Erken Çocukluk Döneminde İngilizce Öğrenimi ve Öğrenme Gelişimi
0

İngilizce dilini öğrenme işlevi, işleme ve yaratma örnekleri, doğum ve dilsel olgunluk arasındaki birçok gelişmeden sadece birkaçını temsil eden bir olgudur. Erken çocukluk dönemindeki çocuklar, dillerinin seslerindeki veya jestlerinde temel olarak ham maddeleri keşfetmeye çalışmaktadırlar. Bu işlemlerin daha uzun dizeler halinde birleştirildiğini öğrenmeye çalışarak ve kombinasyon sürecini de sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışırlar. Erken çocukluk döneminde çocukların İngilizce öğrenirken yeteneklerini , motivasyonlarını ve kapasitelerini birleştirmelerini, kendilerini çerçeve olarak meydana getiren etkili iletişim kodunu bilerek güçlü hale gelebilmektedirler.

112 | Eğitim Her Yerde

Günümüzde küreselleşme süreci ve 21.yy eğitim dünyasında İngilizce ve diğer yabancı dil teorisi temel itibariyle çocuklarla tanıştırılmaktadır. Küçük çocuklar lise öğrencilerine göre daha kolay öğrenmekte fakat literatürler incelendiğinde gerçekten “doğrusunu gerçekleştirmeyi ve doğruyu gerçekleştirmeye daha erken başlamayı” tavsiye etmektedir. Literatürleri incelediğimizde;  etkin iletişim yeteneği, bilimsel gelişim, kültürel farkındalık ve böylelikle yabancı dil bilenler için daha iyi etkin iş gücü niteliğinin sağlandığı gözlenmiştir. Günümüzde çocukların yükseköğretim kurumlarına başladıklarında iki dile hakim olmaları önem arz etmektedir. Doğum sürecinden 10 yaşına kadar, erken çocukluk döneminde küçük bir çocuğa yeni diller tanıtmak için en iyi dönemin olduğu bilinmektedir. Çocuk dili daha hızlı öğrenecek, daha iyi zihninde tutacak ve ana diline yakın telaffuzla konuşmaya başlayacaktır. Erken çocukluk dönemi sürecinde 5 yaşına kadar olan küçük bir çocuğun tam beş dile kadar öğrenebileceğini ve doğal dil işleme yoluyla kavrayacağı analiz edilmiştir.

1 | Eğitim Her Yerde

Erken çocukluk dönemindeki İngilizce ders programı 3 yaş ile 11 yaş arasındaki öğrencilere 5 alt seviyeye bölünmüş modüller yer almaktadır. Bu seviye sınıflandırılması yapılırken öğrencilerin yaşlarına göre sahip olacakları fiziksel, duygusal, bilişsel özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.  Birbirlerine yakın yaş grupları aynı grupta sınıflandırılmıştır. Ders programına yaşı dolayısıyla ilk basamaktan başlayamayacak çocuklar için ayrı bir sınıflandırma yapılmıştır. Böylelikle; kursun eksiksiz tamamlanabilmesi sistemi oluşturulmuştur. Erken çocukluk dönemindeki İngilizce ders programı bir daldırma ve kaptırma sürecidir. İngilizce konuşularak gerçekleştirilen oyunlarla, fiziksel aktivitelerle, şarkılarla vb. yapılmaktadır. Bu program kapsamında çocuklar dilin ritmini, sesini, seslendirme irme sürecini ve tonlamayı en iyi şekilde gerçekleştirmesi için velilere çocuklara her gün arka planda İngilizce dinletisinin yapılması önerilmektedir. Çocuklar dinlediği cümle ve şarkı sözlerinde ki anlamlarını, hazırlanan materyalleri öğrenir, kavrar. Ünitenin içeriğini kullanabilecek bir düzeye geldikten sonra bir sonraki üniteye geçilmektedir.

