1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Güçlü Okul Kültürleri Nasıl Oluşur?

Güçlü Okul Kültürleri Nasıl Oluşur?
0

Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içerisinde yaratılan her türlü değer, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçlardır. Okul, öğretimin yanında bireyi topluma hazırlayan bir yapıdır. Kişiyi topluma hazırlayan bu yapı, toplumun tüm değerlerinin yani kültürünün bireye aktarılması görevini doğal olarak üstlenmiştir. Bu da okulların, bireylerin hayatında ne denli önemli bir rol üstlendiğinin göstergesidir.

Okullar geçmişten geleceğe toplumun kültürel değerlerini taşıyıp bunları bireye aktarırken, bir yandan da bireye farklı bakış açıları kazandıracak yenilikçi bir yaklaşımla harmanlanan bu değerleri, bireyin özümsemesini sağlamalıdır. Bireyin bu değerleri özümsemesi ancak güçlü bir okul kültürü oluşturulması ile sağlanabilir. Güçlü bir okul kültüründe, bu kültürün çalışan sohbetlerine, öğrenme ortamlarına ve ailelerin gündelik yaşamlarına kadar etkili olduğu gözlemlenir. Güçlü bir okul kültürü, kapsamlı, planlı ve programlı bir çalışmanın ürünüdür. Güçlü bir okul kültüründe yöneticiler, öğretmenler ve çalışanlar ortak bir vizyonun tamamlayıcı parçalarıdır. Organizasyonun tüm üyeleri arasında doğru bir iletişim ve birbiri ile bağlantılı birçok etkileşim vardır. Doğru iletişim ve etkileşim sayesinde organizasyonun karakteri ve eğitime dair inançlar, değerler ve eylemler geniş çapta yayılır ve sıkça pekiştirilir. Devamında ise tüm bireylere ve bireylerin direkt veya dolaylı olarak iletişimde bulunduğu her noktaya kadar etkisini gösterir.

Güçlü okul kültürüne sahip olmak isteyen kurumlar, çalışanları için uygun standartlar sağlamalı, onları bir arada tutmaya özen göstermeli, çalışanları aynı değerler etrafında birleştirmeli, davranışlarını şekillendirip yönlendirmeli ve aynı zamanda denetim mekanizması işlevini aksatmadan ve adil bir şekilde yerine getirmelidir. Ayrıca güçlü okul kültürlerinin sosyal çevreye ve iletişime açık olması, üyelerinin motivasyonlarını önemsemesi ve çalışanlarının örgüte bağlılıklarını arttırmak üzerine çalışmalar yürütmesi elzemdir. Bütün bunların planlı ve programlı bir biçimde sağlandığı kurumlarda, sağlıklı ve güçlü bir okul kültürünün oluşturulması mümkündür.

Aynı zamanda güçlü okul kültürlerinde liderler, öğretmenlerle, yöneticilerle, çalışanlarla ve ailelerle doğrudan iletişime açıktır. Bununla birlikte sürekli gelişim ilkesini kabul ederek, tüm bu gruplardan gelen eleştirileri dinler, düzeltme yoluna gider. Güçlü bir okul kültürü oluşturmanın en önemli anahtarlarından birisi de geneli ilgilendiren kararlarda örgüt üyelerinin fikirlerini almak, kültürü oluşturan tüm örgütten belirli aralıklarla geri dönütler alarak, verileri işlemek ve gerekli görülen düzenlemeleri yapmaktır. Liderlerin iletişimlerinin dolaylı, sınırlı veya olumsuz olduğu okullarda güçlü bir okul kültüründen söz etmek mümkün olmayacaktır. Ortak değerler ve kuruma bağlılık hakkındaki mesajların doğru yayılması veya algılanması söz konusu olmayacak, okul kültürü planlı, programlı yapısından ayrılacak olumsuz yansımalarla çarpık bir kültür oluşacaktır. Güçlü okul kültürü, örgüt üyelerinin kendini değerli hissetmesi sonucunda, planlı, programlı bir şekilde birlik ve beraberlik çerçevesinde ortak değer, inanç ve yargıların etrafında birleşmiş güçlü ve karakterli bir ekip ürünüdür.

Facebook Yorumları

İlginizi Çekebilir

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.