1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Eğitimi Dönüştürmek ve Güncellemek

Eğitimi Dönüştürmek ve Güncellemek
0

yapay zeka ve egitim | Eğitim Her YerdeMakine zekası, kariyerleri ve sorumlu vatandaşlığı yerine getirmek için gereken yetkinlikleri tamamen değiştirerek hızla ilerliyor. Eğitimi dönüştürmekle birlikte çocuklarımız, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, işbirliği, kaynaklardan yararlanma yeteneği gibi üst düzey yeterliliklere değer veren bir dünyada yarının yetişkinleri olacaklar.

Fakat  bu yetkinlikleri, ezberci bir modele dayanan veriye dayalı eğitim yaklaşımlarıyla geliştirebilmemiz mümkün gözükmüyor. Bir asırdan daha fazla bir süredir çocukları endüstriyel çağa hazırlama  dönemi çoktan geride kaldı ve çocukları geçmişe değil geleceklerine hazırlamak için okulu yeniden tasavvur etmemiz gerekiyor.

Okulun gerçek amacının, gençleri gelecekte daha üst düzey yetkinlikleri kazanmalarına katkıda bulunarak tatmin edici bir yaşam sürmeye hazırlamak olduğu gerçeğiyle yüzleşmeli ve müfredatımızı da bir an önce bu amaç doğrultusunda yenilemeliyiz.

OGRETMENLER | Eğitim Her Yerde Her çocuğun kendine özgü ilgi alanları, yetenekleri ve potansiyeli vardır. Yeni yürümeye başlayan çocuklar meraklı, yaratıcı, cesur ve başarısızlığa karşı isteklidirler. Dinamik, inovasyon odaklı dünyamızda yetişkinler için gerekli olan bu temel özellikler lise döneminde, birçok okulda ve birçok öğrencide büyük ölçüde kaybolmaktadır. Gençlerin bu özelliklerini kaybetmeleri öğretmenlerimizin hatası değil; sistemin tasarımının doğasından kaynaklanmaktadır.

Öğrencileri ve eğitimcilerimizi düşük seviyeli kapasitelerin yüksek riskli standart testlerle sıralamaya amansız odaklanmanın verdiği  zararları görmezden gelemeyiz. Bu yoğun standardizasyon, ülkemiz gençliğini, önemsedikleri şeylere derinlemesine gitme, farklı yetkinlikler oluşturma ve ileriye doğru farklılaştırılmış yollar yaratma fırsatından mahrum bırakmakta ve onları içinde yaşadıkları toplumu geliştirici amaçlar edinerek katkı sunan üyeler haline gelmelerine engel olmaktadır.

Teknoloji, medya ve inavasyonun ön plana çıktığı 21. yüzyıl dünyasında her öğrencinin bireysel özelliklerinin tanımlanarak ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almasını sağlamanın önemini kavramalıyız. Çocuklarımızın ve öğrenmelerinin standartlaştırılmadığı bir eğitim anlayışına  inanmalı ve biran önce bu dönüşümü gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız.

UNIVERSITE SINAVI | Eğitim Her YerdeEğitim sistemimiz, toplam test puanlarını artırmak ve test puanı ‘başarı’ açığını kapatmak gibi içi boş bir hedefle, veriye dayalı politikalar yoluyla eğitimi iyileştirmek için onlarca yıl harcamaktan bir an önce vazgeçmelidir. Hatırı sayılır miktarda zaman ve para harcadıktan sonra, üniversite kapılarında yığılmış öğrenciler ve motivasyonu kırılmış öğretmenler dışında elimizde gösterecek çok az şeyimiz var.

En zorlu şartlarda dezavantajlı öğrencilerimizle çalışan eğitimcileri hiçbir seslerinin olmadığı, inanmadıkları ve uzun vadede fayda sağlamayan önlemlerden sorumlu tutuyoruz. Daha yüksek sınav puanları peşinde koşarken, çocukları gelecekleri için hazırlamıyoruz – bozuyoruz ve okulun gerçek amacı ile olan tüm bağlantılarını kaybediyoruz.

