, güzel ve özenli defter tutturulursa, uygulama, deney yaptırılırsa, sınıf içi pekiştirme çalışmalarından soru sorulursa, öğrenciler başarılı olurlar. Nitelikli bir fen eğitimine geçebiliriz. Bugün 70’li yıllardaki modern fen projesi uygulamasından daha gerideyiz.

1980’li yıllarda, fen programı ve uygulamalarının kaldırılması, klasik sisteme geçilmesi, fen öğretimini geriye götürdü. Bugün ders kitaplarımızda “deney” adı geçmiyor.

Mat. ve Fen Eğitimi için, ilkin öğretim yöntemleri ve uygulama sorunlarımız çözümlenmelidir.

1970 ve 1980’li yıllarda, modern fen projesi kapsamında, FEN-I ve FEN-II derslerini, Deneme Lisesinde okutan, akşama kadar laboratuvarda her gün 40 öğrenciye, 10 masada deney yaptıran, bu konuda kaynak kitaplar yazan bir öğretmen olarak, bugün;

Fen B.-FKB ders kitaplarında deney kelimesinin geçmediğini, laboratuvarların yeterince çalışmadığını, Fen-FKB Öğretmenlerimize deneyler-laboratuvar için yeterince ek ücret verilmediğini, okul yönetimlerinin laboratuvarlara gereken özeni göstermediğini, Fen bilimleri eğitimini zayıflattığını gözlemekteyim.

***

5. Sınıf Tekrarı:


Liselerimiz dahil zorunlu eğitime geçildiğinden, sınıf tekrarı önlenmeli, bu maksatla düzenlemeler yapılmalıdır.

***

6. Beslenme ve Obezite:


Beslenme ve Obezite için çıkarılan genelge tam uygulanmalı ve periyodik denetime alınmalıdır. Anılan Genelgeye, Etüt Merkezlerinin uyması da sağlanmalıdır. Okul yönetimlerinin de , nöbetçi öğretmenlerce kantinleri periyodik olarak denetlenmesini sağlamaları gerekir. Sağlıklı çocuk yetiştirmek yasal görevimizdir.

***

7. Güvenlik:


Okul içi ve özelikle çevresine yönelik olarak çıkarılan güvenlik genelgeleri tam uygulanmalı, geliştirilmeli, sorumlu polisler belirlenmeli ve periyodik denetime alınmalıdır. Konu önemsenmeli, okul ve çevre güvenliği tam ve sürekli tedbirlerle sağlanmalıdır. Giriş, Sivil Savunma, Kimlik,Yangın, Yakıt, Bahçe güvenliği önemsenmeli ve ciddi çalışma konuları olmalıdır.

***

8. Yazı Sorunumuz:


Öğrencilerimizin yazıları bozuk.

*

Yazı çalışmaları, bütün sınıflarımız için, 2018/2019 Öğretim yılında, Türkçe, Görsel Sanatlar ve TDE içinde yaptırılsın. Bitişik el yazısından kaynaklı bu sorun önemsensin. Geçiştirilmesin.

*

MEB, kendisinden kaynaklı bozuk yazı uygulamasını telafi etmeli.

*

Gençlerimiz:

Güzel yazı yazabilsin,

Güzel imza atabilsin,

Güzel paraf atabilsin.

*
5.sınıfa gelen öğrencilerimiz, o yaşta, 13 ayrı öğretmenle karşılaşınca, yetiştiremediklerinden yazıları bozuldu, bozuluyor. Kendilerince tek yazı yazıyorlar.

*

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için yazı çalışması, açık bir ihtiyaç.

*

Sorunun görmezden gelinmesi, duyarsızlık, gençlerimize karşı yaptığımız açık bir ihmal olacaktır.

***

9. Milli Güvenlik Dersi:


Milli Güvenlik Dersleri yeniden konulsun. Ya da bazı uygun derslerin içinde ünite olarak yer alsın. Liseyi bitirecek bir gencimizin güvenlik ile ilgili temel
bilgilere, anlayışa ve bu yöndeki kazanımlara sahip olması milletimizin beklentisi olup, devletimizin de ihtiyacıdır. Bu olgu görülmeli ve kavranmalıdır.

***

10. İlk Okuma Yazma Öğretimi:


İlk okuma yazma öğretimi için, harf temelli, tüme varım yöntemi değerlendirilmelidir. Deneyimsel uygulamalar yaptırılmalıdır.

***

11. Okul Bahçeleri:


Okul Bahçelerinde oyun alanları kalsın. Binalarla doldurulmasın. Bahçeler çocuklara göre düzenlensin. Okul, bahçesi ile okuldur.

***

12. Sözel Bölüm-Sözel Puan:


Sözel Puan ile girilebilecek bölümler artırılsın. Her Lisemizde sözel bölüm açılması zorunlu olsun.

***

13. Öğrenci Ders Defterlerine Not Verilmesi:


Öğrencilere, ders defterlerinden yazılı notu gibi performans notu verilsin. Ders defterlerine özen gösterilsin. Her tür kalem serbest olsun. Kontrol edilsin.
Öğrenci de,Öğretmen de özensin.. Böylece ,kalıcı kazanımlar edinildiği görülecektir.

***

14. LGS – LGS2019 – Liseye Geçiş İçin Önerilerimiz:


14.1.

Ortaokuldan Liseye Geçiş, Paydaş Memnuniyeti İçerecek Biçimde, Hukuka Uygun Olarak Düzenlenmeli.

***

14.2.

20. Milli Eğitim Şûrası, Sınavlar, Sınav Soruları, Liselere Geçiş, Liselerde Bölümlere Geçiş, Öğretmen Sorunları, Öğretmenevi İhtiyacı, Hizmet İçi Eğitim gibi,
Sorun alanlarını gündemine alarak, Birikimli katılımcılarla toplanmalı.

