Güney Asya’da İngilizce Dil Eğitimi Politikası – 6
0

Güney Asya Bölgesinde yer alan Pakistan’ın tarihsel mirası ve küreselleşmesi, ülkeyi akademi, iş dünyası ve kamusal yaşamda ortak dil olarak İngilizcenin kurulması açısından da etkilemiştir. Günümüze kadar bölgede örnek vermek gerekirse Pakistan’ın resmi dili olarak hizmet etmiş ve yasaların, iş dünyasının ve kamu yaşamının diğer yönlerinin çoğu gerçekte bu dil üzerinden üstlenilmiştir.

Güney Asya bölgesinde yer alan üniversitelerdeki öğretmenlerin İngilizce yeterliliği, hem alan bilgisi hem de yeterlilik açısından genellikle eksik durumda olduğu görülmüştür. Bu özellikle genç öğretmenler ve Güney Asya bölgesinin daha ücra yerlerinde görev yapan öğretmenler için geçerlidir. Bu tür öğretmenlere en başından itibaren etkili eğitimciler olmalarını sağlamak için ilgili ve yeterli hizmet öncesi eğitim verilmesi bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Güney Asya:

southasia | Eğitim Her Yerde

Güney Asya bölgesindeki üniversitedeki çoğu öğretmenin, öğretim görevlisinin,  profesörün derslerini ve seminerlerini İngilizce vermesi beklenmesine rağmen, İngilizceyi öğretim aracı olarak kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çok az veya hiç eğitim sağlanmamaktadır. Bu ihtiyaca hitap edecek kurslar geliştirmek ve öğretmenlerin akademik İngilizceyi daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak, muhtemelen onların daha iyi eğitimciler olmalarına ve öğretimlerini sunmada daha etkili olmalarına yardımcı olacaktır.

Bölgedeki öğrenciler, İngilizce dil eğitiminde iletişimsel bir yaklaşımı sadece en çekici değil, aynı zamanda en etkili bulduklarını bildirmişlerdir. Bu nedenle, daha pratik odaklı olmak ve öğrencilere gerçek hayattaki durumlarda iletişim kurmaları için daha fazla fırsat sunmak için yeni müfredatın geliştirilmesi veya mevcut müfredatın geliştirilmesi de muhtemelen orta düzeyde EFL’deki eğitim sonuçlarını iyileştirmeye devam edecektir. Müfredat beklentilerinin iller arasında mümkün olduğunca uyumlu hale getirilmesi, genel olarak İngilizce öğretimi ve eğitimine yönelik etkili yaklaşımları daha iyi ve daha hızlı belirlemek için bölgeler, okul türleri ve okullar arasında karşılaştırmalar yapılmasına da yardımcı olacaktır.

Bu konuda sürdürülebilir ve dil alanında kalkınma açısından önerimiz ise etkili pedagojinin kilit bir yönünün olması önemli bir konudur. Değerlendirme ve ondan kaynaklanan veriler olmadan, her öğretmenin öğrencileri hakkında yararlı ve anlamlı çıkarımlar yapma yeteneği ciddi şekilde sınırlıdır. Bu şekilde toplanan veriler sağlam, adil ve karşılaştırılabilir olmalıdır. Değerlendirmeyi daha açık bir şekilde planlamak, böylece her öğretmenin kendilerine sunulan verileri daha etkili bir şekilde değerlendirmesine, daha şeffaf, adil ve eşitlikçi bir değerlendirme uygulaması geliştirmesine ve en önemlisi, öğrencilerinin her birinin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ayrıntılı olarak anlamasına olanak tanıyarak etkili ve verimli iyileştirici önlemler geliştirmektedir. Öğrencilere, bir üniversite öğrencisinden beklenmesi gereken seviyenin çok altında, tamamlamaları için basit görevler verilir. Güney Asya bölgesinde özellikle Pakistan ülkesinde gözlemlenen sınıflar çoğunlukla karma grup olsa da, yaklaşımda farklılaşma olduğuna dair bir kanıt da bulunmamaktadır.

