1. Anasayfa
  2. Makaleler

Hayat Boyu Öğrenme

Yaşamın her alanında ve her anında insan doğumdan ölüme kadar geçen süreçte öğrenmeye devam eder. İnsan okul dışı öğrenmesine de devam eder. Hayat, kendi başına sürekli değişim içindedir.

Hayat Boyu Öğrenme
0

Yaşamın her alanında ve her anında insan doğumdan ölüme kadar geçen süreçte öğrenmeye devam eder. İnsan okul dışı öğrenmesine de devam eder. Hayat, kendi başına sürekli değişim içindedir.

Öğrenme belirli bir yaş dönemiyle sınırlı değildir. Bireylerin eğitimin fırsatlarından hayat boyunca yararlanması kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Yaşam boyu öğrenme bireyin kişisel gelişimini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Yaşam boyu öğrenmede bireyin yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürmesi ve insanın yaşamının her dönemine uyum sağlaması gerekir.

Yaşam boyu öğrenme sürecinde dünyadaki değişim ve gelişimde önemli rol oynamaktadır. Eskiden değişim hızı insanların yaşam sürecine oranla daha yavaştı bu nedenle insanların bilgileriyle bu değişime ayak uydurmaları daha kolaydı. Fakat günümüzde değişim çok hızlı ilerlediğinden insanlar yaşamları boyunca öğrenme faaliyetleri içinde bulunmak zorundadır.

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve bununla birlikte artan bilgi büyük değişikliklere sebep olmaktadır. Bu değişiklikler nedeniyle bireylerin hayatları boyunca eğitim almaları gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenme bireyin yeterliliklerini yaşam boyunca geliştiren ve devam eden bir süreçtir. Bireyi yeni bilgiler aramaya istekli kılmak için merak ve ilgilerini canlı tutar. Bana göre hayat sürekli bir öğrenim sürecidir. İnsanda sosyal değişime ayak uydurabilmek için karşısına çıkan her türlü şartlara hazır olabilmek ve bireysel gelişimi bakımından sürekli öğrenim görmesi için fırsatları iyi değerlenmelidir.

Hayat Boyu ÖğrenmeYaşam boyu öğrenme insanın bilgiye yatırım yapma potansiyelini artırmıştır. Bireyin hayatını devam ettirmesi için gerekli bilgi ve becerileri edinmesini desteklemiştir. Bireylerin öğrenme ihtiyaçları yalnızca okulda karşılanmamaktadır. Bireyin okulda öğrendiklerinin yanında ailesinden ve sosyal çevresinden de bilgileri farkında olarak ya da olmadan kazanmaktadır. Kişinin hayat boyu sürdürülebilen becerileri kavrama, anlama, iletişim becerileri, etkili öğrenme, eleştirel düşünme, bilişim teknolojilerini kullanabilme gelmektedir. Kişi çevresine kendini doğru ifade edebilmelidir.

Kendini sürekli geliştirmeli ve yeni bilgilere açık olmalıdır. Bireyler karşılarına çıkan her türlü durumda gerekli bilgiyi kullanabilmelidir. Yeni fikirler üretebilmelidir. Hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş kişiler bilgi teknolojilerini iyi kullanabilmelidir. Sürekli gelişen teknoloji ile hayatımıza giren yeniliklere ayak uydurmamız gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenme kişinin bütün öğrenim alanlarını kapsamaktadır.

Okuryazarlık ülkelerin gelişmişliğinin de göstergesidir. Okuryazarlık düzeyi ülkeler arası ve ülke içinde de bireyler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Okuryazarlık eğitimi bireyin kendine olan güvenini artırır. Mesleki gelişime katkı sağlar. Okuryazarlık kursları genç ve yetişkin bireylerin eğitimlerine katkı sağlar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Strateji belgesinin amacı “Türkiye’de toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir hayat boyu öğrenme sistemi oluşturmak ve bu sistemi sürdürülebilir duruma getirmek” olarak belirlenmiştir. Türkiye’de hayat boyu öğrenme kavramında geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ülkemizde de hayat boyu öğrenmenin zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi yaygınlaştırmak ve uygulamak gerekir. Bireylerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını, sosyal ve ekonomik hayatlarını kontrol etmeleri açısından önemlidir.

Yaşam boyu eğitimin gelişmesinin nedenlerinden biri de çalışanların daha kolay iş bulabilme niteliklerine katkı sağlamasıdır. Çünkü önceden işte bilek gücü gerekirken şimdi ise; bilek gücü iş bulmak için yeterli değildir. Bilgisayarların hayatın her alanına girmesiyle makine kullanım bilgisi bilişim teknolojilerini kullanma becerisi gerekmeye başladı. Bu da demek oluyor ki yaşam boyu öğrenme istihdam alanında da önem taşımaktadır.

Bilginin ve bilgili olmanın önem kazandığı günümüzde yaşadığımız dönem bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu toplumun kişileri ihtiyaç duyduğu bilgiye erişebilen, eriştiği bilgiyi aktif olarak kullanabilen yaşam boyu öğrenme yeteneğine sahip kişilerdir. Tabi ki bu kişilerin değişim ve gelişimlere açık olmaları gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenme kişilerin hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan temel becerileri edinmesini sağlamıştır.

Bireyin kendini sürekli yenilemesi ve toplumda uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri ise yaşam boyu öğrenme ile mümkündür. Toplumlar insanlığı gelişime ve değişime yönelten bir süreç içindedir. Süreç boyunca toplumsal gelişime hakim olan görüşlerde bireylerin yaşadıkları toplum, aldıkları eğitim, ait oldukları kültür, inandıkları din, vatandaşı oldukları devlet, geçerli teknolojiler, yaşam boyu öğrendikleri bilgiler önemlidir. Bireyler yaşam boyu öğrenme ile niteliklerini geliştirebilirler. Bilginin önemini kavrayan, onu etkin bir şekilde kullanan, üreten ve geliştiren bireyler toplumda önemli bir yere sahiptir.

Facebook Yorumları

Necla Mutlu Uludağ Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü mezunuyum. Evliyim ve bir çocuk annesiyim. Karabalçık Celal Sönmez İlkokulu- Ortaokulunda görev yapıyorum.

Yazarın Profili

Yorumunuz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.