***

Milli Eğitimde Sorun Alanları ve Çözüm Önerilerimiz, Şüra Gündemi İçin Değerlendirilmeli.

https://www.facebook.com/06mustafabilgin/posts/2130411227235335

***

14.3. LGS 2018 Soruları:

Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygunluk, süre,seviye ve başarıyı ölçme yönünden sorunludur. Öğrenciyi, kursa, etüt merkezine, soru bankasına zımnen yönlendiricidir. Okul, Öğretmen, Ders Kitabı, Çalışma ile, sınav kazanma ilkesine uygun değildir. Bu tespitlerimiz gözetilerek, LGS yeniden iyileştirilsin.

***

14.4. Merkezi sınavlarda, “Seçenek sayısı-1” formülü gereği, yanlışların doğruları götürmesi, “öğrenci atmıştır” ön yargısına dayalı, haksız bir uygulamadır. Bizce de tartışmalı, haksız, işi bilenlerce kabul görmeyen bir uygulamadır. Öğrenilmiş çaresizliktir. Ölçme ile uğraşanların ezberidir. Ölçmede bundan kurtulmak, sadece doğru sayısını değerlendirmek gerekir. Öğrencinin, emeği, kazanımı korunmalı. Bir testte, sadece bir seçeneğin tamamının işaretlenmesi durumunda, cevapların geçersiz sayılacağı, kural olarak konulmalı ve duyurulmalıdır. Bu kural ile birlikte,Y-D götürmesine gerek kalmaz. Öğrenciler sıfır aldı, hiç bir soruyu çözemedi gibi aslında gerçek olmayan, öğrencinin emeğinin korunduğu, başarının ölçüldüğü bir sisteme erişebiliriz. Umarım bu tarihi önerimiz uygulanır.

***

14.5. TEOG- 2017 için,

“MEB ,kolay sorular soruyor. 17 bin birinci çıktı. Nasıl yerleştireceksiniz” diye, eğitim yazarları, piyasacılar, eğitim formasyonu açığı olanlar, haksız eleştiriler yapıyorlardı.

*

Oysa MEB haklıydı.

TEOG-YEP göre 176 öğrenci tam puan almıştı.

*

TEOG 2017’de, okul notunun yüzde 30 etkisi ise yanlış işti.

*

Çözüm önerimiz dikkate alınıp, diploma notunun “yüzde5 i” eklenseydi, sorun oluşmaz, hormonlu not etkisi önlenir, okul başarısı da gözetilirdi.

*

MEB kendini iyi savunamadı. Biz savunduk. TEOG merkezi yazılıydı. Her şubeden, bir yazılıda elbette 100 alan/alanlar çıkabilir. TEOG da, her dönemin 2. merkezi yazılıları olduğundan, tam puan alanlar çıkıyordu. Olması gereken buydu. Piyasacıların haksız ve kar-kazanç-iş beklentili yönlendirmelerine taviz verilmeyecekti. MEB nın, ders kitaplarına dayalı soru uygulaması doğruydu. MEB ,sonuçta, LGS-2018’de, çok zor ve öğretime,ders kitaplarına, kazanımlara uymayan sorularla sınav yaptı. Piyasacılardan bu zor sorulara eleştiri gelmediğini gördük.

***

14.6. Eğitim Yönünden Önerilerimiz :

Eğitim,”abcde ” den ibaret değildir.

Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi,

Okulun eğitim işlevinin gerçekleştirilmesi,

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi,

Sosyal ve sanatsal faaliyetlere öğrenci katılımı sağlanması,

“Takrir, Nakil, Test” çıkmazından okullarımızın kurtarılması için,

Sınav soruları, ders kitaplarına dayalı üretilip, başarıyı ölçmenin gereği olarak sorulmalı.

Kursa, Test Çıkmazına, Soru Bankasına değil, okula yönelik sorular sorulmalı.

Uygulamalı eğitimin, kendini gerçekleştirmenin, olumlu davranış geliştirmenin, asıl odak noktası olması gözetilmeli.

“Oku, düşün, uygula, neticelendir” ilkesi ve bunun gereği olan öğretim yöntemleri uygulanmalı.

Eğitimin ve Okulun, işlevleri gerçekleşmeli.

LGS ,Sıralama ve Yerleştirme Sınavı olmalı.

“Zor soru soracağız” diye,açıklamalar yapmak,

Normal dağılımı gözetmemek,

Ders kitaplarına dayalı olmayan sorular sormak,

Formasyon yetersizliği olup, eğitim bilimine de ölçme biliminde uymaz.

“Müfredat dan soruyoruz” yaklaşımı da, yetersizdir.

Müfredat kazanımlardan oluşur.

Kazanımların Sınırlarını Ders Kitapları Belirler.

Kazanımlara uygun olarak, ders kitapları hazırlanmakta ve kabul edilmektedir.

Bu gerekçelerle, soruların:

“Resmi Ders Kitaplarından Üretilmesi-Sorulması” gerekir.

Bir Dersin Farklı Ders Kitapları Varsa Ortak Alanlarından Sorular Sorulmalıdır.

Bu, 1739 s. Yasanın 6. md. de Öngörülen, “Objektif Ölçme“ ve “Bağlı Yetki” nin gereğidir.

Bunları uygulayabilmek için, eğitimi, eğitim hukukunu, ölçmeyi, değerlendirmeyi, öğrenciyi, okulu, uygulamayı, öğretmeni, müfredatı, kazanımı, ders kitaplarını, işleyişi, yönetimi iyi bilen,öğretmenlik yapmış doğru kararlar alabilecek yöneticilerin olması gerekiyor.

***

14.7. Uygulamaya İlişkin Önerilerimiz :

a- Ankara ve İstanbul için:

AL ,FL, SBL sayıları artırılmalı.

