1. Ana Sayfa
  2. Bilgi Bankası

Güney Asya’da İngilizce Dil Eğitimi Politikası-2

Güney Asya’da İngilizce Dil Eğitimi Politikası-2
0

Güney Asya bölgesinde İngilizce öğrenme süreci zorluklarla devam etmektedir. Güney Asya bölgesinde görev yapan öğretmenler başka bir dilin öğretimi sırasında karşılaştıkları sorunları hep dile getirmişlerdir. Uluslararası öğretilen diller arasında İngilizce akademik alanda hem de profesyonel amaçlar açısından önemli bir araç olarak yerini korumuştur. Bölgede dil öğrenimi rekabet etmek için bir öğretim aracı olarak görülmeye devam etse de aslında eğitimciler tarafından bunun çok zorlu bir görev olarak görüldüğü araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Güney Asya bölgesindeki bazı illerde İngilizce dil eğitiminin sorunlarını ele almak ve dil öğretimindeki sorunları en aza indirmek Pakistan İngilizce Öğretmenleri Derneği (SPELT), 37. kuruluş yıl dönümünde hem üyelerinin hem İngilizce öğretmenlerinin katılımıyla dil eğitiminin çözümüne dair önemli bir panel düzenlenmiştir. Bu panelin sonuçları hem Güney Asya bölgesinin sorunlarına önemli çözümler üretmesi hem de kendi ülkemizde ki dil eğitimine olumlu katkılar sunmasına destek sağlayacaktır.

111 | Eğitim Her Yerde

Bölgede kitaplara dil konusunda genel bir bakış sunulması ve  bölgede “Uluslararası Kitap Kulübü” şeklinde kaynak kitapların yer almasının gerektiği belirtilmiştir. Bölgedeki İngilizce Öğretmenlerinin dil öğretiminde karşılaştığı tipik zorluklar arasında aşırı kalabalık sınıflar, teknoloji eksikliği ve öğrencilerin dili öğrenmek için motivasyon eksikliğinin bulunduğunu söylemişlerdir. Panelde bölgesel çatışmaların ve mültecilerin okullar üzerindeki etkilerine ve öğretmenlerin kendi ülkelerinde bile karşılaşabilecekleri kültürler arası zorluklara dikkat çekilmiştir. “Mültecilere kapının açılması ve bölgedeki aşırı nüfusla mücadele edilmesi, ulusal dilin farklı illerde bir eğitim yöntemi olarak kullanılmasının gerekip gerekmediğini bilmemiz gerekmektedir.

Bölgedeki öğretmenler ve okul yöneticileri arasındaki güçlüğün öğretmenlerin yeni fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayamayacakları için öğretim yeteneklerini olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır. Genellikle çözümler açısından küresel düşünmelerinin gerektiği ancak öğretmenlerin kaynakları yetersiz olan okullarında yerel davranmaları istendiği için eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha da zorlaştırmaktadır. Panelde İngilizce öğretmenlerine öğrencilerin motivasyonunu artırmak, dikkatlerini çekmek ve teknoloji eksikliğini gidermek için oyunlar ve görseller kullanmaları tavsiye edilmiştir. Bölgedeki okullar için ayrıca ders kitaplarının sınıfta dikkat gerektiren güçlükleri aşmak için yeterli olmadığı durumlarda öğrencilere özel materyallerin hazırlanması önerilmiştir.

Güney Asya’da İngilizce dil eğitimi politikasının İngilizce öğretmenlerinin uygun gördükleri çözümleri uygulamalarına izin vermesi gerektiği öne sürülmüştür. Öğretmenlerin öz yeterlik, öğretmen etkinliği ve öğretmen özerkliği duygularını geliştirmelerine yardımcı olacağını ve o zaman yerel zorlukların üstesinden gelebileceklerini belirtmişlerdir.

İngilizce öğrenme ağını genişletmenin gerektiği ve İngilizce öğretmenlerinin işbirliğiyle öğrenmeyi hedeflendiği, bölgede İngilizce öğretmenliği mesleğinin bir bütün olarak büyümesi için zorlukların ve zaferlerin paylaşılmasının gerektiği önemlidir.

ELT (English Language Teaching – İngilizce Dil Öğretimi)’deki zor koşulların mevcut kavramsallaştırmasını,düşük ve orta gelirli Güney Asya bölgesinde ELT (English Language Teaching – İngilizce Dil Öğretimi)’yi etkileyebilecek daha geniş politika konularını içerecek şekilde genişletmenin yanı sıra, kitap, uygulayıcıların ve öğrenicilerin hapsetme, çatışma ve özel eğitim bağlamında karşılaştıkları zorluklara odaklanmaktadır.

Güney Asya bölgesinde İngilizce eğitiminin güçlü ve zengin olabilmesi için kültürleri, tarihleri, modern ve gelenekselin bir arada olduğu göz alıcı şehirleri, samimi ve misafirperver insanların yaşamlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Asya kıtasında da İngilizce yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hindistan, Singapur, Sri Lanka, Hong Kong, Filipinler, Brunei Darussalam gibi ülkelerde İngilizce konuşulmaktadır.

Pakistan, çoğu İngiliz veya Amerikan müfredatını takip eden bir dizi uluslararası okula sahiptir. Birçok öğretmen Büyük Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerinde bulunan Pakistan’ın uluslararası okullarında öğretmenlik yapmak için başvurmaktadırlar. Bu başvuru süreci her yıl Eylül ayında gerçekleşmektedir.  İngilizce ülkenin resmi dillerinden biri olmasına rağmen daha fazla insan küresel ticarete katılmak için İngilizce öğrenmeye çalışmaktadırlar ve bu sebeple İngilizce Pakistan’da büyüyen bir endüstridir.

İngilizce, Güney Asya bölgesinde daha iyi istihdam ve gelişim gösteren sosyal hareketlilik için bir pasaport olarak algılanmaktadır. Bu algıdan dolayı veliler çocuklarını İngilizce eğitim veren okullara kaydettirmek istemektedirler. İngilizce orta öğretime yönelik son yirmi yılda düşük ücretli ve düşük maliyetli okulların katlanarak büyümesine yol açmıştır. 2005 yılı sonunda ilkokul düzeyinde kayıtlı her üç çocuktan biri özel bir okulda okumaktaydı.

Sonuç olarak İngilizce dünyanın dört bir köşesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktayken Güney Asya bölgesinde de iletişimin dili olan bu dili bilmek dünya vatandaşı olmanın ilk ve en önemli adımı olarak yorumlanmaktadır. İngilizce Güney Asya içinde önemli bir dildir. Bu sebeple ilköğretim düzeyinde bir araç olarak değil bir dil eğitimi kapsamında ele alınması gerektiği ve kaliteli İngilizce eğitimin sadece bölgedeki maddi durumu iyi olan kişilerin elinde olması sebebiyle İngilizcenin demokratikleşmesini ve toplumun tüm katmanları arasında adil dağılımını sağlamamız gerekmektedir.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni

 

Facebook Yorumları
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap