1. Anasayfa
  2. Değerlendirmeler

Hangi Öğretmenler İl Dışı Atamada İl İçindeki Okulları da Tercih Edebilirler?

Hangi Öğretmenler İl Dışı Atamada İl İçindeki Okulları da Tercih Edebilirler?
0

Hangi Öğretmenler İl Dışı Atamada İl İçindeki Okulları da Tercih Edebilirler? Bu 5 Grup Öğretmenin Dikkatine!

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEGER kaleme aldığı yazısında 5 grup öğretmenin il dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilme haklarının olduğu ve bu şekilde mebbiste tercihlerine okul listelerinin açılması gerektiğini açıkladı.

Son 3 Yıldır kaleme aldığım mevzuata dayalı yazılarımdan dolayı artık bazı öğretmenlerin İl dışı atamaları sırasında il içindeki okulları da tercih edebileceğini biliyoruz. Daha önceden de bu konuda yazmama rağmen ve hatta “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” kitabımda yasal temelleri ile birlikte açıklamama rağmen ne yazık ki bazı kendine mevzuat yazarıyım diyenlerin mevzuata aykırı şekilde sözde 2018 yılı il dışı atama duyurusuna dayalı şekilde yorum ve yazılarından  dolayı öğretmenlerin kafalarının karıştığını görmekteyim. Öncelikle bu konuda yazı kaleme alanlara tavsiyem mevzuatı tamamiyle öğrenmeleri ve sonra bu ve bunun gibi konularda yazılar kaleme almaları gerektiğidir zira bu konu öğretmenlerin hayatlarını etkileyebilecek bir konu ki herhangi bir yanlış yönlendirmeniz öğretmenleri olumsuz yönde etkileyecektir.

Şunu da söylemeden edemeyeceğim. bilerek “İl Dışı Atamaya Başvuracak Öğretmenin Bilmesi Gereken 38 Soru ve Cevabı” yazımdaki sorulardan 5. Soruda il dışı atamada il içindeki okulları tercih edebilmesi olarak sadece bir hususu göstermiştim. Ve her ne hikmetse benden birkaç gün sonra kendine yazarım diyenlerden bazıları da sadece bu hususu kes kopyala yaparak il dışı atamada il içindeki okulların tercih hakkı olarak sadece bir hususu göstermişler. Fakat benim eski yazılarımı veya “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” kitabımı okumuş olsalardı daha doğrusu mevzuatı okuyup anlamış olsalar sadece bir hususun değil il dışı atamada il içindeki okulların tercih edilebilmesi olarak 5(beş) hususun olacağını göreceklerdi.

İl dışı atamada il içindeki okulların tercih edilebilmesini gerek duyuruya gerekse mevzuata dayalı olarak açıklayayım ;

1 ) Zorunlu hizmet sayılmayan okullarda 3 yıllık süreyi tamamlayanlar il dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler;

Öğretmenlerin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusu’nun 6. Maddesinde “06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.” Hükmüne göre ;

Şu an zorunlu hizmet sayılmayan okullarda (1.-2.-3.Hizmet alanı) çalışan zorunlu hizmetini hiç yapmamış veya eksik yapmış (6 aydan fazla kalmış) öğretmenlerden 3 yıllık süreyi tamamlayan öğretmenler  il dışındaki ve il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları (4.-5.-6.hizmet alanı)  tercih edebilirler. Yani hiçbir mazereti olmayan ve atandığı andan itibaren zorunlu hizmet sayılmayan okullardaki toplam 3 yıllık süreyi dolduran öğretmenler zorunlu hizmet sayılan il dışındaki okulları tercih edebildiği gibi il içindeki okulları tercih edebilirler

2 ) Zorunlu hizmet sayılmayan okullarda görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerden 8 haziran 2018’de adaylığı kalkacak ve sağlık ile eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen öğretmenler 3 yıl çalışma şartı aranmadan il dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler(edebilmeliler);

Öğretmenlerin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 7. Maddesinde bulunan “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;(a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,(b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.” Denilerek ;

*Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 8 haziran 2018 itibari ile adaylığı kalkmış olan öğretmenler ile

*Zorunlu Hizmet Yükümlüsü olup Sağlık ve eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan (1-2-3. Hizmet alanlar) okulda görevli öğretmenler,

İller arası yer değiştirmeye 3 yıl çalışma süresi aranmadan başvurabilme haklarına sahipler veistemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.”  İfadesinde zorunlu hizmet sayılan il dışındaki veya il içindeki okullar diye herhangi bir ayrıma gidilmediği için tercihlerine açılan tüm zorunlu hizmet sayılan okulları (il içi/il  dışı) tercih edebilme haklarına sahip olmaları gerek.