Okul dönüşümleri yapılmalı.

TML sayıları artırılmalı.

İl, ilçe yöneticileri daha iyi çalışmalı.

b- ML önü açılmalı. YKS da sorular, AL ve ML nin ortak derslerinin, ders kitaplarından üretilip sorulmalı.

Katsayıdan daha ağır bir mağduriyet nedeni olan bu uygulama görülmeli.

Neden görülmediği, görülmek istenmediği, gerçekten manidardır.

c- DDYML ,MML, Adalet ML … için çalışma yapılmalı.

d- ML için iş garantisi çalışmaları yapılmalı.

e-MEB merkezinde, nitelikli yöneticilerden oluşan,

“Öneri Değerlendirilme Birimi” kurulmalı.

****

14.8. LGS2019 için Önerilerimiz:

LGS, 8.sınıfın 6 dersinden, yıl sonunda yapılacak bir sınavla, eşit ağırlıklı, eşit puanlı sorularla yapılmalı. Ders kitaplarından üretilmiş, başarıyı ölçen sorular sorulmalı. Soru kökü, soru cümlesi, seçenekleri net, 1.5 dk. çözülecek tek kademeli sorular olmalı. “Okul, öğretmen, ders kitabı, çalışma” ile kazanılan bir sınav olmalı. Her öğrenci sınava girmeli. Y-D götürmeden sadece D dikkate alınmalı. Öğrencinin yerleştirmeye esas puanı, sınav puanı olmalı. Yerleştirmede bu puanlar kullanılmalı. Sınav puanına okul puanı katılmamalı. Sadece eşitlik halinde okul başarısına bakılmalı. Öğrencinin ikamet adresine yakın okula yerleştirilmesi için, öncelik tanınmalı. Ortaokulda bulunduğu yıl, devam-devamsızlık ve yaş gibi ölçütler ise, sağlıklı ve adaletli değildir. Sınava hazırlık ve gerçek başarı için, okul yazılı sınavlarında ve LGS de sorular doğrudan ders kitaplarından sorulmalı. Bu zaten 1739/.6. md. gereğidir. Keyfi takdir yetkisi yoktur. Resmi bir sınav için bağlı yetki söz konusudur. Yazılı sınavlar da, LGS de resmi sınavlardır. Böylece, her tür okulda objektif değerlendirmeye erişilir. LGS de okul başarısına dayanır.

***

14.9 .Tercih için,

1- Ülke Geneli Listesi – Merkezi Yerleştirme

Sınav Puanlı yerleşme için,

2- Mahalli İkamete Dayalı Liste-Yerel Yerleştirme Listesi

Kayıt Alanları

Sınav Puanı

İkametgah

Diploma Notu

Bu ölçütlerin sırasıyla kullanıldığı yerleşme için.

3- Özel Okullar Listesi

4- Pansiyonlu Okullar Listesi,

5- Açık Lise olmalı.

Her listeden uygun tercih hakkı verilmeli. Açık Lise, her öğrenci için ayrıca işaretlemeye açık olmalı. İsteyen özel okullarda, listelerde yer alabilmeli. Özel okullar, elbette başvuru üzerine doğrudan kayıtla öğrenci alabilmeli. Ancak kayıtlarını önceden yapmalılar. Tercih listesinde özel okul kaydı yapıldığı, yerleştiği işaretlenmeli. Muhtemel yerleşemeyenler için ise, ilçe yerleştirme komisyonlarına başvuru sistemi çalışmalı. Pansiyon ve bursluluk işlemleri de aynı sınav ve yerleştirme içinde değerlendirilmeli.

***

14.10. Sonuç:

 • Böylece,bütün öğrencilerin önü açık olur.
 • Yerleştirme ve liseye geçişte adalet olur.
 • Sorular, doğrudan ders kitaplarından üretilip sorulunca, okul, öğretmen, ders kitabı ve çalışma ile sınav kazanılır.
 • Öğrencilerin çoğunluğu adreslerine yakın okula yerleşebilir.
 • Servis sorunu en aza iner.
 • Paydaş memnuniyeti sağlanmış olur.
 • Eğitimi okula çekilmiş olur.
 • Eğitim ortamı ve eğitim iklimi düzelir.
 • Eğitim hukukuna,düzenli idare ilkesine,fırsat ve imkan eşitliğine, paydaş memnuniyetine erişilmiş olur.
 • Sistem düzene ve istikrara kavuşur.

***

15. Türk Milli Eğitiminin sorunları, işi bilenlerce, bunca yaşanmışlığa karşın çözülebilir.


MEB :

a. YKS nın, Orta öğretimi biçimlendirmesine izin vermemeli.

b. Yazılı, LGS ve YKS sorularının, eğitime uygun, “ortak derslerden”,”doğrudan ders kitaplarından üretilip sorulması”nı sağlamalı.

c. Liselerimizde her bölümün açılmasını zorunlu ve öğrenci isteğine bağlı hale getirmeli.

***

16.YKS -TYT ve AYT de Sorular :


Ders kitapları esas alınarak üretilip sorulsun.

ML gözetilsin.

Ortak derslerden sorular üretilsin.

ML mağduriyeti önlensin.

Ders K. sorularla soru çözüm ortalamaları yükselsin.

Kolay, orta, normal, zor soru dağılımı olsun.

Normal dağılım gerçekleşsin.

Y-D götürmesine son verilsin.

Öğrenciler ve Adaylar;

Kursa gitmeden, soru bankası ile uğraşmadan, okul, öğretmen, ders kitapları ve çalışma ile sınavları kazanabilsin.

***

17. Deney :


Okullarımızda Deney Yapılsın:

Ders kitaplarında deney adı geçsin.

