Eğitimde Kalite İçin İngilizcenin Önemi
0

Eğitim temel yapıda kişiyi toplumun işlevsel bir üyesi yapan bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazanılması olarak ifade edilmektedir. Örgün eğitim ve yağın eğitim önem arz eden konular olarak iki tür eğitim mevcuttur. Örgün eğitim, bir okulda veya benzer bir kurumda gerçekleşen yapılandırılmış öğrenmedir. Örgün eğitim bilişi oluşturur ve öğrenmenin bilişsel alanına benzetilmektedir. Yaygın eğitim ise örgün eğitim müfredatı dışında beceri ve teknik bilgiyi aşılamaya yönelik planlı ve yapılandırılmış programlar ve faaliyetlerle ilgilenmektedir. El becerisi ve tekniğe olan ilgisi ile yaygın eğitim psikomotor öğrenme alanına benzemektedir. Yaygın eğitim, yapılandırılmış bir müfredatın dışında gerçekleşen öğrenme türüyle ilgilenir; tutum ve değerlerle ilgilidir. Çocuğa beşikten itibaren aşılanan ve ölene kadar devam ettirilen eğitim türüdür.

eğitimde kalite

Dil de her bilgi gibi kullanılmazsa unutulmaya mahkûm olmaktadır. Bu yüzden okulda ya da belirli eğitim kurslarında haftanın birkaç saati süren İngilizce dersleri asla yeterli olmamaktadır. Dil öğrenen kişinin bunu sürekli hâle getirmesi gerekmektedir. Sürekli İngilizceye maruz kalarak konuşma ve anlama yetenekleri ilerletilebilir. Bunun için İngilizce diziler, kitaplar, makaleler oldukça yararlı olmaktadır. Ayrıca İngilizce ile ilgili birçok kaynak ve dijital uygulamalar da bulunmaktadır. Doğru ve kalıcı bir öğrenme için günlük belli bir program dâhilinde, sürekli çalışmak gerekmektedir.

Bu yazımda eğitim için İngilizce dilinin öneminden bahsederken Nijerya’da kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesinde İngiliz dilinin ve faaliyetlerinin önemini belirterek örneklendireceğim.  “İngilizce Ana Dili” ile “İkinci ve Yabancı Dil Kapsamında İngilizce Dili” arasındaki farkı belirlemek önemlidir. Böyle bir farkın olmasının sebebi İngilizcenin bir dil olarak vurgulanmasıdır.

Farklı eğitim türleriyle bağlantılı bir konu olarak İngilizcenin önemini vurgulamaya devam etmek istiyorum. Örgün eğitim kapsamında Ulusal Eğitim Politikası dördüncü yıldan itibaren İngilizce dilinin, kademeli olarak bir eğitim dili olarak kullanılması ve yakın olarak toplum dili olarak aynı zamanda Fransızca da öğretilebileceğini açıklamıştır. Ayrıca ilk dört yıldan itibaren İngilizcenin diğer dersler için eğitim dili ve ayrıca öğrenciler için zorunlu bir ders olarak müfredatta bulunacağının göstergesidir. Bir ders olarak İngiliz dilinin önemini ve okullarda uygun, verimli ve etkili öğretimine dikkat edilmesi gerektiği de önem arz etmektedir. İngilizce dili de mesleki eğitim ve teknik okullarda da etkin bir şekilde kapsama alınması hem meslek İngilizcesi hem de temel İngilizce açısından verim sağlayacaktır.

İngilizce günümüzde, en yaygın kullanılan dillerden biridir. Bu yüzden İngilizce öğrenmek, hayatınızda birçok kapıyı açacak etkin bir anahtardır. Çoğu bilimsel makale İngilizce olarak yazılırken aynı zamanda medyanın, internetin, uluslararası yazışmanın dili de İngilizcedir. “Ortak dil” olarak kabul edilen İngilizce bu denli önemliyken birçoğumuz için de öğrenmeme kaygısı ile önemli bir problem hâline gelmiştir. Öğrenememe sebepleri arasında; dile karşı ilgisizlik, dilin önemini kavrayamama gibi sorunları sayabiliriz. Bunun yanında verilen eğitimin kalitesi ile birlikte dile ilgisini kaybeden kişiler de yadsınamaz bir gerçek olmaktadır.

e | Eğitim Her Yerde

Mesleki ve teknik okullardaki eğitim ve öğretim, genel eğitime ek olarak, teknolojilerin ve ilgili bilimlerin incelenmesini ve pratik becerilerin, tutumların kazanılmasını içeren eğitim sürecinin bu yönlerine atıfta bulunan kapsamlı bir terim olarak açıklanmaktadır. Belirli programlar için kullanılan ders kitapları ve teknik kılavuzlar ağırlıklı olarak İngilizce dilinde yazıldığından, İngilizce dilinin etkili mesleki eğitimde çok önemli bir rolü çok önemlidir. Yine meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin kendi alanlarında kullanılan teknik terimler ile başa çıkabilmeleri için İngilizce dil yeterliliğine ihtiyaçları vardır. Daha da önemlisi, İngilizce yeterliliği onların toplumla alakalarını kurmalarına yardımcı olacaktır. Tüm bu gerçekler, yaygın eğitimde bile İngilizce öğretimini çok önemli kılmaktadır.

Kelime dağarcığı, sözcük ve cümle kalıpları ve deyimleri, telaffuzlar ve dil kuralları gibi konuları önem arz etmektedir. Ayrıca dil öğrenmedeki en büyük yanlış olan ana dilde düşünmek de aşılmaya çalışılmalıdır. Her dilin yapısı nasıl ki farklı ise düşünce şekilleri de farklıdır. Öğrencilerin en büyük yanlışları da burada başlar. Dil öğrenmeye yeni başlayan kişi önce anadilinde düşünür daha sonra düşündüğü cümleyi çevirmeye çalışır. Bu hem konuşma esnasında yavaşlamaya hem de kalıcı şekilde hatalara yol açar.

Tema Frekans
Öğretimin odağını dinleme ve konuşmaya kaydırma 236
Ders kitaplarını değiştirme 234
Hazırlık sınıfları sunan ve artan ders saatleri 176
Öğretmen gelişiminin iyileştirilmesi ve işe alım 126
Yurtdışına çıkma fırsatları sağlamak 115
Sınavların odağını değiştirmek 97
Müfredatı değiştirme 77

Kaynak: In-service Teachers’ Voices on the Quality of English Language Teaching in Turkey, 2017.

Yaygın eğitimde, İngiliz dilinin öğretimi, öğrencilerin doğru değer ve tutumları sergileme becerisinde etkilidir. Haber kipleri bilgisi basit bir örnek vermek gerekirse bir insanın nezaketle iletişim kurmasına yardımcı olur. İngilizce dilinin etkili ve verimli bir şekilde öğretilmesi gerçekten çok önemlidir. Sonuç olarak, İngilizce dili Nijerya’da ve resmi dil olarak hizmet verdiği diğer ülkelerde, kaliteli bir eğitim ve öğrenme büyük ölçüde İngilizce dilindeki yeterliliğe bağlı olduğu için etkin ve verimli bir şekilde öğretilmelidir. Aynı zamanda genç nesli bu dilleri kullanmaya teşvik etmek için yerli dillerin gelişimine dikkat etmek önem arz etmektedir. İkinci dil kapsamın bir dil öğrenmenin zorluğunu kolaylaştıran temel etmen olmaktadır.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni / English Teacher

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.