MEB | Eğitim Her Yerde

Kaynak: MEB, 2012. (Çocuklar için İngilizce Erken Dil Öğretimi)

Çocuklar içinde dil öğrenme süreci bir sistem olarak bilinmektedir. Birimler kelimelerdir, malzemeler yapıldıkları küçük ses çemberidir ve kombinasyon sistemi ile birleşen bir süreçtir. Bu süreç elbette karmaşık bir yapıda da yer almaktadır. Yalnızca erken çocukluk dönemindeki çocukların temeldeki yapıyı keşfetmeleri ve onu iletişim kurmak için kullanmaları mümkün değildir. Erken çocukluk dönemimde dil öğrenmeyi gerçekleştiren çocuklar, bir ikinci dil öğrenmek için benzersiz bir şekilde uygundur. Gelişim gösteren beyin, dili içselleştirmeye ve öğrenmeye etkin ve güçlü bir şekilde bağlıdır.

İngilizce dili aslında birden fazla dersin içerisinde olmalı ve bilimsel dil ve diğer eğitim kursları olarak kullanıma sunulmalıdır. Örnek vermek gerekirse fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi sözel dersler İngilizce olarak öğrenebilmesi önemli bir inovasyon olmaktadır. Böylelikle İngilizce dilini öğrenmenin gücü ve hızı önemli ölçüde artmaktadır.

2 | Eğitim Her Yerde

Kaynak: British Council, 30 Nisan 2022

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar, dil öğrenmeyi yaşayarak, görerek ve hissederek gerçekleştirirler. Çünkü dilin yaşamın ilk 8 yılında ana dili ile öğrenilmesi, engelli öğrencilerin bağımsız olarak dili tercüme, yorum yapmadan yönlendirmesini ve İngilizceyi zihninizde öğrenmesini sağlamaktadır. Erken çocukluk, İngilizce dil edinimi için en verimli dönemdir. Yabancı dil öğrenme kolaylığı yaşın ilerlemesiyle elbette biraz zorlaşmaktadır. Doğum ve ergenlik arasında beyin, dili doğal olarak edinecek şekilde yapılandırılmıştır. Çocuk ergenliğe yaklaştıkça, dil öğrenmenin ve saklamanın doğası değişir ve daha az esnek hale gelir. Pek çok uzman, 9 yaşından önce dil öğrenmenin, çocukların yerli bir insan olarak doğru ve akıcı konuşmasını sağladığına inanmaktadır. Bu nedenle, erken yaştaki çocuklar yabancı dile ne kadar aşina olursa olsun, yeterliliği konuşma şansı daha yüksektir. Ayrıca dil öğrenimi, erken çocukluk döneminde toplumda akranları ile daha fazla iletişim kurmak için yaşam boyu bir yetenek geliştirmektedir.

Erken yaşta çocukluk döneminde dil gelişimi kapsamında farklı düşünceler ile doğru – yanlış ifadeler de bulunmaktadır. Bir yabancı dil öğreniminde yaşanan gerileme ve gecikmenin ikinci dil öğrenmekten kaynaklandığının göstergesi olduğunu düşünmektedirler. İkinci bir dil öğrenmek, dil gecikmesi olasılığını artırmamakta ve azaltmamaktadır. İkinci dil ve seçmeli yabancı dil derslerinin ana sınıfları için bu konu üzerine bir araştırma yapılmıştır. Literatür incelendiğinde;  dilinin desteklenmesi ile birlikte iki dilli eğitim paketinin ikinci dili erken çocukluk dönemi ile birlikte geliştirmektedir.

Öğrencilerin erken çocukluk döneminde İngilizce dilini öğrenmeyi istemeye sağlanması, çocuğun öğrenme potansiyelini sistemli bir şekilde işleyişine etki etmesine, beyinde kodlanmasına yardımcı olmaktadır. Yetişkinlerin yerleşik bir ana dil sistemiyle çalışmak, açık dilbilgisi kurallarını çalışmak ve ezber alıştırmaları yapmak zorunda olduğu yerlerde, küçük çocuklar doğal olarak öğrenirler, ana dillerinde olduğu gibi bir yabancı dilin seslerini, yapılarını, şive ve lehçelerini, tonlama kalıplarını ve sistemli kurallarını sezgi yoluyla benimsemektedirler.

Sefa Sezer

English Teacher / İngilizce Öğretmeni

Facebook Yorumları

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.