Fen Bilimleri İçin, İlkokul, Ortaokul ve Liselerimizde

Laboratuvarlar çalışsın.

***

18. Ön Okullarımız ve Köy Okullarımız:


10 öğrencisi olan köy okullarımız ön okulları ile açılsın.

Böylece, kapanan köy okullarımızın içler acısı haline çözüm üretilsin.

İlk okuma yazma öğretimi için,tüme varım yöntemi üzerine değerlendirmeler yapılmalı.

Uygun görülürse önümüz deki yıllarda uygulanmalı.

Köy okullarımızda eğitim öğretim ve yönetim kılavuzları hazırlanıp, her öğretmenimize bire bir gönderilmeli.

***

19. Ders Kitapları:


Ders Kitapları, uzun paragraflar yerine, somut bilgilerle, maddeler halinde, net ve anlaşılır biçimde güncellenmeli. Değerlendirme soruları, özenle seçilmeli ve sayıları azaltılmalı.

***

20. Bazı Özel Temel Liselerimiz


a. Dershanecilik alışkanlığı ile,

Mevzuatımızda öngörülmeyen sınavlar yaparak,

Öğrencilerin, şubelerini değiştiriyorlar.

Bu uygulamaya son verilmeli.

Öğrenciler şubelerine iade edilmeli.

Bakanlık, olandan haberdar olabilmeli.

Sorunların çözümü ile ilgilenmeli.

*

b. Temel Liselerimizde,

Sözel ve Dil Bölümleri açmalılar.

Bu zorunlu olmalı.

Okul oldukları belli olmalı.

Sadece MF ve TM Bölümleri açıyorlar.

Sayısal, Sözel, EA ve Dil bölümlerini açmaları için düzenleme yapılmalı. 2019/2020 de uygulanmalı.

***

21. Kapalı Köy Okullarımız:


Kapalı köy okullarımızın içler acısı haline çözüm için, kapalı köy okullarımızdan, 10 öğrencisi olanlar, ön okulları/okul öncesi sınıfları ile açılsın. Öğrencilerimiz, köylerinde okuyabilsin.

Kapalı Köy İlk Okullarımız için,

a- Mevcut Durumun tespiti yaptırılmalı, Köy Okullarımızın satışından vazgeçilmeli,

b- Metruk durumdan kurtarılmalı,

c- Onarım ve bakımları yaptırılmalı,

d- Bayrağımız çekilmeli,

e- 10 öğrenci olan köylerde, okullar öğretime açılmalı,

f- Taşımalı sistem yerine, köyde öğretimin yapılması sağlanmalı,

g- Demirbaş sayımları yaptırılmalı,

h- Köylerde bu okulların “Yediemine” teslimi yaptırılmalı,

k- Tapu -Çap-Demirbaş gibi kayıtları düzenli hale getirilmeli, ilçelerde arşivlenmeli,

l- Lojmanlarının onarılması sağlanmalı,

m- Öğretime açılacak olanlara, Öğretmen atamaları yapılmalı,

n- İhata duvarlarının, çevre düzenlerinin yaptırılması sağlanmalıdır.

Köylerde kapalı bulunan okulların kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere geçici tahsisine valilikler yetkilidir. 10 öğrencisi olan köylerimizde ,okullar ön okulları ile açılmalı, varsa tahsisleri iptal edilmelidir.

Köylerimize tersine göçün başladığı gözetilmelidir.

Köylerimizde yerinde eğitim hizmeti sunumu sağlanmalıdır.

Köyü oturulabilir, eğitim hizmeti sunulan bir hale getirmek gerekir.

Köylerimiz, okulun ve eğitimin işlevlerine kavuşturulmalıdır.

Okulöncesi eğitim içinde yol almış oluruz.

—————————————————————————–
Kapalı Köy Okularımızın İçler Acısı Hali:
.https://www.facebook.com/06mustafabilgin/posts/2118350585108066
Mustafa Bilgin
——————————————————————————

***

22. Sınav Soruları,Ölçme ve Değerlendirme:


a. Okulda yazılıda, LGS ve YKS de,

Sorular ,ders kitaplarına dayalı olarak üretilip sorulmalı.

1739 sayılı yasanın 2.3.4.5. ve özellikle 6.md. uyulmalı.

Keyfi soru hakkı yoktur.

Bağlı yetki vardır.

Ülke genelinde objektif ve adaletli değerlendirme,

Başarının ölçülmesi,

Kazanımların ölçülmesi,

Piyasa sorularından,

Soru Bankalarından kurtulmak için,

Eğitimin okula çekilmesi,

Eli öpülesi öğretmen dönemine geçiş için,

Sorular ders kitaplarından üretilmelidir.

Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygunluğun, uymanın da gereği budur.

“Müfredat dan soruyoruz” söylemi, Boş, anlamsız, keyfi,sınırsız ve zımnen kursu… destekleyici, Okulu dışlayıcı, geçersiz, işin derinliğini bilmeyenlerin, formasyon yetersizliğinin açık kanıtıdır.

*

b. YKS için, ML gözetilmeli ve sorular “ortak derslerin”ders kitaplarından üretilmeli. İş garantisi için,kurumlarla,işverenlerle,iş-kur ile işbirliği yapılsın.

*

c. Okul, Öğretmen, Ders K. ve Çalışma ile, Öğrenci Sınav Kazanabilmeli.

Tablet ile öğrenme olmayacağı gözetilmelidir.

Sınıf içi pekiştirmeler, uygulamalar ve deneyler öncelenmeli.

Bu konuda bir uygulama genelgesi çıkarılmalı.

*

d. Sorular:

Müfredata=Kazanımlara=Ders Kitaplarına uygun,

Süre,seviye ve başarıyı ölçme yönünden sorunsuz,

Öğrenciyi kursa, etüt merkezine, soru bankasına zımnen yönlendirmeyen,

Okul, Öğretmen, Ders K., Çalışma ile sınav kazanma ilkesine uygun olmalı.

