Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Modern dünyanın eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri konusunda uzun zamandır önemini kavradığı Öğrenci Kişilik Hizmetleri sınıfına giren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri günümüz eğitim anlayışının evrensel ve tartışmasız bir boyutu haline gelmiştir. Hatırlatmak için kısaca bunlara değinirsek eğer; evrensel standartlarda üç boyutlu çağdaş bir eğitim sistemi şu üç boyutan oluşur:

a) Yönetim
b) Öğretim
c) Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri içinde yer alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri kısaca; bireyin kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi ve uygun kararlar alması, kapasitesini kendisine uygun şekilde geliştirip kullanması, çevreyi tanıması, çevre ile dengeli ve sağlıklı bir uyum süreci gerçekleştirerek nihai olarak kendini gerçekleştirmesi için uzman (psikolojik danışman) kişilerce belirli standart ve ilkeler gözetilerek yapılan her türlü psikolojik yardımlardır diyebiliriz.

Eğitimde Psikolojik Danışma ile Rehberlik hizmetleri birbirinin tamamlayan, biri olmadan diğerinin eksik kaldığı bir hizmetler bütünü olarak düşünülebilir. Bu haliyle Psikolojik Danışmanlığın, Rehberlik hizmetlerinin tam merkezinde olduğu ifade edilebilir.

Rehberlik hizmetleri içinde çok hassas bir alanı teşkil eden Psikolojik Danışma koruyucu bir ruh sağlığı alanıdır.
Ülkemizde bu alan çok eski olmamakla beraber son yıllarda bu konuda atılmayan ve atılan kimi yanlış adımlar bu anlamda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin eksik kalmasını, kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bunları kısaca sıralarsak eğer:

• Yeteri düzeyde bulunan mezun Psikolojik Danışmanın istihdam edilmemesi,
• Yerleşik bir Ruh Sağlığı Yasasının olmaması,
• Daha önceki yıllarda MEB’e bağlı okullarda uzman olmayan kişilerin bu alanda istidham edilmesi,
• En son Resmi Gazete’de yayınlanan ve çeşitli yönleriyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının etik ilke ve standartlarıyla uyuşmayan bir yönetmeliğin yayınlanması,
• İster özel okullar ister MEB’e bağlı okullar olsun, kısa süreli kurslarla bu alanda sertifikalar verilerek uzman kişiler (psikolojik danışman) yerine kalifiye elemanlar yetiştirerek buraya istihdam etmek.

Bu gibi faktörler ortadan kaldırıldığında o zaman kendi eğitim sistemimiz içindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerindeki farklı sorunlardan bahsedip çözüm için sorunlara daha gerçekçi yaklaşabiliriz.

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.