Eğitim Teknolojileri ve Öğretmenlik
0

Eğitim teknolojisinin önemi bakımından öğretmenler, teknolojiyi konu alanlarına etkili bir şekilde entegre ettiklerinde uzman, koç ve danışman rolleri haline dönüşebilir. Eğitim teknolojisi, öğretmeyi ve öğrenmeyi daha anlamlı, daha eğlenceli hale getirmeye yardımcı olmaktadır.

Eğitim teknolojisi, öğretmenler için düşünme süreçlerini destekleyen önemli bir araçtır.  Ön düzenleme ve motivasyon becerilerini arttırarak eşitliği destekleyen önemli bir araçtır. Öğrencileri vizyon odaklı hale getirir. Okul yapısındaki değişiklikleri destekler niteliktedir.

Günümüz Eğitim Teknolojileri Yaklaşımı

 • Öğrenen odaklı bilgi ve becerileri ön planda olması.
 • Mobil Öğrenme uygulamalarının sıklığı ve kullanımı.
 • İstediği zaman öğrenmenin öğretmeden bir adım daha önde olması.
 • Öğrencileri geleceğe hazırlaması.
 • Okul yapısındaki değişiklikleri destekler nitelikte olmasıdır.
 • İnnovatif, flipped ve blended uzaktan vb.

‘Eğitim Teknolojileri ve Öğretmenlik’ Kapsamı

Teknoloji her şeyden önce bir araç olarak düşünülmelidir. Bulunulan ortama ve kişilere göre seçim yapılmalı ve kullanılmalıdır.

3 | Eğitim Her Yerde

Teknoloji kapıları açabilir, zihinleri genişletebilir, dünyayı değiştirebilir. Ancak bireylerin odak noktalarını oluşturmaması gerekir. Teknolojinin önemi gittikçe daha çok artacaktır. Ancak öğretmenin görevi ve sorumluluğu ise o denli fazla olacaktır.

‘Eğitim Sistemi İçerisinde Eğitim Teknolojisi Kültürü’

1. Öğrenen Açısından

 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Kendi Kendini Motive Eden
 • Öz Düzenleme Becerisi Yüksek
 • Kendi Öğrenmesini Ayarlayabilen

2. Öğretmen Açısından

 • Bilgi ve Beceriyi Geliştirmek
 • Öğrenme ve İhtiyacını Anlamak
 • Öğrenmeyi Kolaylaştırmak
 • Öğrenme Fırsatları Yakalamak

5 | Eğitim Her Yerde

 

3. Yönetici Açısından

 • Yaşam Boyu Öğrenme İçin Kaynaklar Oluşturmak
 • Öğrenme Ortamını Oluşturmak
 • BİT Yapısını Oluşturmak
 • Öğrenme Fırsatları Yaratmak

6 | Eğitim Her Yerde

 

Eğitim Teknolojisinin Önemi

Eğitim alanında kullanılan teknolojilerin kolay öğrenilir ve kullanılır olmasının öğrenme-öğretme sürecinde verimliliği arttıracağı bir gerçektir. Öğrenme-öğretme ortamında teknolojiyi kullanma konusunda olumlu fikirlerin yaygınlaşması, söz konusu eğitim teknolojilerinin kullanılması, motivasyonun artmasına da yardımcı olacaktır.

8 | Eğitim Her Yerde

Okulda bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitim teknolojilerinin kullanılmasının bireysel ve örgütsel üretkenliği ve etkililiği arttırması beklenmektedir. Örgütsel ve bireysel üretkenlik için okul yöneticisi, diğer yeterliliklerinin yanı sıra teknoloji konusunda da belli bilgi ve becerilere gereksinim duymaktadır.

Genel olarak eğitimcileri ve yöneticileri eğitim teknolojilerine ve yeniliklere yönelten eğitim sorunlarını şöyle ifade edebiliriz.

 • Aynı anda geniş kitlelere hizmet verilememesi.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine önem verilmemesi.
 • Uygun yöntem ve tekniklerin sunulamaması.
 • Gerekli bilginin etkili ve kısa sürede verilememesi.

Eğitim teknolojisi kuramsal bilgilere dayalı ve uygulamaya dönük bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım belirli temel ilkelere dayanmaktadır.

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.