Sorular ders kitaplarından üretilmeli.

Tek kademeli olmalı.

1.5 dk. öğrenci çözebilmeli.

Piyasacı sorulardan vazgeçilmeli.

Başarı ölçülmeli.

Sorular eşit puanlı

Havuzdan değil, ders k. üretilmiş, başarıyı ölçen, hatasız sorular olmalı.

Soru kökü,soru cümlesi,seçenekleri net, uygun sürede çözülecek tek kademeli sorular sorulmalı.

***

e. LGS ve YKS de, :

“Seçenek Sayısı -1 “kadar Yanlışın, 1 D götürmesi,

Correction formülünün uygulanması doğru değildir.

Bu formül ölçme biliminde tartışmalı, bizce de kabul görmeyen, öğrencinin kazanımını yok eden, ön yargılı bir formüldür.

Öğrenci atmıştır yargısı ön kabuldür.

Ya atmadıysa,uğraşıp yanlış yaptıysa!

Doğruları neden Yanlışları götürmüyor?

Y , D götürmesine son verilmelidir.

Ezberlerden, öğrenilmiş çaresizliklerden, ölçme uygulamalarımız kurtarılmalı.

Uygulama buna göre düzenlenmelidir.

***

23. Öğretmenlerimiz :


a. Her tür tayin eylülden önce bitsin.

Okullar açılınca öğretmen beklenmesin.

Öğretmenlik meslek yasası çıkarılsın.

*

b. Teftiş İnc. Soruşturma, idareciye muhakkiklere değil, Müfettişlere yaptırılsın.

*

c. Öğretmenlerin, süre yönünden kadroya geçişi kolaylaştırılsın.

*

d. Sözleşmeli öğretmenlerin, aile bütünlüğünü sağlansın.

Öğretmenlerimizin evlenebilmesi için eş özrü gözetilsin.

Eş durumu tayinleri yapılsın.

Öğretmenlerimize il/ilçe emri hakkı verilmesi sağlanmalı.

*

e. Em.Öğretmene 3600 gösterge verilsin. Em. olanların yerine atama yapılsın.

*

f. Köy ilk okullarımızdan 10 öğrencisi olanlar, ön okulları ile birlikte açılsın.

*

g. Okullarımızda ücretli öğretmen yerine atama bekleyenlerden kadrolu atama yapılsın.

*

h. Diplomaya dayalı, alan değişikliği hakkı verilsin.

*

i. Aday Öğretmenlerimiz, test sınavı yerine, fotokopi olmayan, özgün, kalıcı, içeriği belirlenmiş dosya hazırlasınlar.”Müf. Md. ve Ögretmen” den oluşan komisyonca adaylıkları kaldırılsın.

k. Ek ders ücretleri artırılsın.

*

l. 2005’ten beri açılmayan, Uzm. Öğ. Sınavları açılsın.

Düzenli idare ilkesine uyulsun.

Aynı statü ve mali haklardan, bütün öğretmenlerimiz yararlanabilsin.

Bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılmalı.

Kadro sınırı konulmadan hak edenlere ünvan ve statü verilmelidir.

Eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun hukuk devletinde korunması mümkün değildir.

Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, kariyer basamaklarıyla ilgili yeni düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi suretiyle mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir.

*

k. Nitelik , Kılavuz yayınlarla, HİE kursları ile, Uzm. Öğ. sınavları ile, Başarıyı ödüllendirme ile desteklensin..

Ödüllendirme mevzuatı yeniden düzenlensin.

Liyakat her düzeyde öncelikli olsun.

*

Merkez ve Taşra Birimlerinden, sorunlar ve çözüm önerileri konularında, uygulamaya yönelik, somut, pragmatik öneriler raporu istenilsin.

Bu çalışmalar,birimlerde, arama, değerlendirme, analiz, iletişim, görüşme, alan incelemesi çalışmaları ile somut uygulanabilir iş programları biçiminde hazırlatılsın.

***

m. Kadın Öğretmenlerimiz 25 yılda,

Erkek Öğretmenlerimiz 30 yılda,

Yaş şartına bağlı olmadan emekli olabilsin.

Em.Öğ. 3600 gösterge verilsin.

Yerlerine atama yapılsın.

***

n. HİED yeniden adı ile ÖYEGM de kurulsun.

2000 öncesi gibi verimli ve etkin çalışsın.

Kılavuzlar yayımlasın.

ÖYEG Md. etkin çalışsın.

Her Öğretmenize ulaşmayı ,erişmeyi başarabilsin.

Eğitim Yönetimi,

Tebeşir Temelli Öğrenim,

Güzel Yazı,

Her Ders için Öğretim Yöntemleri,

Eğitim Mevzuatı…gibi alanlarda,

Yayınlar çıkarılsın,

HİE kursları düzenlensin.

Her Öğretmenimize erişilsin.

Nitelik bütün yönleriyle desteklensin.

***

24. Birleştirilmiş sınıflı köy okullarımız için,


“Eğitim- Öğretim ve Yönetim”kılavuzları hazırlatılsın.

Her öğretmenimize gönderilsin.

Köyde, öğretmen neleri,nasıl yapacağını bilsin,bulsun.

***

25. Merkez ve Taşrada,


Öğretmenevi bulunmayan her ilçemizde, öğretmenevi açılsın. Bu konuda, Valiliklerimize ve Belediyelerimize genelge gönderilsin.

Öğretmenevlerinde fiyatlar makul düzeye çekilsin.

Öğretmenevlerinde, öğretmenlere öncelik tanınsın.