Öğrencilerin öğretmen tarafından düzenli olarak, ancak yeteneklerine göre yeterince zorlandığından emin olmak, özellikle İngilizce dili alanında daha iyi ilerleme ve kazanım sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Öğretmenler, pratik iletişim için daha fazla fırsat sağlamak için kullanabilecekleri bir dizi önlem ve araca sahiptir. Bu, sınıf dışında benzer fırsatları araştırarak öğrencilerin kendileri tarafından daha da güçlendirilebilir. Örneğin, öğrenciler, dillerini doğal bir ortamda pratik yapmak için İngilizce olarak tamamlanan belirli bir müfredat dışı aktiviteyi üstlenmeyi, etkileşimli ve multimedya programlarından yararlanmayı veya modern teknolojinin yardımıyla yabancı arkadaşlar bulmayı deneyebilirler.

Uluslararası değişim programları, öğrencilerin dillerini pratik etmeleri ve çoğunlukla eğlenceli buldukları bir şekilde kültür hakkında bilgi edinmeleri için mükemmel bir yoldur. Bu tür uluslararası burs programlarını bulmak, başvurmak ve devam etmek kesinlikle öğrencilerin dil kazanımı üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip olabilir. Yürütülen araştırma ayrıca sınava girenlere kendi dil yeterlilikleri ve akranlarının dil yeterlilikleri ile ilgili bir dizi soru sormuştur. Aşağıda sunulan sonuçlar, bu algıyla ilgili bu çalışmanın bulgularını detaylandırmaktadır.

2 | Eğitim Her Yerde

Tablo: (British Council, 2017). – Language Development and Stages of the South Asian Region.

Yukarıda yer alan tablo, kendi becerilerinizin algılanmasındaki farklılıkları ve Aptis testinde fiilen elde edilen sonuçları göstermektedir. Sınava girenlerin kendi becerileri hakkında gerçekte olduklarından daha yüksek bir algıya sahip olma eğiliminde olduklarını göstermektedir (konuşma dışında). Bu, özellikle teste girenlerin yüzde 42’sinin yeteneklerini C düzeyinde algıladığı, oysa yalnızca yüzde 20’sinin testte bu tür bir okuma yeterliliğini gerçekten gösterebildiği okuma için geçerlidir. Yeteneklerini yüzde 400’den fazla abartan önemli sayıda aşırı kendine güvenen konuşmacı var; ancak yelpazenin diğer ucunda da bir dizi EFL konuşmacısı var. Yüzde 27-28’i konuşma becerilerinin yalnızca A düzeyinde bir yeterlilik olduğunu düşünürken, aslında testte bu düzeyde konuşmacıların yalnızca yüzde 14’ü vardı. Bununla birlikte, hiçbir yeteneği olmayan konuşmacıların yüzdesi, gerçekte algılanandan dört ila altı kat daha fazladır.

 

3 | Eğitim Her Yerde

Tablo: (UNESCO, 2009). – Language Development and Stages of the South Asian Region.

Bu raporun açık odak noktası, başlangıçta belirlenen araştırma soruları doğrultusunda Yüksek Öğrenim üzerinde olmaya devam etmektedir, ancak çoğu öğrencinin EFL’ye ilk olarak örgün eğitimleri sırasında maruz kaldıkları göz önüne alındığında, bu belgede ayrıntılı olarak açıklanan bazı çıkarımların ve tavsiyelerin dikkate alınmadığını belirtmek önemlidir. Rapor, daha iyi dil yeterliliğine doğru ilerleme için çok önemli olan daha düşük eğitim seviyelerini ele alacaktır.

Güney Asya bölgesindeki eğitim sistemi büyük ölçüde eyalet hükümetlerine bağlıdır ve onlar tarafından yönetilirken, federal Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı (MOENT) federal düzeyde daha geniş hedefler, standartlar ve müfredat beklentileri belirlemektedir. İlk başta belirlenen araştırma soruları doğrultusunda Yüksek Öğrenim üzerinde olmaya devam etmektedir, ancak çoğu öğrencinin EFL’ye ilk olarak örgün eğitimleri sırasında maruz kaldıkları göz önüne alındığında, bu belgede ayrıntılı olarak açıklanan bazı çıkarımların ve tavsiyelerin dikkate alınmadığını belirtmek önemlidir. Rapor, daha iyi dil yeterliliğine doğru ilerleme için çok önemli olan daha düşük eğitim seviyelerini ele alacaktır.