Eğitimcileri mikro düzeyde yönetmeye ve motivasyonlarını düşürmeye değil onlara güvenmeye ve onları çağın gerekleriyle donatmak ve desteklemek gerektiğine inanmalıyız.

SINAV KAYGISI | Eğitim Her YerdeBu amaçları gerçekleştirmede sınıflarımızda ve okullarımızda derin bir uzmanlık ve deneyime sahibiz. Alandaki eğitimcileri dinlemeli ve onlardan öğrenmeliyiz. Öğrencilerin temel yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olan öğrenme ortamları yaratmada onları desteklemeliyiz. Gerçek hesap verebilirlik çerçeveleri geliştirmek için eğitimcilere güvenmeliyiz.

Onlarca yıldır, azalan güven, saygı ve ekonomik destek seviyeleriyle öğretmenlere sorumluluk ve görev tanımlarının üstünde mücadele etmelerine dönük beklentiler yükledik. Üç yıldır süregelen salgın eğitim sistemimizdeki kayıpları sürekli bir erozyon durumuna dönüştürdü. Bu erozyonu durdurmak adına okullarımızın, çocuklarımızın ve ulusumuzun geleceği için gerekli önlemleri almamızı zorunlu kılıyor.

Anayasamız ve eğitim ve öğretimle ilgili yasalarımızda  her bir öğrencinin eğitim görmesi en temel hak olarak vurgulanmakta ve bu haktan ilgi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda  eşit bir şekilde yararlanacağı belirtilmektedir. Ülkemizin okul öncesinden üniversite eğitimine en doğusundan en batısına  her bir öğrencimizi, çağın gerekliliği olan teknolojik ve güncel araç gereçlerle donatıp, girişken ve inovatif  yaklaşımı savunan bir eğitim anlayışıyla yetiştirmedikçe eğitimde fırsat ve olanak eşitliğini sağladığımızı söyleyemeyiz.

dezavantajli ogrenciler | Eğitim Her YerdeAilelerinin gelir düzeyi yüksek çocuklar mükemmel bir erken çocukluk ve okul öncesi eğitimi alıp iyi finanse edilen okullarına devam ederken ve dört yıllık seçkin kolejlerde kayıtlara hakim olurken, en çok desteğe ihtiyaç duyan ailelerinin kısıtlı imkanlarıyla ve birde üstüne salgın sürecinin olumsuz şartlarıyla mücadele etmeye çalışan dezavantajlı bölgelerdeki ve şartlardaki okullarımızda eğitim alan öğrencilerimizi görmezden gelemeyiz.

Ülkemizdeki her çocuğa ‘mutluluk ve kendini gerçekleştirme arayışında adil bir şans veren eğitim önceliklerine şu an ihtiyacımız var. Gelecek on yıl değil, gelecek yıl değil, şimdi ihtiyacımız var. Eğitimcilerimiz ne yapacaklarını biliyorlar ve eğitimle ilgili tüm kesimlerimizin de onları desteklemesi eğitimde kaybettiğimiz zamanı bir an önce kazanmamız ve ülkemizin geleceği adına büyük önem arz ediyor.

Facebook Yorumları

Sertaç Hindistan 1975 yılında İzmit’te doğdu. Ellinci yıl İlkokulu, İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesi Lisesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans öğrencisidir. Öğretmenlik hayatına 2002 yılında Ankara Yenimahalle Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulunda’ Özel Eğitim Öğretmeni olarak başladı. 2005 yılında Kanuni İş Okuluna Özel Eğitim Sınıf öğretmeni olarak atandı. Almanya, Danimarka da Özel eğitim Okulları ve İspanyada Kapsayıcı Eğitimle ilgili Erasmus Projelerinde görev aldı. 2008 yılından itibaren İzmit Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulunda görevine devam etmektedir Ayrıca SODİMER Öğretmen İcra Kurulu Üyeliği,Samsung Türkiye - Habitat işbirliğinde yürütülen Solve For Tomorrow projesinde Mentörlük, ÖRAV ve Öğretmen Ağı elçiliği, Yuvam Dünya ve Let Do İt Türkiye çevre gönüllülüğü ile ilgili görevleri de yürütmektedir.Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.