Yaz mevsimlerinde, kontenjanın %75 i,diğer zamanlarda, %50 si zorunlu olarak öğretmenlere ayrılsın.

Ticari kaygı değil, sosyal motivasyon öncelensin.

Her ilçemizde öğretmen evi açılsın.

Merkez ilçelerimizden, taşrada en küçük ilçemize kadar, öğretmen evi olmayan ilçemiz kalmasın.

Fiyatlar insin.

Merkez ve taşra ilçelerimizde öğretmen evinin, ihtiyaç olduğunu yaşayanların,öğretmenlik yapanların bilebileceği kabul edilsin.

***

26. Her öğretmenimize,


Uygulamaya yönelik, güncel, “Eğitim,Öğretim ve Yönetim” kılavuzları, uygulamaya yönelik olarak, nitelikli yöneticilere, müfettişlere, öğretmenlere, uzmanlara… hazırlatılıp gönderilsin.

Bu kitaplar başucu kitapları olsun.

Eğitim Fak. ile Öğrencilerine de kaynak olsun.

***

27. Milli Eğitim Dergisi yeniden çıkarılsın.


Okunan ,aranan, nitelikli,eğitici bir eğitim dergisi çıkarılsın.

Uygun bir ücretle satışa sunulsun.

***

28. Kılavuzlar


Okul Yönetimi Kılavuzları çıkarılsın.

Öğretmenlik Kılavuzları çıkarılsın.

HİE Kursları, seminer çalışmaları, bilgisayar üzerinden değil, sınıf ortamında düzenlensin.

Müfettişlere, Nitelikli Öğretmenlere, Yöneticilere görevler verilsin.

***

29. Eğitim Yönetimi:


a. 20.Milli Eğitim Şurası toplansın.

Sınavlar,

Sınav Soruları,

Liselere Geçiş

Liselerde Bölümlere Geçiş,

Köy Okulları,

Niteliği Geliştirme,

Eğitimin Planlanması,

Eğitim Yöneticiliği,

HİE gibi,

Sorun Alanlarını Gündemine Alsın.

Şüra sonbaharda nitelikli katılımcılarla toplanmalı.

Mevzuat tam uygulansın.

Düzenli idare ilkesine uyulsun.

Memur, hizmetli ve diğer kamu personelinin görev tanımları, somut bir biçimde yapılsın.

Büyük kentlerdeki okul yetersizliği,

Eğitimin niteliğine ilişkin sorunlar,

Merkezi yönetimden kaynaklı sorunlar,

Öğretmen ve Öğrenci sorunları,

Müfredat ,Ders Kitabı, Ölçme ve Değerlendirme gibi sorunlarımızın kısa sürede çözümü için,

Eğitimi ve yönetimi bilenler ile çalıştaylar, arama toplantıları yapılmalı.

Öğretmenler, öğretmen sendikaları ve taşra teşkilatı yöneticilerinin önerilerinin alınması gibi uygulamalar ifa edilmeli.

***

b. Okul ve Eğ. Kurumları Yöneticiliği :

1. Yönetici olarak her düzeyde, öğretmenler atanmalı.

2. Eğ. Bir Sen’in “Kadrolu yönetici sınıf” oluşturulması önerisi de hiç uygun değildir.

3. Sicil + Güv.Sor.ve Arşiv Arş.+ Sınav + Ölçütleri uygun Ek 1 ile kazananlar, 4 yıllık süre için atanmalı. Atananlar göreve başlamadan zorunlu ve uygulamaya yönelik HİE alınmalı.

4. HİE Kursunda, Akademisyenler, Birikimli Eğ.Yön. ve Müfettişler, uygulamaya yönelik kurs vermek üzere görevlendirmeli. HİE : 5 yıldızlı otellerde değil , AOTMLiselerimiz, Öğretmenevleri, Uygun Okullarımız ve HİE Mrkz. yapılmalı.

5. Yöneticilik alanında uzaktan eğitim düzenlenmeli ve isteyen her Öğretmen katılmalı.

6. Öğretmenlerin motivasyonunu bozan, Öğretmeni dışlayan hiç bir yaklaşım uygun değildir.

7. MEB Merkez teşkilatında, eğitim uzmanı, müfettiş yrd. gibi kadrolara da öğretmenlik yapanlar atanmalı.

8. Her türden okul için, Yönetim Kılavuzları hazırlatılmalı. Uygulamaya yönelik olmalı. Her okul türü için,güncel ve uygulamaya yönelik, iş ve işlemleri karar süreçlerini hızlandırıcı yöneticilik klvz. çıkarılmalı.

9. HİE Dairesi çok etkin çalışmalı.

10. HİE 2000 ‘ler öncesi düzeyine çıkarılmalı.

Sanal değil, örgün ortamlarda yapılmalı.

Öğretmenlerimizin, öğretim yılı öncesi ve sonrası, seminer çalışmaları, HİE kapsamına alınmalı, Belgeye dayalı olmalı.

Uygun kurs/seminer programları hazırlanmalı.

Kursları birikimli, Öğretmenlerimiz, Müfettişler ve Yöneticiler vermeli.

Bakanlık, Kurslar için dökümanları önceden hazırlatıp, bilişim ortamında göndermeli. Çıktıları alınıp, spiral kitap döküman haline getirilip öğretmenlerimize verilmeli.

Gerekirse ücretleri Öğretmenlerimizden alınmalı.

Eğ. Yönetimi,

Eğ. Teknolojisi,

Protokol Yönetimi,

Her Ders İçin Pratik, Somut Uygulanabilir, Öğ. Yön. ve Teknikleri,

Öğ. Yılı Öncesi ve Sonrası Hazırlıkları,

MEB Merkez veTaşra Teşkilatı

Türkiye’nin İdari Yapısı,

Okul Yönetimi,

Okulda Öğretmenlik, Yıllık iş ve İşlemler,

Eğitimde Güncel Gelişmeler,

Öğrenci, Başarısını Artırma,

gibi konular kurs/seminer programına alınmalı.