Değişen İngilizce dil yeterliliğinin itici güçlerini daha iyi anlamak için, temel alt eğitime ek olarak özel eğitim sektörünün rolünün ana hatlarını çizmek de önemlidir. Özel üniversitelere imtiyaz hakkı verilmesi, devletin yükseköğrenim talebini karşılayamaması ve o dönemde kamu harcamalarını artırma konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olarak 1983 yılında başlamıştır. Bu, devlet üniversiteleri gibi devlet tarafından işletilmese de devlet düzenlemelerine tabi olan ve hatta öğrenciler için burs ve öğrenci kredisi şeklinde bir tür devlet desteği alabilen özel üniversitelerin oluşumuna izin verdi. Hayırsever bağışlar ve bağış fonları tarafından desteklenen bazı kar amacı gütmeyen kurumlar olmasına rağmen, Güney Asya bölgesindeki bazı ülkelerde özel üniversitelerin çoğu kar amacı gütmeyen kurumlardır (Halai, 2013).

Güney Asya bölgesinin eğitim sisteminin genel performansı açısından, hem BM hem de dünya bankası tarafından izlenen çeşitli göstergeler, statükonun biraz iyileşmesine rağmen oldukça endişe verici olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki çizelgeler, Pakistan’daki eğitim sektörünün genel performansını özetlemektedir.

İngilizcenin ortak dil olarak giderek yaygınlaşmasıyla, çoğu ülke dili gelişme ve ilerleme ile ilişkilendirmeye başlamıştır. Pakistan bunun bir istisnası değil. Bölge için örnek vermek gerekirse Pakistan’da İngiliz dili, hükümet, şirketler sektörü, medya ve eğitim gibi yönetici sınıfların dili olarak görülerek hem bireysel hem de ulusal düzeyde bir kalkınma aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu, yukarıda verilen tablodan olduğu kadar, dilin iş dünyasında ve özel ve kamusal yaşamın diğer yönlerinde ısrarlı mevcudiyetinden de açıkça görülmektedir. Bağımsızlıktan önce seçkinler ve elit yanlısı sınıflarla olan tarihsel ilişkisi göz önüne alındığında, İngilizce prestijli bir dil olarak algılanmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak; Güney Asya bölgesinde bireysel ve ulusal düzeylerde İngilizce öğretimi ve öğrenimi için hükümleri inceleyen birçok literatür çalışmalarında aynı bulguya yer verilmektedir. Urduca ile karşılaştırıldığında gücün dili, ulusal dil her hükümet iktidara gelir gelmez, eşitlik ve fırsata dayalı demokratik ideallere ulaşmanın bir yolu olarak kitlelere İngilizce öğretme politikasını ilan etmesi önem arz etmektedir.

Sefa Sezer – İngilizce Öğretmeni

Sefa Sezer – English Teacher

Kaynak

EF Education First, 2014. EF EPI. London: EF Education First.

Haouas, I., Sayre, E. & Yagoubi, M., 2012. Youth Unemployment in Tunisia: Characteristics and Policy Responses. Topics in Middle Eastern and African Economies, September, 14(1), pp. 395-415.

HEC, 2016. Higher Education Commission. [Online] Available at: http://www.hec.gov.pk/english/Pages/Home.aspx [Accessed 2016].

Malik, A. & al, e., 2015. Pakistan Education for All Review Report 2015, Islamabad: UNESCO

ResearchPedia.Info, 2014. Scholarships for Pakistani Students 2016. [Online] Available at: http://researchpedia.info/scholarships-for-pakistanistudents-2016/

UNESCO, 2016. UNESCO Institute for Statistics. [Online] Available at: http://tellmaps.com/uis/oosc/ [Accessed 2016].

Ministry of Federal Education and Professional Training, 2014. Education Statistics 2014/2014, Islamabad: s.n

British Council, 2016. Terms of Reference, Islamabad: British Council.

Coleman, H., 2010. Teaching and Learning in Pakistan: The Role of Language in Education, Islamabad: British Council .

Facebook Yorumları

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.