Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri

Toplumda kontrol etmekte oldukça zorlandığımız bir hızda değişimler gerçekleşmektedir. Eğitim de bu hızlı değişimden payını almaktadır. Eskiden bir öğrenciden beklenen davranış biçimi bilgiyi alan ve pasif pozisyonda olan davranış biçimi iken günümüzde teknolojinin gelişmesi ile soran, sorgulayan ve üreten öğrenci profili beklenmektedir. Öğrencilerden beklenen 21. YY. becerileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Yaratıcılık

Orijinal ve yaratıcı ürünler ortaya çıkarmak
Yeni fikirler ortaya koymak ve uygulamak
Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretmek
Kompleks düşünebilmek ve kendi kararlarını verebilmek
Sistemler arası ilişkileri anlamak
Farklı bakış açılarını ve çözüm yollarını üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak

İletişim ve İşbirliği

Düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etme becerisine sahip olmak
Grup çalışmasında sorumluluk alma becerisi göstermek
Ortak bir amaca ulaşabilmek için çaba göstermek ve istekli olmak
İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

Girişimcilik

Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek
Kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek
Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişimde bulunmak
Başkalarının yardımı olmadan görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak
Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek
Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

Sosyal iletişim becerisine sahip ve üretken bir şekilde çalışmak
Grup içindeki ortak fikre uyum sağlamak
Yenilikleri araştırmak ve arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak

Üretkenlik ve Sorumluluk

İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için çaba sarf etmek
Çalışmalarında sorumluluk almak ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf etmek

Liderlik ve Sorumluluk

Grup üyelerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireyler arası ve problem çözme becerileri kullanmak
Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek
Dürüst ve etik davranışlar sergilemek

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.