11. 2005’ten beri açılmayan uzman öğ. sınavları açılmalı.

Nitelik desteklenmeli. Kadro sınırı konulmamalı.

Any.2.10.11.ve1739 s. yasanın 43. md. ne, ve düzenli idare ilkesine uyulmalı.

2005’ten sonra 8 yılını dolduran öğretmenlerimize yapılan statü, ünvan ve mali hak kayıpları gibi haksızlıklar giderilmeli.

Devletimizin parasal yönden sıkıntısı varsa, isterse, çok az bir uzmanlık ödeneği verilsin, uygulama kamu yönetimi, eğitim yönetimi, öğretmen motivasyonu, hak açısından gerçekleştirilmeli.

12. Eğitim yöneticiliğine atamada,

 • Belli süre öğretmenlik
 • Yazılı sınav,
 • Mülakat -Ek-2
 • Uygun ölçütler içeren Ek-1
 • Kazananlar için zorunlu HİE

Uygulamasına geçilmeli.

13. Yönetici sınıf oluşturulması kabul edilemez. Kaynak daima öğretmenler olmalı.

*

14. Yöneticilik süresi 4/5 yıl ile sınırlı olmalı. Mülakat yapılacaksa, Mülakat yönetimi için, yönetmelik veya yönerge çıkarılmalı.

***

15. Mülakat Yönetimi aşağıda önerdiğimiz biçimde düzenlenmeli.

Mülakat Yönetimi :

 • Mülakat yönetmeliği çıkarılmalı.
 • Sorular, önceden hazırlanmalı.
 • Onaylanıp mühürlenmeli.
 • Kapalı Zarflara Konulmalı.
 • Aday, zarfı kendi çekmeli.
 • Bir örneği komisyonda olmalı.
 • Her üye ayrı ve habersiz puan vermeli
 • Ortalamayı başka komisyon almalı.
 • Denetim yapılmalı.
 • Güv. ve Arşiv Arş.Değerlendirilmeli.
 • Onay alınmalı.
 • Sonuçlar İlan edilmeli.

*

16. Yön.alanında uzaktan eğitime isteyen her öğretmen katılmalı.

***

c. Okul Bütçesi:

 • Okul Bütçesine Geçilmeli,
 • Any. 42.md.göre ,”İlköğretim,..Devlet okullarında parasızdır “
 • Liselerimiz de ,her dönem “fakirler hariç” ,50/100 …TL olmak üzere para alınmalı.
 • Para Bankaya yatırılmalı. Dekontlardan biri okula verilmeli.
 • Okul Bütçesi, okulda en kıdemli 3 öğretmen ve maarif müfettişlerince, her yıl zorunlu olarak denetlenmeli.
 • “Öğretmen-Yönetici, Öğrenci -Veli- Okula Bağış ” ilişkisi, Öğretmen -Öğrenci -Para/Bağış isteme uygulaması sona ermeli.
 • İhale ve satınalma işlemleri için komisyonlarda sadece öğretmenler görev yapmalı.
 • Harcama belgeleri çift imzalı mühürlü olmalı.
 • Para çekme çift imza ile yapılmalı.
 • Okulların, banka nezdinde tek hesabı olmalı.

***

30. Eğitim Fakültelerimiz:


Öğretmenlik Uygulamaları ve Mvz. Yönünden

Gençlerimizi Daha İyi Yetiştirmesi için,

MEB bu amaçla uygulamaya yönelik yayınları çıkarsın.

Adaylık Konuları,

Eğ. Mvz.

Eğt. Yön.

Okul Yönetimi,

Resmi İşlemler,

Birleştirilmiş Sınıflarda Yönetim, Eğ. ve Öğretim Uygulamaları

Eğ. Fak. Derslerinde,Uygulamalı olarak yer alsın.

Her ders için pratik,somut ,uygulanabilir öğretim yöntemleri ve teknikleri kılavuzları çıkarılmalı.

Bu kitaplar için,akademisyenler,öğretmenler ,müfettişler birlikte çalışmalı.

***

31. ÖSYM:


 • ÖABT de,Alan Sınavında, Soruları, Lise Ortaokul Müf. Göre Sorsun. İşe göre sorsun.
 • Soru yarıştırılmasın. Başarı ölçülsün. “Öğ. Adayları Başarısız” başlıkları son bulsun.
 • YKS’de, soruları, AL-ML nin ortak derslerinden sorsun.
 • Ders K.dan üretilen soruları sorsun.
 • Y-D götürmesine son verilsin.
 • Kursa ,etüt merkezine, soru bankasına yönelim sonlansın.

***

32. Eğitim Planlaması:


Şüra gündemine alınsın. Planlama yapılsın ve uygulansın. Planlamayı, MEB, YÖK ve ilgili birimler birlikte yapmalı.

***

33. KPSS B


Her yıl yapılsın.Bütün iş ilanları tek bir merkez den duyurulsun.

***

34. Alımlar


ÖSYM, Güv. Sor. ve Arşiv Arş.dayalı yapılsın.

Mülakatlar için, mülakat yönetimi yönetmeliği çıkarılmalı.

***

35. Personel Alımları


Kamu ve yerel personel alımlarının tamamı, yılda 4 kez tercih sistemi ile, İş-Kur -ÖSYM koordinasyonu ile yapılsın. Güv. Sor. ve Ar. Arş. devam etsin.

***

36. Orta öğretim ve Okul Bütçesi:


Any.42.md. de, temel eğitim devlet okullarında parasız.

Liseler için 50+50 TL /makul miktarda zorunlu ücret alınmalı.