Yani 8 haziran 2018 itibari ile adaylığı kalkmış  zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler ile Sağlık ve eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen öğretmenler hem 3 yıl çalışma şartı aranmadan tercih etme haklarına sahipler hem de tercihlerine açılan zorunlu hizmet sayılan tüm okulları il içi il dışı ayrımı olmaksızın tercih edebilirler. (edebilmeliler)

3) Zorunlu hizmet sayılmazken ocak 2018’de zorunlu hizmet kapsamına alınan okulda görevli öğretmenler 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler (edebilmeliler) ;

Öğretmenlerin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 9. Maddesinde bulunan “Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre ;

Okulu zorunlu hizmet olmadığı için yukarıdaki maddelere göre tayin hakkı bulunurken iken Ocak 2018 tarihi itibarıyla zorunlu Hizmet kapsamına (4.-5.-6.Hizmet alanı) kapsamına alınan öğretmenler okulunda kalabilme hakkına sahip oldukları gibi yukarıda bahsettiğim şartlar aynen sahip olup tercihlerine açılan zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etme haklarına sahipler.

Yani Okulu ocak 2018’de zorunlu hizmet kapsamına alınan öğretmenler “zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir” ifadesinden dolayı hem 3 yıl çalışma şartı aranmadan tercih etme haklarına sahipler hem de tercihlerine açılan zorunlu hizmet sayılan tüm okulları il içi il dışı ayrımı olmaksızın tercih edebilirler.(edebilmeliler)

4) Zorunlu hizmet yükümlüsü olup mazereti sona eren öğretmenler 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler (edebilmeliler) ; (atanamayanların ataması resen yapılır)

Öğretmenlerin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 12. Maddesinde bulunan “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.” hükmü ile mazereti sona eren zorunlu hizmet sayılmayan okulda görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenin zorunlu hizmet sayılan okula atanacağı hüküm altına alınmıştır.

“…zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır” ifadesinde il içi ve il dışı ayrımı yapmaksızın zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarına dendiği için mazeretleri ortadan kalkan zorunlu hizmet yükümlüsü ama zorunlu hizmet sayılmayan okulda görev yapan (1.2.3 hizmet alanı)tercihlerine açılan zorunlu hizmet sayılan tüm okulları il içi il dışı ayrımı olmaksızın tercih edebilirler.(edebilmeliler)

Not: MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. madde 6. FıkrasındakiZorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri gereği zorunlu çalışma yükümlüsü olup özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler(mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde), ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere atama başvurusunda bulunmak zorundalar. Yani 3 Yıl çalışsın yada çalışmasın mazereti ortadan kalkan öğretmen ilk atama döneminde(il içi/il dışı atama) zorunlu hizmet sayılan okullara tayin olmak zorundalar.

Ayrıca ,MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. madde 3. FıkrasındaZorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır” hükmü bulunmaktadır ki mazereti sona eren öğretmenlerin atama usul ve esaslarının 43. Madde 1. Fıkra kapsamında yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla 1. Fıkraya bakmak gerekir.

43. madde 1. Fıkrasında ise “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır.” Amir hükmü bulunuyor ki bu yazımın 1. Maddesinde gösterdiğim esaslara göre ataması yapılacağı görülmektedir.

 

Yani mazereti sona eren zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler ilk yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet sayılan okullara tayin istemek zorunda olduğundan hemen o yıl (bu yıl) 3 yıl çalışma şartı aranmadan tercihlerine açılan zorunlu hizmet sayılan tüm okulları il içi il dışı ayrımı olmaksızın tercih edebilirler.(edebilmeliler)

5) Zorunlu hizmet yükümlüsü olup şu an zorunlu hizmet sayılan okulda(4.-5.6.Hizmet Alanı) çalışan öğretmenlerden sadece 3 yıllık çalışma süresinin tamamını aynı okulda yerine getiren öğretmenler  il dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler (edebilmeliler) ;

Öğretmenlerin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun  8.Maddesinde “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” hükmüne göre;

Zorunlu hizmet yükümlüsü olup şu an zorunlu hizmet sayılan okulda(4.-5.6.Hizmet Alanı) görev yapan öğretmenlerden bulunduğu ildeki  3 yıllık çalışma süresinin tamamını şu anki okulunda tamamlayanlar il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları da tercih edebilirler aynı okulda tamamlamayanlar ise il dışındaki zorunlu hizmet sayılan okullara tayin isteyebilirler.

Yani zorunlu hizmet yükümlüsü ve zorunlu hizmet sayılan okulda görev yapıp 3 yıllık çalışma şartını dolduran öğretmenlerden sadece 3 yıldır aynı okulda görev yapan öğretmenler il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları da tercih edebilirler.

Saygılar

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı
https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/

https://www.sedatdeger.com

Facebook Yorumları

Mardin’in Kızıltepe İlçesinde doğan Sedat DEĞER ilk, orta ve lise öğrenimini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bitirdi. Lisans eğitimini Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde aldı. Mezun olduktan sonra sırası ile Hakkari ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde görev yaptı. DEĞER ,2012 Yılından beri Muğla’nın Milas ilçesinde öğretmenliğine devam ediyor. Değer’in yazıları birçok eğitim ve memur sitelerince de paylaşılmaktadır.

Yazarın Profili

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.