Fakir veli muaf olmalı. Öğretmen – Öğrenci- Para iletişimi son bulmalı.

Okul Bütçesi, En Kıdemli 3 Öğretmence Denetlenmeli.

Müfettişlerce de ayrıca denetlenmeli.

Banka yoluyla ödemeler yapılmalı.

Bu konuda bir çalışma grubu kurulmalı ve durum değerlendirilmeli.

***

37. Öğretim Yılı Öncesi ve Sonrası Seminerleri:


Okullarda, öğretmenlerimiz için, öğ. yılı sonunda ve başında düzenlenen seminer çalışmalarında, MEB, EBA-UZEM aracığı ile sanal ortamda konuşmalar ile seminer sürecini tamamlanıyor.

Oysa, örgün ortamlarda, nitelikli görevliler ile, etkili, belgeye dayalı HİE kursları düzenlenmeli.

***

38. Öğretmenlerimiz, Öğretmen Adaylarımız için,


Yönetim Kılavuzları,

Eğitim Öğretim Kılavuzları,

Personel İşlemleri Kılavuzları,

Deney Kılavuzları,

Yazı Kılavuzları hazırlatılmalı.

Sanal seminer uygulamalarına son verilmeli.

Örgün yöntemler uygulanmalı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü:

Daha etkili çalışmalı.

Daire Bşk. ları ,yeniden düzenlenmeli.

HİE Dairesi adı ile kurulmalı.

Milli Eğitim Dergisi çıkarmalı.

HİE yaygınlaştırmalı.

2000 öncesi gibi kurslar düzenlemeli.

Her alanda kılavuzlar çıkarmalı.

Adaylığın kaldırılmasını önerdiğimiz biçimde düzenlemeli.

Her öğretmenimize ulaşmalı.

***

39. Milli Eğitim Dergisi,


Yönetim, Eğitim ve Öğretim Kılavuzları,

Öğrenciler İçin Yazı Kılavuzları,

HİE Kursları,

Mevcut Ders Kitaplarının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi… gibi çalışmalarda Müfettişler ve Atıl Personelin tamamı görevlendirilmeli.

Her personelin işi olmalı.

Bankamatik istihdam son bulmalı.

***

40. Türk Kültürü :


a. Türk Kültürü Eğitim sistemimizin içine, bütün boyutlarıyla alınmalı.

Türk kültürünün ,milli ve manevi değerlerimizin, gençlerimize aktarılması,

1739 s. Milli Eğitim Temel Kanunuile verilen bir görevdir.

b. Türk kültürünü; korumak, yaşatmak, geliştirmek, desteklemek miras olarak bırakmak,  eğitim sistemimiz içinde en geniş biçimiyle yer almasını sağlamak görevimizdir.

c. Güzelim Türküleri ile bir ezgi yağmuru olan Anadolu kültürü gözetilerek, Müzik Programlarımız bu anlayışla güncellenmelidir.

d. Çağlar boyunca Anadolu kadınının elinde, kök boyalı, Eşme kilimi, Yağcı Bedir, Yahyalı, Taşpınar halıları, Yörük kilimleri,  pamuk keten ya da ipekten dokunan Peşkirler, Yazmalar Cemberler…

Anadolu dokumacılığının, Türk kültürünün nadide örnekleri,

.Anadolu’ nun,güzelim öyküleri köy ve kırsalı anlatan Türk romanları, özgün ve derin şiirleri ,destanları ,bütünüyle yazın ürünleri,

İnsana huzur veren, Türk Mimarisi, Türk Mutfağı, Soyut ve Somut Kültür Mirasımız ile, Dünyanın en önde gelen birikimi olan Türk Kültürü,

Gençlerimize aktarılmalı, yaşatılmalı,

Örgün ve Yaygın Eğitim Programlarımızda, bütün unsurları ile yerini almalıdır.

e. Halk Eğitim Merkezlerimiz:

Türk Kültürünün bütün boyutlarına yönelik çalışmalar yapmalı.

f. Merkez ve Taşra İlçelerimizin tamamında, İlçe Kültür ve Turizm Müdürlükleri Kurulmalı,

Anılan Md.ler ,bir yandan kültürümüzü yaşatma, kaçakcılığı önleme, koruma, geliştirme müze, derleme ve turizm çalışmalarını ifa etmeli,

Bir yandan da, gençlerimizi, kültür yönünden desteklemeli, ilçe /semt kütüphaneleri ile gençlerimize uygun ortamlar sağlamalı.

g. Bu Müdürlüklerimize bağlı olarak ,Kütüphanesi bulunmayan  her ilçemizde,merkez ve taşra dahil “İlçe Halk Kütüphanesi” de mutlaka açılmalıdır.

h. İlçe Özel idarelerimiz, Belediyelerimiz, İlçelerimizin Kütüphane ihtiyaçlarını mutlaka yatırım programlarına almalı.

Böylece gençlerimiz için, okuma, yayına erişme,kendini geliştirme korunma,… imkanları sağlanmalı ve gençlerimiz desteklenmeli.

ı. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,

Her ilçemizde, ilçe müdürlüklerini kurmalı,

Böylece, iş-kur , belediyelerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz aracılığı ile meslek edindirme, iş bulma yönünden niteliği destekleyici çalışmalar yürütülmeli.

Böylece ,ülkemiz genelinde ,eğitimin niteliği bütün boyutlarıyla desteklenmeli.

***

Çocuklarımıza,

Öğretmenlerimize,

Eğitimimize,

Sorunlarımızın çözümüne,

Katkı sunabilmek umudu ve dileğiyle…

***

21.07.2018

Mustafa Bilgin
Sınıf-Fen Bilimleri-Kimya Öğretmeni
Eğ. Yön.-Kamu Yön.Uzm.

Facebook Yorumları

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.